NukeNews No. 28 - CZECH

From Nuclear Heritage
Revision as of 13:59, 24 December 2019 by ATOMI (talk | contribs) (updated)
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews č. 28 – Protijaderný informační servis   *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
----------------------------------------------------------------------
Musíme se velice omluvit za to, že se k Vám tento Newsletter dostává s
tak značným zpožděním. Doufáme, že zprávy, které v něm naleznete, Vám
budou přes toto opožděné zaslání užitečné. Pokud byste chtěli naši
informační práci podpořit, zašlete nám své protijaderné novinky a
aktualizace ve formátu, jehož parametry najdete na konci tohoto mailu. 

Dále Vás musíme informovat, že na základě nařízení EU o ochraně
osobních údajů z května 2018 jsme aktualizovali naše pokyny k ochraně
dat. Na naší internetové stránce uvádíme, která data uschováváme, jak
je zpracováváme a jaká jsou v tomto směru Vaše práva:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage:Privacy_policy

Využitím našich nabídek vyjadřujete souhlas s našimi pravidly na
ochranu dat. Samozřejmě můžete Newsletter kdykoli odhlásit, pokud se
zpracováním Vašich dat nesouhlasíte. 


----------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálních Nuke News č. 28
----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
1. Plány na konečné úložiště ve Švédsku ztroskotaly
2. Mezinárodní protijaderný letní tábor 2018
3. Jaderné novinky z Kalifornie
4. Kdy se Česko konečně probudí ze svých jaderných snů?
5. Jaderný odpad: nechtěný pozůstatek jaderné energetiky
6. Zpráva ke Konferenci o jaderné energetice 2018


----------------------------------------------------------------------
1. Plány na konečné úložiště ve Švédsku ztroskotaly
----------------------------------------------------------------------
Po pěti měsících studia plánů na konečné úložiště vysoce aktivního
jaderného odpadu (HAW)nedoporučil „švédský soud pro životní prostředí“
(MMD) vládě, aby nepovolila firmě SKB (Swedish Nuclear Fuel and Waste
Management Company) stavbu plánovaného hlubinného úložiště 500 metrů
pod Forsmarkem na pobřeží severně od Stockholmu. Bez ohledu na to
sdělil švédský úřad pro dozor nad jaderným zařízením (SSM) vládě, že
žádost SKB podporuje. Jde o ojedinělý případ, kdy dva vládní úřady
dospěly ke zcela protichůdnému názoru. 

Celý článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Final_repository_plans_in_Sweden_failed


----------------------------------------------------------------------
2. Mezinárodní protijaderný letní tábor 2018
----------------------------------------------------------------------
Od 6. Do 12. srpna znovu pozval Nuclear Heritage Network všechny
zájemce na „Network Gathering“ – tentokrát na jihu Francie blízko
Narbonne. Této týdenní mezinárodní výměny poznatků a zkušeností se
zúčastnilo zhruba 100 až 120 účastníků, zastupujících 17 národů.
Přípravná skupina byla složena z nezávislých aktivistů z různých zemí
celého světa. Cílem bylo vytvořit široký prostor pro mezinárodní
spolupráci, výměnu informací a prohloubení znalostí o protijaderných
tématech. Na programu bylo více než 25 přednášek a workshopů, několik
malých akcí, výlet k jadernému zařízení v Malvési, čtyři hudební
produkce a dva filmové večery. 

Hlavním tématem bylo zařízení na konverzi uranu firmy Orano (dříve
Areva) v Narbonne – Malvési. Šlo o to podpořit místní skupiny a
vyměnit si informace o procesu zpracování uranu a likvidaci vzniklého
jaderného odpadu. S tím šel ruku v ruce i aspekt dopravy uranu ve
všech stádiích zpracování až po radioaktivní odpad a bezpečnostní
problémy, s tím spojené. 

Více informací zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Summer_Camp_2018


----------------------------------------------------------------------
3. Jaderné novinky z Kalifornie
----------------------------------------------------------------------
Kalifornský „Dozorčí úřad pro podniky veřejného zásobování“ oznámil,
že poslední provozovaný reaktor v tomto státě v jaderné elektrárně
Diablo Canyon bude uzavřen po vypršení povolení v roce 2024 nebo 2025.
Může to být i dříve, pokud si to vyžádá finanční situace nebo
bezpečnostní aspekty. Stejný úřad vrátil i více než 873 milionů dolarů
plátcům daně z pozemku jaderné elektrárny Onofre v jižní Kalifornii,
uzavřené v roce 2013. Pokračují však protesty proti skladování
vyhořelých jaderných prvků v areálu bývalé elektrárny, která se
nachází blízko několika aktivních tektonických trhlin.


----------------------------------------------------------------------
4. Kdy se Česko konečně probudí ze svých jaderných snů?
----------------------------------------------------------------------
Bezpečné energetické zásobování v České republice vyžaduje novou
energetickou politiku, která bude stavět na stále ještě nevyužitém
potenciálu energetické efektivnosti a na dalším rozvoji obnovitelných
zdrojů. Současná, v mnohém překonaná státní energetická politika už
léta není schopna dostát mnoha svým závazkům. Základním nedostatkem
plánů na stavbu nových reaktorů jsou vysoké investiční náklady, a to
jak přímé i nepřímé, současné i budoucí. 

Celý článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/When_will_the_Czech_Republic_wake_up_from_dreams_of_nuclear_reactors%3F


----------------------------------------------------------------------
5. Jaderný odpad: nechtěný pozůstatek jaderné energetiky
----------------------------------------------------------------------
Česká republika, stejně jako ostatní státy, využívající jadernou
energii, je konfrontována s problémem likvidace vyhořelého jaderného
paliva. Sen o jeho opětovném využití jako suroviny se rozplynul, takže
svět je každoročně zatěžován tisíci tunami vysoce nebezpečného odpadu,
který musí být po tisíce let izolován od okolního prostředí. Nikdo
však takovýto materiál ve svém sousedství nechce. Jednotlivé evropské
státy hledají řešení po svém. Jak k tomuto řešení dospět, aniž by
došlo k omezení občanských práv a zájmů dnešních i budoucích generací,
to bylo tématem mezinárodní konference „Jaderný odpad – nechtěné
dědictví jaderné energetiky“, která se konala v květnu 2018 v Praze. 

Více informací:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Energy_Conference_2018


----------------------------------------------------------------------
6. Zpráva ke Konferenci o jaderné energetice 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. 
----------------------------------------------------------------------