NukeNews No. XX - POLISH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews #XX – Wiadomości ruchu przeciwjądrowego   *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
----------------------------------------------------------------------
TEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXT


----------------------------------------------------------------------
Spis treści aktualnych NukeNews nr XX
----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
1. 
XX. Wydarzenia w nadchodzących miesiącach
YY. Co to są NukeNews?


----------------------------------------------------------------------
1. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XX. Wydarzenia w nadchodzących miesiącach
----------------------------------------------------------------------
Prosimy o przysyłanie do nas informacji o Twoich lokalnych oraz
międzynarodowych wydarzeniach w celu opublikowania ich na kompletnej
liście wydarzeń w Nuclear Heritage Network, a wyboru z nich – w
NukeNews!
http://upcoming.nuclear-heritage.net
 

XX/YY/ZZ-XX/YY/ZZ: ABCDEFG


http://...


----------------------------------------------------------------------
YY. Co to są NukeNews?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny newsletter wydawany przez Nuclear Heritage
Network. Zajmuje się działaniami, tematami i wydarzeniami
protestacyjnymi aktywistów przeciwjądrowych, połączonych w
społeczności międzynarodowej. Wiadomości są pisane i tłumaczone przez
aktywistów, obok ich zwykłych działań przeciwjądrowych. Newsletter ma
na celu informowanie aktywistów i innych zainteresowanych osób oraz
pośredniczenie w dostarczaniu im wiadomości o aktualnych wydarzeniach.

Twoje teksty do NukeNews są mile widziane! Wyślij je w wiadomości
e-mail na "newsletter AT nuclear-heritage DOT net". Tekst powinien być
zwięzły i napisany w języku angielskim. Prosimy nie pisać więcej niż
jednego akapitu. Każdy artykuł musi mieć także lapidarny tytuł. Możesz
dodać także odsyłacz na stronę, gdzie osoba zainteresowana dowie się
więcej. Zamknięcie XX wydania NukeNews przypada na YY ZZZZZZZ XXXX
roku.

Dowiedz się więcej i przekazuj NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET