PR:Kalendář pro Správu úložišť: Naše bezpečná budoucnost bez hlubinného úložiště

From Nuclear Heritage
Jump to: navigation, search

=> ENGLISH version of this press release

Společné tiskové prohlášení zástupců obcí a spolků ze 17. prosince 2015
http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2015&php=tz151217.php

Kalendář pro Správu úložišť: Naše bezpečná budoucnost bez hlubinného úložiště

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) dostane k letošním Vánocům nezvyklý kalendář pro rok 2016[1]. Věnují jej zástupci obcí a spolků ze všech sedmi lokalit, které si Správa vytipovala jako potenciálně vhodné pro vybudování trvalého hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Snímky v něm jí každý měsíc připomenou, že dárci nesouhlasí s postupem státu při hledání místa pro konečné ukládání jaderného odpadu, protože:

1. Rozhodují proti vůli občanů. SÚRAO postupuje proti názoru obyvatel v obcích ohrožených výstavbou úložiště a v roce 2016 hodlá začít s geologickými průzkumnými pracemi. Nerespektuje výsledky 28 platných místních referend [2] a názory samospráv i místních spolků. V důsledku toho jsou stanovená průzkumná území na všech sedmi lokalitách zpochybněna žalobami celkem 18 obcí a 6 spolků a další spolky se k žalobám připojují jako osoby zúčastněné.

2. Nejsou přijata lepší zákonná pravidla. V geologických průzkumech SÚRAO pokračuje, aniž by bylo legislativně vyřešeno rovnoprávnější postavení obcí a státu. Návrh zákona, o posílení práv obcí, který připravila Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti [3], má před sebou ještě dlouhou a nejistou cestu vládou a Parlamentem.

3. Není jasné, podle čeho stát v roce 2017 rozhodne, které lokality vybere do užšího výběru a ani jak k tomu přispějí nyní plánované průzkumné práce. Jde přitom o klíčový výběr, po němž na některých z dnešních lokalit budou pokračovat práce směřující k vybudování úložiště a na jiných si oddechnou.

V problematice ukládání vyhořelého jaderného paliva neexistuje celospolečenská diskuse, do níž by se zapojili nejen obyvatelé dotčených lokalit, ale i vědci, novináři a široká veřejnost. Přenést důsledky nezodpovědného jednání státu na několik obcí, které nemají zákonnou možnost rozhodování o své budoucnosti ovlivnit, je nepřijatelné.


Další informace mohou doplnit:


Lokalita Březový potok


Lokalita Čertovka


Lokalita Čihadlo


Lokalita Horka


Lokalita Hrádek


Lokalita Kraví hora


Lokalita Magdalena


Podrobnosti:

  1. http://www.nechcemeuloziste.cz
  2. Výsledky místních referend k úložišti na http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/dokumenty/stanoviska-a-petice/vysledky-referend-v-jednotlivych-lokalitach.html
  3. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti: http://www.surao.cz/cze/Pracovni-skupina
  4. For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").
Personal tools
Emergency Alert