Nezávislé průzkumy veřejného mínění ukazují, že odpor českých lidí vůči jaderné energetice sílí/CZ

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this article

Tento rok byly provedeny tři průzkumy veřejného mínění týkající se jaderné energetiky těmito společnostmi: Focus Marketing & Social Research (na žádost Hnutí Duha), Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Akademie věd ČR a online Středisko analýz a empirických průzkumů (SANEP). V následujícím textu si připomeneme, jak dopadly a jakou souvislost mají s nově přijatým červnovým Národním akčním plánem pro rozvoj jaderné energetiky v ČR.

Nezávislý průzkum veřejného mínění sociologické agentury Focus z března 2015 zjistil, že dvě třetiny obyvatel ČR preferuje energetiku založenou na úsporách nebo obnovitelných zdrojích energie, zatímco pouze pětina z nich podporuje jadernou energetiku a těžbu uhlí. Také si 76% dotazovaných přeje, aby je stát podpořil, když si chtějí doma vyrobit elektřinu pro vlastní spotřebu a snížit tak závislost na velkých producentech „špinavé“ elektřiny.

Průzkum CVVM z května 2015 zjistil, že pouze 22 procent respondentů souhlasí s výstavbou nových reaktorů v Dukovanech a Temelíně a že pouze 6 % ji rozhodně chce. Výstavbu nových temelínských bloků 3 a 4 nechce 39 procent dotázaných (rozhodně ji chce pouze 12 % respondentů). Takto Calla interpretovala výsledky průzkumu ve své tiskové zprávě z 9. června s názvem „Podpora rozšiřování jaderné energetiky v České republice klesá“. Bohužel, drtivá většina českých médií převzala verzi České tiskové agentury, která ignorovala dlouhodobý trend v poklesu podpory lidí pro jadernou energetiku a stejné výsledky průzkumu interpretovala jako „většina Čechů podporuje jadernou energetiku“.

Pozornost rakouských médií Radionews a OOE-Nachrichten ale přitáhnul až červencový průzkum SANEP, který dal lidem na výběr pouze ze dvou možností: prolomení těžebních limitů a dostavba jaderných bloků Temelína a Dukovan. 78,4 % respondentů v něm preferovalo jadernou energetiku. Deník OOE-Nachrichten tudíž z průzkumu vyvodil, že hornorakouské a české antiatomové ekologické spolky (včetně Cally), které čerpají finanční podporu od země Horní Rakousko, nevyužívají finanční podpory efektivně, když taková většina lidí v ČR prosazuje jádro. Proti tomuto tvrzení se ohradil hornorakouský zemský radní pro životní prostředí Rudi Anschober, který zdůraznil důležitost aktivit spolků v obou zemích, i ve spojitosti s červnovou žalobou k Evropskému soudnímu dvoru proti dotacím pro Hinkley Point C, které by snížily konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů energie.

Když tedy pomineme červencový průzkum SANEP, který Anschober označil za pokus o manipulaci veřejného mínění v ČR, a vycházíme-li z výsledků březnového a květnového průzkumu, vidíme, že v České republice pomalu, ale jistě sílí odpor vůči jaderné energetice a tedy i Národnímu akčnímu plánu pro rozvoj jaderné energetiky v ČR. Ten se, stejně jako projekt Hinkley, soustředí na státní finanční podporu pro výstavbu čtyř nových reaktorů v Temelíně a Dukovanech a navazuje na květnovou Státní energetickou koncepci, jenž propaguje až 50 % elektřiny z jaderných elektráren do roku 2040.

Olga Kališová, Calla (17. června, 2015)