Difference between revisions of "NukeNews No. 29 - CZECH"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
(Created page with "{{NukeNews7|29}} ************************************************************ * NukeNews #29 - novinky z oblasti antiatomu * ********************************...")
 
(continued)
Line 28: Line 28:
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  0.  Předmluva
 
  0.  Předmluva
  1.   
+
  1.  Nehoda v německé továrně na palivové články
 +
2.  Stanovisko německých protijaderných skupin k dočasnému skladování
 +
    jaderného odpadu
 +
3.  Rekonstrukce a rozšíření jaderných elektráren v Ontariu (Kanada)
 +
4.  Boj proti těžbě uranu v Tanzánii
 +
5.  Vývoj polského jaderného programu
 +
6.  V jaderném programu Indie loni žádné významné změny
 +
7.  Nejnovější vývoj v jaderné politice Japonska
 +
8.  Zpráva o návštěvě oblastí, evakuovaných po fukušimské havárii
 +
9.  První kontakt s tavením jádra ve Fukušimě
 +
10. Japonské jaderné projekty v zahraničí odřeknuty
 +
11. 40 let od úspěšného referenda proti rakouské jaderné elektrárně
 +
    Zwentendorf
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  1.   
+
  1.  Nehoda v německé továrně na palivové články
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
 +
13. prosince 2018 se v severním Německu shromáždilo asi 110 lidí, aby
 +
protestovali proti firmě ANF, vyrábějící palivové články. Protest se
 +
konal poté, co v areálu firmy hořelo. Během noční směny tam došlo k
 +
 explozi. Na místě skoro nikdo nebyl, šlo však o poměrně velký případ s
 +
 nasazením více než sta hasičů.
 
   
 
   
 +
Celý článek čtěte zde:
 +
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Accident_in_German_fuel_elements_fabrication_factory
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  2.   
+
  2.  Stanovisko německých protijaderných skupin k dočasnému skladování
 +
    jaderného odpadu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
 +
V listopadu 2018 zveřejnily německé protijaderné skupiny podrobný
 +
dokument s požadavky ohledně dočasného skladování jaderného odpadu v
 +
 Německu. Podepsali ho zástupci 76 neziskových organizací, občanských
 +
iniciativ a skupin. Dokument má být základem pro protijadernou
 +
aktivitu při debatách o skladištích, transportech jaderného materiálu
 +
a nových zařízeních pro nakládání s jaderným odpadem. Dokument vznikal
 +
více než dva roky, během nich pracovní skupina pořádala každého půl
 +
roku konferenci o jaderním odpadu s německými protijadernými
 +
skupinami.
 
   
 
   
 +
Více zde:
 +
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/German_anti-nuclear_positions_on_temporary_storage_of_nuclear_waste
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  3.   
+
  3.  Rekonstrukce a rozšíření jaderných elektráren v Ontariu (Kanada)
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
 +
Ontario stojí na velké křižovatce. Mohlo by svých 18 stárnoucích
 +
jaderných reaktorů uzavřít – nebo obnovit. Tím by se na dalších 50 let
 +
upsalo drahé jaderné energii. Vláda se rozhodla 12 reaktorů obnovit a
 +
u zbylých šesti prodloužit dobu životnosti. Mezitím nabízí sousední
 +
provincie Quebec obnovitelnou energii z vodních elektráren za třetinu
 +
ceny. Ontarijská Air Aliance se vyslovuje pro dohodu s Quebecem, která
 +
by umožnila drahé jaderné reaktory nahradit.
 
   
 
   
 +
Více zde:
 +
http://www.Close-Pickering.ca
 +
http://www.cleanairalliance.org/no-nuke-news/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  4.   
+
  4.  Boj proti těžbě uranu v Tanzánii
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
 +
Těžba uranu je proces s dlouhodobými negativními důsledky. Od roku
 +
2008 vystupuje organizace CESOPE spolu s dalšími občanskými sdruženími
 +
proti těžbě uranu v regionech Bahi-Dodoma, Manyoni-Singida a
 +
Namtumbo-Songea a snaží se burcovat komunity, které mají být těžbou
 +
zasaženy. CESOPE dokázala ovlivnit rozhodovací orgány i různé
 +
lobbystické skupiny na národní i mezinárodní úrovni. Následující
 +
NukeNews přinesou přehled toho, čeho se v roce 2018 podařilo
 +
dosáhnout.
 
   
 
   
 +
Více zde:
 +
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/CESOPE%27s_anti-uranium_struggles_in_Tanzania
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  5.   
+
  5.  Vývoj polského jaderného programu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
 +
Bez toho, že by došlo k aktualizaci jaderného programu (včetně
 +
rozhodnutí, zda první stavební plán bude dál platit nebo ne),
 +
zveřejnilo polské ministerstvo energetiky 23.11. 2018 návrh
 +
energetické politiky Polska do roku 2040. Materiál byl předložen k
 +
 veřejné diskusi, která se uzavře 15. ledna 2019. Některé polské
 +
neziskové ekologické organizace poznamenávají, že k návrhu chybí
 +
strategický posudek o vlivu na životní prostředí, což je v rozporu s
 +
 polským a evropským právem. Návrh je tedy podle těchto organizací
 +
neplatný.
 
   
 
   
 +
Celý článek:
 +
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Polish_nuclear_program_developments
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  6.   
+
  6.  V jaderném programu Indie loni žádné významné změny
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
 +
V roce 2018 neuskutečnila indická vláda žádné mimořádné obchody ani
 +
pokroky, ani se neuskutečnily žádné masové akce proti atomu jako v
 +
 prvních letech po Fukušimské katastrofě. Ve všech těchto ohledech
 +
skutečnost při povrchním pohledu zaostává za očekáváním mnoha
 +
aktivistů. Přesto se podařila řada malých kroků a vydavatel
 +
Dianuke.org sestavil detailní zprávu o jaderných aktivitách Indie v
 +
 posledních letech.
 
   
 
   
 +
Celý článek zde:
 +
https://www.dianuke.org/indias-immodest-nuclear-quest-in-2018-the-measured-normalization-of-a-nuclear-state/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  7.   
+
  7.  Nejnovější vývoj v jaderné politice Japonska
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
 +
V létě 2018 schválila japonská vláda nový základní energetický plán,
 +
který určuje cílový energetický mix do roku 2030 včetně scénáře do
 +
roku 2050. Jádro má opět dosáhnout více než pětinového podílu na
 +
celkové výrobě energie. Před explozemi ve Fukušimě činil podíl jádra
 +
jednu třetinu. Po explozích, které znamenaly začátek trvající jaderné
 +
katastrofy, byly všechny reaktory na několik let odstaveny. Od února
 +
2019 bylo opět aktivováno 9 bloků. 21 z 54 reaktorů, provozovaných v
 +
 Japonsku před Fukušimou, bylo trvale uzavřeno. Vláda se však snaží
 +
všechny zbývající reaktory znovu uvést do provozu.
 
   
 
   
 +
Více ve zprávě Atom-Lobby:
 +
http://www.world-nuclear-news.org/NP-Japanese-Cabinet-approves-new-basic-energy-plan-0307184.html
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  8.   
+
  8.  Zpráva o návštěvě oblastí, evakuovaných po fukušimské havárii
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
 +
Spolupracovníci organizace „Přátelé Země“ z Jaaponska vydali před
 +
nedávnem zprávu o návštěvě některých oblastí, které musely být po
 +
explozi ve Fukušimské jaderné elektrárně v roce 2011 evakuovány.
 +
Zpráva přináší fotografie, dojmy i základní informace. Je sice v
 +
 japonštině, ale s pomocí on-line překladače jí lze rozumět.
 
   
 
   
 +
Více zde:
 +
https://foejapan.wordpress.com/2018/11/16/hamadoori_visit/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  9.   
+
  9.  První kontakt s tavením jádra ve Fukušimě
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
 +
Začátkem roku 2019 se vůbec poprvé od osudného momentu katastrofy
 +
mohla roztavených zbytků jaderného paliva dotknout výzkumná sonda.
 +
Podle firmy Tokyo Electric Power Co. jde o „dlouho očekávaný milník ve
 +
snaze o rozebrání reaktoru“. Sonda odkryla část trosky na dně druhého
 +
bloku fikušimské elektrárny Daiichi a měřila její tvrdost, teplotu a
 +
radioaktivitu. Tyto údaje jsou potřebné k tomu, aby bylo možné
 +
sestrojit nádoby a další vybavení pro odstranění roztaveného paliva.
 +
Mimoto sonda pořídila snímky vnitřku bezpečnostní nádoby. Tato
 +
zdánlivě málo významná zpráva podtrhuje trvající problémy ve Fukušimě,
 +
kde je k dispozici stále málo poznatků a metod, týkajících se řešení
 +
dopadů jaderné nehody. Veřejnost má přitom za to, že následky
 +
katastrofy jsou už vyřešeny...
 
   
 
   
 +
Více zde:
 +
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201902140041.html
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  10.  
+
  10. Japonské jaderné projekty v zahraničí odřeknuty
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
 +
Kvůli stoupajícím nákladům, které se vyšplhaly až na dvojnásobek
 +
původního odhadu, vzdal jsponský výrobce jaderné techniky Mitsubishi
 +
Heavy Industries svou účast na projektu jaderné elektrárny v tureckém
 +
Synopu. Bylo to oznámeno začátkem prosince 2018. Své plány na účast
 +
při stavbě jaderných elektráren v jiných zemích odřekli i další
 +
japonské subjekty (ve Vietmanu v roce 2016, na Taiwanu v roce 2014). V
 +
 současné době je jediným plánovaným zahraničním projektem japonské
 +
jaderné lobby Wylfa Newydd v britském Anglesey (Hitachi Ltd.) I tam
 +
však byly veškeré práce zastaveny. V únoru informovala BBC, že welšský
 +
ministr se chce (chtěl?) setkat s představiteli firmy Hitachi, aby s
 +
 nimi projednal možnosti financování a záchrany projektu. I zde šlo o
 +
vysoké stavební náklady. Jen pár týdnů před přerušením prací v
 +
 Anglesey odstoupila japonská firma Toshiba kvůli finančním problémům
 +
od projektu jaderné elektrárny Moorside v brirské Cumbrii.
 
   
 
   
 +
Zdroje v on-line verzi článku:
 +
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Japanese_NPP_projects_abroad_canceled
 
   
 
   
 
   
 
   

Revision as of 12:17, 2 June 2020


NukeNews: Croatian | Czech | English | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*    NukeNews #29 - novinky z oblasti antiatomu     *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
----------------------------------------------------------------------
Vítejte při čtení nového obsáhlého vydání Newsletteru „Nuclear
Heritage Networks". Protijaderní aktivisté z celého světa zde sdílejí
novinky a Updates z diskusí o tématech, na kterých pracují. Díky nim
Vám můžeme poslat nejdelší NukeNews Newsletter za poslední dva roky. 

Tentokrát pokrýváme dění na všech kontinentech kromě Antarktidy.
Některé texty se týkají jaderné politiky Japonska, jiné regionálních
témat  Rakouska, Německa a Ruska. Jsme rádi, že Vám můžeme oznámit
termíny tří mezinárodních protijaderných setkání, která se budou konat
na jaře a v létě.  

Pokládáte-li projekt tohoto Newsletteru za důležitý, pomozte nám
prosím tím, že nám zašlete své novinky a Updates do příštího vydání.
Podrobnosti viz v poslední sekci tohoto vydání.


----------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálního vydání NukeNews č. 29
----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
1. Nehoda v německé továrně na palivové články
2. Stanovisko německých protijaderných skupin k dočasnému skladování
  jaderného odpadu
3. Rekonstrukce a rozšíření jaderných elektráren v Ontariu (Kanada)
4. Boj proti těžbě uranu v Tanzánii
5. Vývoj polského jaderného programu
6. V jaderném programu Indie loni žádné významné změny
7. Nejnovější vývoj v jaderné politice Japonska
8. Zpráva o návštěvě oblastí, evakuovaných po fukušimské havárii
9. První kontakt s tavením jádra ve Fukušimě
10. Japonské jaderné projekty v zahraničí odřeknuty
11. 40 let od úspěšného referenda proti rakouské jaderné elektrárně
  Zwentendorf


----------------------------------------------------------------------
1. Nehoda v německé továrně na palivové články
----------------------------------------------------------------------
13. prosince 2018 se v severním Německu shromáždilo asi 110 lidí, aby
protestovali proti firmě ANF, vyrábějící palivové články. Protest se
konal poté, co v areálu firmy hořelo. Během noční směny tam došlo k

 explozi. Na místě skoro nikdo nebyl, šlo však o poměrně velký případ s  nasazením více než sta hasičů.

Celý článek čtěte zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Accident_in_German_fuel_elements_fabrication_factory


----------------------------------------------------------------------
2. Stanovisko německých protijaderných skupin k dočasnému skladování
  jaderného odpadu
----------------------------------------------------------------------
V listopadu 2018 zveřejnily německé protijaderné skupiny podrobný
dokument s požadavky ohledně dočasného skladování jaderného odpadu v

 Německu. Podepsali ho zástupci 76 neziskových organizací, občanských

iniciativ a skupin. Dokument má být základem pro protijadernou
aktivitu při debatách o skladištích, transportech jaderného materiálu
a nových zařízeních pro nakládání s jaderným odpadem. Dokument vznikal
více než dva roky, během nich pracovní skupina pořádala každého půl
roku konferenci o jaderním odpadu s německými protijadernými
skupinami.

Více zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/German_anti-nuclear_positions_on_temporary_storage_of_nuclear_waste


----------------------------------------------------------------------
3. Rekonstrukce a rozšíření jaderných elektráren v Ontariu (Kanada)
----------------------------------------------------------------------
Ontario stojí na velké křižovatce. Mohlo by svých 18 stárnoucích
jaderných reaktorů uzavřít – nebo obnovit. Tím by se na dalších 50 let
upsalo drahé jaderné energii. Vláda se rozhodla 12 reaktorů obnovit a
u zbylých šesti prodloužit dobu životnosti. Mezitím nabízí sousední
provincie Quebec obnovitelnou energii z vodních elektráren za třetinu
ceny. Ontarijská Air Aliance se vyslovuje pro dohodu s Quebecem, která
by umožnila drahé jaderné reaktory nahradit.

Více zde:
http://www.Close-Pickering.ca
http://www.cleanairalliance.org/no-nuke-news/


----------------------------------------------------------------------
4. Boj proti těžbě uranu v Tanzánii
----------------------------------------------------------------------
Těžba uranu je proces s dlouhodobými negativními důsledky. Od roku
2008 vystupuje organizace CESOPE spolu s dalšími občanskými sdruženími
proti těžbě uranu v regionech Bahi-Dodoma, Manyoni-Singida a
Namtumbo-Songea a snaží se burcovat komunity, které mají být těžbou
zasaženy. CESOPE dokázala ovlivnit rozhodovací orgány i různé
lobbystické skupiny na národní i mezinárodní úrovni. Následující
NukeNews přinesou přehled toho, čeho se v roce 2018 podařilo
dosáhnout.

Více zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/CESOPE%27s_anti-uranium_struggles_in_Tanzania


----------------------------------------------------------------------
5. Vývoj polského jaderného programu
----------------------------------------------------------------------
Bez toho, že by došlo k aktualizaci jaderného programu (včetně
rozhodnutí, zda první stavební plán bude dál platit nebo ne),
zveřejnilo polské ministerstvo energetiky 23.11. 2018 návrh
energetické politiky Polska do roku 2040. Materiál byl předložen k

 veřejné diskusi, která se uzavře 15. ledna 2019. Některé polské

neziskové ekologické organizace poznamenávají, že k návrhu chybí
strategický posudek o vlivu na životní prostředí, což je v rozporu s

 polským a evropským právem. Návrh je tedy podle těchto organizací

neplatný.

Celý článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Polish_nuclear_program_developments


----------------------------------------------------------------------
6. V jaderném programu Indie loni žádné významné změny
----------------------------------------------------------------------
V roce 2018 neuskutečnila indická vláda žádné mimořádné obchody ani
pokroky, ani se neuskutečnily žádné masové akce proti atomu jako v

 prvních letech po Fukušimské katastrofě. Ve všech těchto ohledech

skutečnost při povrchním pohledu zaostává za očekáváním mnoha
aktivistů. Přesto se podařila řada malých kroků a vydavatel
Dianuke.org sestavil detailní zprávu o jaderných aktivitách Indie v

 posledních letech.

Celý článek zde:
https://www.dianuke.org/indias-immodest-nuclear-quest-in-2018-the-measured-normalization-of-a-nuclear-state/


----------------------------------------------------------------------
7. Nejnovější vývoj v jaderné politice Japonska
----------------------------------------------------------------------
V létě 2018 schválila japonská vláda nový základní energetický plán,
který určuje cílový energetický mix do roku 2030 včetně scénáře do
roku 2050. Jádro má opět dosáhnout více než pětinového podílu na
celkové výrobě energie. Před explozemi ve Fukušimě činil podíl jádra
jednu třetinu. Po explozích, které znamenaly začátek trvající jaderné
katastrofy, byly všechny reaktory na několik let odstaveny. Od února
2019 bylo opět aktivováno 9 bloků. 21 z 54 reaktorů, provozovaných v

 Japonsku před Fukušimou, bylo trvale uzavřeno. Vláda se však snaží

všechny zbývající reaktory znovu uvést do provozu.

Více ve zprávě Atom-Lobby:
http://www.world-nuclear-news.org/NP-Japanese-Cabinet-approves-new-basic-energy-plan-0307184.html


----------------------------------------------------------------------
8. Zpráva o návštěvě oblastí, evakuovaných po fukušimské havárii
----------------------------------------------------------------------
Spolupracovníci organizace „Přátelé Země“ z Jaaponska vydali před
nedávnem zprávu o návštěvě některých oblastí, které musely být po
explozi ve Fukušimské jaderné elektrárně v roce 2011 evakuovány.
Zpráva přináší fotografie, dojmy i základní informace. Je sice v

 japonštině, ale s pomocí on-line překladače jí lze rozumět.

Více zde:
https://foejapan.wordpress.com/2018/11/16/hamadoori_visit/


----------------------------------------------------------------------
9. První kontakt s tavením jádra ve Fukušimě
----------------------------------------------------------------------
Začátkem roku 2019 se vůbec poprvé od osudného momentu katastrofy
mohla roztavených zbytků jaderného paliva dotknout výzkumná sonda.
Podle firmy Tokyo Electric Power Co. jde o „dlouho očekávaný milník ve
snaze o rozebrání reaktoru“. Sonda odkryla část trosky na dně druhého
bloku fikušimské elektrárny Daiichi a měřila její tvrdost, teplotu a
radioaktivitu. Tyto údaje jsou potřebné k tomu, aby bylo možné
sestrojit nádoby a další vybavení pro odstranění roztaveného paliva.
Mimoto sonda pořídila snímky vnitřku bezpečnostní nádoby. Tato
zdánlivě málo významná zpráva podtrhuje trvající problémy ve Fukušimě,
kde je k dispozici stále málo poznatků a metod, týkajících se řešení
dopadů jaderné nehody. Veřejnost má přitom za to, že následky
katastrofy jsou už vyřešeny...

Více zde:
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201902140041.html


----------------------------------------------------------------------
10. Japonské jaderné projekty v zahraničí odřeknuty
----------------------------------------------------------------------
Kvůli stoupajícím nákladům, které se vyšplhaly až na dvojnásobek
původního odhadu, vzdal jsponský výrobce jaderné techniky Mitsubishi
Heavy Industries svou účast na projektu jaderné elektrárny v tureckém
Synopu. Bylo to oznámeno začátkem prosince 2018. Své plány na účast
při stavbě jaderných elektráren v jiných zemích odřekli i další
japonské subjekty (ve Vietmanu v roce 2016, na Taiwanu v roce 2014). V

 současné době je jediným plánovaným zahraničním projektem japonské

jaderné lobby Wylfa Newydd v britském Anglesey (Hitachi Ltd.) I tam
však byly veškeré práce zastaveny. V únoru informovala BBC, že welšský
ministr se chce (chtěl?) setkat s představiteli firmy Hitachi, aby s

 nimi projednal možnosti financování a záchrany projektu. I zde šlo o

vysoké stavební náklady. Jen pár týdnů před přerušením prací v

 Anglesey odstoupila japonská firma Toshiba kvůli finančním problémům

od projektu jaderné elektrárny Moorside v brirské Cumbrii.

Zdroje v on-line verzi článku:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Japanese_NPP_projects_abroad_canceled


----------------------------------------------------------------------
11. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. 
----------------------------------------------------------------------