Article: Ekologinen Itsepuolustus Ruotsin Hälsinglandissa

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Kesäillan metsäkävelyllä vuonna 1800, rautaruukin isäntä kohtasi pienen, likaisen naisen, jonka perään hän sylkäsi halveksuen. Sen jälkeen tankorautaruukki meni alamäkeä. Näin kuuluu tarina Finnmajsan kirouksesta pikkukylässä nimeltä Nianfors, parikymmentä kilometria lounaaseen Hudiksvallista luonnonkauniissa Hälsinglandissa. Tänään kylää uhkaa jälleen herrojen juonet, mutta tällä kertaa he ovat uraanin perässä, yrittäen ajaa koko kyläväen yli.

Mineralbolaget i Stockholm AB (Mineraaliyhtiö Tukholmassa OY) on nimeltään yhtiö, joka haluaa porata majsa-vuoreen, mutta joka on kohdannut odottamattoman kovaa vastarintaa kapinaan nousseelta maaseudulta. Nianforsissa paikalliset ovat hylänneet tehottoman symbolisen toiminnan todellisen vastarinnan puolesta, siitä yksinkertaisesta syystä että peräkallion puolustaminen on yhtä kuin itsensä puolustaminen - ekologista itsepuolustusta.

Tiesulun ennenaikainen demonstraatio

Kukaan Nianforsissa ei halua olla tekemisissä koeporausten kanssa, ja vielä vähemmän kiinnostaa uraanikaivos tulevaisuuden naapurina. Siksi kyläläiset ovat järjestäytyneet inspiroivalla päättäväisyydellä.

- Tulemme tekemään kaiken mihin pystymme pysäyttämään riistoa, sanoo kyläläisten oma lehdistövastaava Inge Sylvén. Onhan nähty miten muille kansoille on käynyt uraanin porauksen ja louhinnan myötä, ja tätä taustaa vastaan valitsemme elämän.

Ekologinen murha valtiorahoituksella

Nianforsin asukkailla on syytä huoleensa. Niistä porauksista, joita Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU - Ruotsin Geologiset Tutkimukset) suorittivat Jämtlandin tuntureilla 1970-luvulla, ja missä ylikansalliset yhtiöt poraavat edelleen, on koitunut vakavia seurauksia paikallisväestölle. Kolmessa saamekylässä syntyi epämuodostuneita porovasoja porauksien jälkeisinä vuosina, ja SGU varoitti juomasta vettä tai keräämästä marjoja alueelta. Paikalliset lääkärit huomasivat myöskin syöpätapausten lisääntymistä, ja Lääninhallituksen tutkimusten mukaan radonitasot nousivat rajusti.

Luonnontuntija ja aktivisti Louise Ågren, peräisin Nianforsin naapurikylästä, Enånger, esittää että uraanisaasteet luonnossa tarkoittaa pitkäaikaisia ongelmia ja terveysriskejä, jotka periaatteessa voivat pahentua loputtomasti. Mutta huolimatta siitä että seuraukset ja riskit ovat tunnettuja ja todistettuja, on valtiollinen kaivosviranomainen, Bergstaten, antanut viime kahden vuoden aikana yli kaksisataa uraanietsintälupaa, ja useassa paikassa on jo alettu porata.

- On käsittämätöntä että valtio antaa hyväksyntänsä ja aktiivisesti tukee tappavaa toimintaa kuten uraaniteollisuutta, sanoo Louise Ågren.

johtuen siitä että uraanilouhinta aiheuttaa mittavia, vaarallisia ja vaikeita ongelmia, se on usein tapahtunut seuduilla, missä ihmisillä on pieniä mahdollisuuksia protestoida tai puolustaa itseään, kuten syrjäseuduilla tai alkuperäiskansojen mailla. Paitsi säteilyhiukkaset, isoja ongelmia ovat raskasmetalli-, ja happopäästöt, sekä muunlaisia pohjavesisaasteita. Louise Ågren painottaa, että uraanin louhinta ja rikastuttaminen merkitsee aina myös riskiä proliferoinnista, eli ydinaseiden lisätuotannosta.

- Ja koeporaukset on aina ensimmäinen askel ketjussa joka johtaa näihin potentiaalisiin kauhuskenaariohin, hän sanoo. Ei saa koskaan unohtaa että uraania käytetään ainoastaan ydinvoimaan ja ydinaseisiin.

Thomas Toivonen kirjoittaa Tukholman Vapaassa Päivälehdessä (Stockholms Fria Tidning), että omituisin ja ristiriitaisin argumentti koeporausten puolesta, minkä viranomaisilla ja porausyhtiöillä on tapana käyttää, on ettei se tule johtamaan kaivostoimintaan. Mutta tosiasia on että hallitus voi täysin lainmukaisesti kävellä kunnan päätöksen yli ja sallia kaivostoimintaa paikallisväestön tahdon vastaisesti. Ja vuoden 1958 Euratom-sopimuksen mukaan EU omistaa kaiken halkaistettavan raaka-aineen unionin alueella, seikka jota hyvin todennäköisesti voidaan hyödyntää tulevaisuudessa.

Luonto elinympäristönä

Luonto on eri arvoinen eri ihmisille ja Nianforsissa näkyy selkeällä tavalla konflikti niiden välillä, joilla on henkilökohtainen suhde siihen (kyläläiset), ja niiden jotka näkevät sen eristettynä maisemana (Mineraaliyhtiö). Luonnon tarkoittaen kyläläisille elinympäristöä ja käytännön selviytymistä, se on yhtiöille, kuten Mineralbolaget i Stockholm AB, pelkkä resurssi jota riistää ja josta tuottaa voittoa.

Nianforsissa yli 80 prosenttia ruokakalasta tulee paikallisista vesistöistä, ja Majsa-vuori jossa on aikomus porata sijaitsee niemellä järvessä, vain 600 metriä kylästä. Uraanimetsästys uhkaa siten tuhota elinedellytyksistä perustavanlaatuisin, sekä myös seudun mahdollisuudet omavaraisuuteen tulevaisuudessa. Nämä vesistöt ovat sen lisäksi kunnan toiseksi suurimmat, ja siten erittäin tärkeitä monille muillekin kuin vain Nianforsin asukkaille.

Taistelu jatkuu ja leviää

Missään Ruotsissa ei ole niin massiivista vastustusta uraaniporaamiselle kuin Nianforsissa, missä kyläläiset, viranomaisille valittamisen, tiedottamisen ja protestoinnin lisäksi, ovat pitäneet tiesulkuja ja luvanneet vastarintaa kaikin keinoin.

Mutta laki on veitsi joka ei koskaan viillä sen hallitsijaa. Huolimatta vaikuttavasta vastarinnasta Mineraaliyhtiöllä on edelleen lupansa - vaikka he tällä hetkellä ovat lykänneet poraukset. Mihin asti, sen yhtiön tj Carl Wiktorsson ei halua kertoa, ja kyläläiset kokevat siksi ettei ihan voida rentoutua.

- Pysymme valppaina ja tulemme tekemään mikä on tarpeen puolustautuaaksemme myös vastaisuudessa, lupaa Inge Sylvén. Tässä on kyse elämästä tai kuolemasta.

Ehkä se on Finnmajsan kirous joka kummittelee, tai ehkä se on kyläläisten kompromissiton vastarinta joka viivyttää yhtiötä. Joka tapauksessa Hälsinglandin maaseutukapinalliset ovat saaneet aikalisän.

- Nyt keskitymme vahvistamaan itseämme, sanoo Inge Sylvén. Aiomme myös auttaa muita kyliä järjestäytymään...

Ja sitä tarvitaan. Sillä öljyn hupenessa ja kallistuessa uraanin kysyntä ja hinta kasvaa, ja ilmastonmuutoksen uhka on myös herättänyt uudelleen kiinnostusta ydinvoimaan.

Mutta Nianfors on kylä jolla on tulevaisuus. Elävä maaseutu joka inspiroi, kun maapallolla elätään myöhäisiä aikoja, ja tulevaisuus hohtaa radioaktiivisesti.

Agneta Engström 14.3.2008 Yelah.net

Alkuperäinen artikkeli (ruotsiksi): http://yelah.net/articles/reportage20080314

Teksti englanniksi

Toinen artikkeli Nianforsin tilanteesta, paikallislehdestä: Article: Uraanietsinnän lykkäys mobilisoinnin seurauksena

Nianforsin liikkeen kotisivut: http://nianfors.nu

ruotsalainen verkosto uraanilouhintaa vastaan: http://nejtilluranbrytning.nu