NukeNews No. 27 - POLISH

From Nuclear Heritage
Revision as of 08:59, 24 December 2019 by ATOMI (talk | contribs) (Created page with "{{NukeNews7|27}} ************************************************************ * NukeNews nr 27 - Wiadomości ruchu przeciwjądrowego * ******************************...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*  NukeNews nr 27 - Wiadomości ruchu przeciwjądrowego  *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
----------------------------------------------------------------------
Witamy na łamach ostatniego wydania NukeNews w 2017 roku! Cieszymy
się, że możemy podzielić się z Państwem wiadomościami od naszych
przyjaciół, tym razem z Indii, Stanów Zjednoczonych, Czech, Szwecji,
Kanady i Polski.

Można dowiedzieć się od nich o wystąpieniach przeciwjądrowych oraz o
polityce jądrowej we wspomnianych krajach.

Życzymy Państwu wszystkiego dobrego, i dużo powodzenia w 2018 roku!


----------------------------------------------------------------------
Spis treści aktualnych NukeNews nr 27
----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
1. 
XX. Wydarzenia w nadchodzących miesiącach
YY. Co to są NukeNews?


----------------------------------------------------------------------
1. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XX. Wydarzenia w nadchodzących miesiącach
----------------------------------------------------------------------
Prosimy o przysyłanie do nas informacji o Twoich lokalnych oraz
międzynarodowych wydarzeniach w celu opublikowania ich na kompletnej
liście wydarzeń w Nuclear Heritage Network, a wyboru z nich – w
NukeNews!
http://upcoming.nuclear-heritage.net
 

XX/YY/ZZ-XX/YY/ZZ: ABCDEFG


http://...


----------------------------------------------------------------------
YY. Co to są NukeNews?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny newsletter wydawany przez Nuclear Heritage
Network. Zajmuje się działaniami, tematami i wydarzeniami
protestacyjnymi aktywistów przeciwjądrowych, połączonych w
społeczności międzynarodowej. Wiadomości są pisane i tłumaczone przez
aktywistów, obok ich zwykłych działań przeciwjądrowych. Newsletter ma
na celu informowanie aktywistów i innych zainteresowanych osób oraz
pośredniczenie w dostarczaniu im wiadomości o aktualnych wydarzeniach.

Twoje teksty do NukeNews są mile widziane! Wyślij je w wiadomości
e-mail na "newsletter AT nuclear-heritage DOT net". Tekst powinien być
zwięzły i napisany w języku angielskim. Prosimy nie pisać więcej niż
jednego akapitu. Każdy artykuł musi mieć także lapidarny tytuł. Możesz
dodać także odsyłacz na stronę, gdzie osoba zainteresowana dowie się
więcej. Zamknięcie XX wydania NukeNews przypada na YY ZZZZZZZ XXXX
roku.

Dowiedz się więcej i przekazuj NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET