Národní akční plán je tak optimistický, až není životaschopný/CZ

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this article

Už tři měsíce před tím, než si politici v červnu odhlasovali schválení Národního akčního plánu pro rozvoj jaderné energetiky (NAP JE) v ČR, rozesílaly spolky Calla a Hnutí Duha infolist „Přespříliš drahé jaderné plány“ členům Poslanecké sněmovny a Senátu, aby jim dodaly informace potřebné k zodpovědnému rozhodování o budoucí národní energetické strategii. Místo zodpovědného rozhodování s ohledem na vývoj jaderné energetiky a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Evropě a ve světě se však obyvatelé ČR dočkali toho, že rozhodnutí o výstavbě čtyř nových reaktorů (dva v Dukovanech a dva v Temelíně) bylo odloženo na příští vládu v roce 2025, avšak 32 miliard na přípravu tohoto plánu bylo schváleno již nyní. Následující text se pokusí krátce vystihnout nejdůležitější fakta, na která současní politici jako celek nereagovali podle našeho očekávání.

NAP JE prezentuje rozvoj jaderné energetiky jako ekonomicky výhodný pro českou zemi. Naneštěstí je tento úsudek založen na chybných vstupních datech. Kalkuluje totiž s investičními náklady na výstavbu reaktorů ve výši 4500 eur/kW, zatímco ve skutečnosti jsou mezi 6000 a 9750 eur/kW. Dále jsou garantované ceny elektřiny vypočteny s předpokladem rychlého růstu cen emisních povolenek, ale už není brán v potaz rychle rostoucí podíl obnovitelných zdrojů energie. Navíc se cena elektřiny na burze v červnu pohybovala kolem úrovně 35 eur/MWh, kdežto vládní plán uvažuje s garantovanou výkupní cenou elektřiny pro investora mezi 66 a 86 eur/MWh podle úrovně finančních nákladů po dobu 35 let (po vzoru britského projektu Hinkley Point C, proti němuž rakouská spolková vláda podlaa v červnu žalobu k Evropskému soudnímu dvoru). Taková státní finanční podpora pomocí schématu Contract for Difference (CfD) by pro české spotřebitele elektřiny znamenala, že by po dobu 35 let zaplatili až jeden bilion CZK [1] nebo až 2,9 bilionů při započítání inflace [2]. Vedle této varianty státních dotací na uhrazení výstavby reaktorů uvádí ministerstvo průmyslu a obchodu možnost, že celý projekt zainvestuje společnost ČEZ nebo její 100 % vlastněná dceřiná společnost, která teprve čeká na vytvoření. Jak ale poznamenal Jan Ondřich z Candole Partners u červnového kulatého expertního stolu v Praze pořádaného spolky Heinrich Böll Stiftung, Aliance pro energetickou soběstačnost a Calla, investice do jaderných reaktorů bez státní finanční podpory by byla pro ČEZ smrtelná.

Proč vůbec Ministerstvo průmyslu a obchodu obhajuje výstavbu reaktorů? Ministři donekonečna opakují, že budoucí spotřeba elektřiny poroste a proto je nutné mít zásoby elektřiny, aby byla naše země zabezpečena. Skutečnost, že Česká republika je jedním z největších vývozců elektřiny za posledních několik let je opomíjen (což znamená, že naše země jistě netrpí nedostatkem elektřiny). A navíc výpočty ministerstva neodráží situaci na evropském trhu, kde dlouhodobě převládá nabídka elektřiny nad poptávkou.

Pokud po přečtení tohoto článku právě přemýšlíte nad tím, jak velkou má NAP JE podporu mezi lidmi v ČR, pak vězte, že tento plán nevyjadřuje názor 78 % české populace, která je podle květnového průzkumu CVVM proti zvyšování podílu jaderné energetiky na produkci elektřiny.


Olga Kališová - Calla (15. srpna 2015)


  1. zdroj: Candole Partners
  2. zdroj: Hnutí Duha