PR:Přestane Správa úložišť utajovat informace?

From Nuclear Heritage
Jump to: navigation, search

=> ENGLISH version of this press release

Tisková zpráva ze dne 12. května 2016
http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2016&php=tz160512.php

Přestane Správa úložišť utajovat informace?

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Městský soud v Praze na základě žaloby Calla – Sdružení pro záchranu prostředí zrušil rozhodnutí ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), kterým v roce 2012 omezil zpřístupnění některých žádaných dokumentů podle zákona o právu na informace. Konkrétně se jedná o zápisy z jednání Rady SÚRAO a o Zprávu o kontrole tvorby rezerv na vyřazování jaderných zařízení za rok 2011, resp. 2012, které byly Calle zpřístupněny pouze v cenzurované podobě.

Soud potvrdil názor Cally, že Správa úložišť nepředložila takové důvody, které by ji opravňovaly k utajování částí požadovaných dokumentů. Ředitel Správy úložišť tak bude moci při novém rozhodnutí přestat informace tajit anebo bude muset nalézt podstatně lepší zdůvodnění pro skrývání, které obstojí u soudního přezkumu.

Veřejnost by měla dostat informaci, zda finanční rezervy, které ČEZ odkládá na budoucí vyřazování svých jaderných elektráren, jsou odkládány v potřebné výši i žádaným způsobem. V opačném případě by pak desítky miliard korun museli v budoucnu zaplatit daňoví poplatníci.

Rovněž přístupné by měly být zápisy z jednání Rady Správy úložišť radioaktivních odpadů, která je orgánem i veřejné kontroly nad SÚRAO a má dohlížet nad hospodárností vynakládaných prostředků ze státního jaderného účtu. Jak ukázal například poslední vývoj v případě Podzemního výzkumného pracoviště Bukov, rozhodnutí o investici do jeho stavby v dnešní výši 94 milionů korun v rozporu s vládní „Koncepcí nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady v ČR“ neučinila vláda, ale na počátku roku 2013 právě Rada. Prvotní investice pak vyvolávají požadavky na další – náklady z veřejných prostředků na vybudování, provoz a výzkum v podzemním výzkumném pracovišti do roku 2030 tu mají podle představ SÚRAO činit bezmála 1,8 miliardy korun [1].

Edvard Sequens z Cally k rozhodnutí soudu sdělil: „Správa úložišť v poslední době zdůrazňuje otevřenost svého jednání, předpokládáme tedy, že se k dokumentům konečně dostaneme. Jen po oněch čtyřech letech, co trvala snaha o soudní nápravu, již budou poněkud neaktuální.“

Další informace mohou poskytnout:

Přílohou:


Poznámky:

  1. Dokument „Návrh řešení sociálních důsledků uzavírky uranového dolu Rožná v Dolní Rožínce“, který projednala vláda 13. ledna 2016, obsahuje návrhy na další rozvoj podzemního výzkumného pracoviště v Bukově z veřejných prostředků
  2. For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").
Personal tools
Emergency Alert