Výstava „Tváře uranu“ v Polné/CZ

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this article

Od 24. září do 31. října 2014 bude v průchodu „Knihkupectví Kuba a Pařízek“ na Husově náměstí 44 v Polné instalována výstava fotografií „Tváře uranu“ fotografa Václava Vašků. Výstava probíhá souběžně s projednáváním studie proveditelnosti otvírky ložiska Brzkov a Horní Věžnice, kterou státnímu podniku DiIAMO zadala vláda vypracovat do 30. září 2014. Vernisáž se uskuteční ve středu 24. září v 15 hodin a bude na ní přítomen i Václav Vašků.

Fotografie zachycují nejvýznamější místa spojená s těžbou uranu v České republice (Stráž pod Ralskem, Dolní Rožínka, Jáchymov, Příbramsko), sanacemi či rekultivacemi odkališť (MAPE Mýdlovary) i osudy některých lidí spojených dobrovolně či nedobrovolně s českým uranovým průmyslem. Cílem je upozornit na vliv těžby a zpracování uranu na přírodu a zdraví lidí a vyvrátit tak tvrzení, že jaderná energie je „bezemisní“ a „bezpečná“. Na vernisáži i v průběhu výstavy je také možné připojit se k petici brzkovského spolku „NE těžba uranu na Vysočině“ (kolem 1200 podpisů od července) adresovanou premiérovi Sobotkovi. Vernisáž bude doprovázet hudební vystoupení a hry pro děti. Návštěvní doba výstavy: Po - Pá 8 – 12h a 13 – 17h a v So - Ne 8 – 11h.

V úzké spolupráci s Callou výstavu spolupořádají „Knihkupectví Kuba a Pařízek“, které ochotně poskytlo své prostory, a brzkovský spolek „Naše budoucnost bez uranu“ , který energicky hájí právo lidí z Brzkova a okolí na ochranu svého životního prostředí a zdraví. Kooperuje přitom s místní samosprávou a spolky, krajskými zastupiteli, politiky a médii. 3. září byly aktivity členů spolku podpořeny rozhodnutím starostů Brzkova, Věžnice, Přibyslavi a Polné sepsat společně se spolkem „Memorandum pro budoucnost bez uranu“, v němž je důrazně požadováno vyřazení bodu č. 206 z kapitoly 7.4 návrhu aktualizace Politiky územního rozvoje. Bod č.206 vymezuje plochu a stanovuje územní podmínky pro těžbu uranu „v oblasti jižně od Přibyslavi“ a byl Radou Kraje Vysočina schválen v červenci 2014 bez vědomí místní samosprávy.

Olga Kališová - Calla (10. září 2014)