NukeNews No. 29 - POLISH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews #29 – Wiadomości ruchu przeciwjądrowego   *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
----------------------------------------------------------------------
Serdecznie witamy na łamach nowego, obszernego wydania newslettera
„Nuclear Heritage Networks“. Aktywiści przeciwjądrowi z całego świata
dzielą się w nim nowościami i aktualnościami dotyczącymi tematów, nad
którymi pracują. Dzięki nim możemy Ci przynieść najdłuższy newsletter
NukeNews, jaki ukazał się w ciągu ostatnich dwóch lat.

Tym razem donosimy o wydarzeniach na wszystkich kontynentach oprócz
Antarktydy. Niektóre teksty dotyczą polityki jądrowej Japonii, inne
zaś tematów regionalnych Austrii, Niemiec i Rosji. Z przyjemnością
zawiadamiamy o terminach trzech międzynarodowych spotkań
przeciwjądrowych, jakie odbędą się na wiosnę i latem.

Jeżeli uważasz, że projekt newslettera jest ważny, wesprzyj nas,
przysyłając swoje własne nowości i aktualności do następnego wydania.
Szczegóły zob. w ostatniej sekcji niniejszego wydania.


----------------------------------------------------------------------
Spis treści aktualnych NukeNews nr 29
----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
1. Awaria w niemieckiej fabryce produkcji ogniw paliwowych
2. Stanowisko niemieckich ugrupowań przeciwjądrowych w sprawie
  tymczasowego przechowywania odpadów jądrowych
3. Rekonstrukcja i rozbudowa elektrowni jądrowych w Ontario (Kanada)
4. Walka przeciwko wydobyciu uranu w Tanzanii
5. Rozwój polskiego programu jądrowego
6. Żadnych istotnych zmian w programie jądrowym Indii w zeszłym roku
7. Najnowsze wydarzenia w polityce jądrowej Japonii
8. Raport ze zwiedzania obszarów ewakuowanych po awarii w Fukushimie
9. Pierwszy kontakt ze stopionym paliwem w Fukushimie
10. Japońskie projekty jądrowe za granicą odrzucone
11. 40 lat od pomyślnego referendum przeciwko austriackiej elektrowni
  jądrowej Zwentendorf
12. Konferencja o energetyce jądrowej (NEC) 2019: przedłużanie
  żywotności reaktorów i ryzyka z tego wynikające
13. Aborygeńskie kobiety oskarżają firmę Cameco – chcą zabronić
  wydobyciu uranu w zachodniej Australii
14. Problemy związane z rosyjskimi odpadami promieniotwórczymi
15. Apel o solidarność z rosyjskimi pozarządowymi organizacjami
  ekologicznymi
16. Problematyka jądrowa w Belgii
17. Międzynarodowy przeciwjądrowy obóz letni
18. Opublikowano angielskie tłumaczenie orzeczenia sądu szwedzkiego
  przeciwko projektowi stałego składowiska
19. Wznowienie budowy elektrowni jądrowej w Brazylii
20. Globalne przeciwjądrowe forum społeczne w Madrycie
21. Finlandia: Olkiluoto 3 może dostarczać energię elektryczną do
  sieci
22. Wydarzenia w nadchodzących miesiącach
23. Co to są NukeNews


----------------------------------------------------------------------
1. Awaria w niemieckiej fabryce produkcji ogniw paliwowych
----------------------------------------------------------------------
W dniu 13 grudnia 2018 roku w północnych Niemczech zebrało się około
110 osób, aby zaprotestować przeciwko firmie ANF produkującej ogniwa
paliwowe. Protest miał miejsce po pożarze na terenie firmy. W trakcie
nocnej zmiany doszło tam do wybuchu. Na miejscu prawie nikogo nie
było, jednak chodziło o stosunkowo dużą awarię wymagającą interwencji
ponad stu strażaków.

Cały artykuł można przeczytać tu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Accident_in_German_fuel_elements_fabrication_factory


----------------------------------------------------------------------
2. Stanowisko niemieckich ugrupowań przeciwjądrowych w sprawie
  tymczasowego przechowywania odpadów jądrowych
----------------------------------------------------------------------
W listopadzie 2018 roku niemieckie ugrupowania przeciwjądrowe
opublikowały szczegółowy dokument zawierający wymagania wobec
tymczasowego przechowywania odpadów jądrowych w Niemczech. Został on
podpisany przez przedstawicieli 76 organizacji pozarządowych,
ugrupowań i inicjatyw obywatelskich. Dokument powinien stanowić
podstawę do działań przeciwjądrowych w ramach debaty o składowiskach,
transportach materiałów jądrowych i nowych urządzeniach do
zagospodarowywania odpadów promieniotwórczych. Dokument przygotowywano
przez ponad dwa lata, w trakcie których zespół roboczy organizował co
pół roku, wraz z niemieckimi ugrupowaniami przeciwjądrowymi,
konferencje na temat odpadów promieniotwórczych.

Więcej tu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/German_anti-nuclear_positions_on_temporary_storage_of_nuclear_waste


----------------------------------------------------------------------
3. Rekonstrukcja i rozbudowa elektrowni jądrowych w Ontario (Kanada)
----------------------------------------------------------------------
Ontario stoi na ważnym rozdrożu. Mogłoby zamknąć swoich 18
starzejących się reaktorów – albo odnowić je. W drugim przypadku
byłoby skazane na drogą energię jądrową przez kolejne 50 lat. Rząd
zadecydował o odnowieniu 12 reaktorów oraz przedłużeniu żywotności
pozostałych sześciu. Tymczasem sąsiednia prowincja Quebec oferuje
odnawialną energię z elektrowni wodnych za jedną trzecią ceny.
Stowarzyszenie Ontario Air Aliance opowiada się za porozumieniem z
Quebec, które umożliwiłoby zastąpienie drogich reaktorów jądrowych.

Więcej tu:
http://www.Close-Pickering.ca
http://www.cleanairalliance.org/no-nuke-news/


----------------------------------------------------------------------
4. Walka przeciwko wydobyciu uranu w Tanzanii
----------------------------------------------------------------------
Wydobycie uranu jest procesem pociągającym za sobą długotrwałe ujemne
następstwa. Organizacja CESOPE wraz z innymi organizacjami
społeczeństwa obywatelskiego występują od 2008 roku przeciwko
wydobyciu uranu w regionach Bahi-Dodoma, Manyoni-Singida i
Namtumbo-Songea, i usiłują o zaalarmowanie miejscowych społeczności,
których wydobycie ma dotknąć. CESOPE zdołała wpłynąć na decydentów
oraz różne grupy lobbystyczne na poziomie narodowym, jak i
międzynarodowym. Następne wydanie NukeNews przyniesie przegląd
osiągnięć tych inicjatyw w 2018 roku.

Więcej tu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/CESOPE%27s_anti-uranium_struggles_in_Tanzania


----------------------------------------------------------------------
5. Rozwój polskiego programu jądrowego
----------------------------------------------------------------------
Bez uprzedniej aktualizacji programu jądrowego (wraz z decyzją, czy
pierwszy program rozwoju będzie nadal obowiązywał czy też nie),
polskie ministerstwo energetyki opublikowało w dniu 23.11.2018 projekt
Polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Materiał poddano pod
publiczną debatę, która zostanie zamknięta 15 stycznia 2019 roku.
Niektóre polskie pozarządowe organizacje ekologiczne nadmieniają, że w
projekcie brakuje strategicznej oceny wpływu na środowisko naturalne,
co jest niezgodne z prawem polskim oraz europejskim. Według tych
organizacji projekt jest zatem niezobowiązujący.

Cały artykuł:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Polish_nuclear_program_developments


----------------------------------------------------------------------
6. Żadnych istotnych zmian w programie jądrowym Indii w zeszłym roku
----------------------------------------------------------------------
W 2018 roku rząd indyjski nie dokonał żadnych wyjątkowych transakcji
ani postępów, jak również nie odbyły się jakiekolwiek masowe akcje
przeciwko atomowi, jak miało to miejsce w pierwszych latach po
katastrofie w Fukushimie. Rzeczywistość pod wszystkimi tymi względami
na pierwszy rzut oka nie spełnia oczekiwań wielu aktywistów. Mimo to
jednak udało się przeprowadzić szereg drobnych kroków, a wydawca
Dianuke.org sporządził szczegółowy raport dotyczący aktywności Indii
na polu energetyki jądrowej w ostatnich latach.

Cały artykuł znajduje się na:
https://www.dianuke.org/indias-immodest-nuclear-quest-in-2018-the-measured-normalization-of-a-nuclear-state/


----------------------------------------------------------------------
7. Najnowsze wydarzenia w polityce jądrowej Japonii
----------------------------------------------------------------------
Latem 2018 roku rząd japoński uchwalił nowy, zasadniczy plan
energetyczny, który określa docelowy miks energetyczny do 2030 roku
oraz scenariusz do roku 2050. Jądro ma znowu osiągnąć ponad 20 procent
udziału w ogólnej produkcji energii elektrycznej. Przed wybuchami w
Fukushimie udział atomu wynosił jedną trzecią. Po wybuchach, które
stanowiły początek trwającej katastrofy jądrowej, wszystkie reaktory
na kilka lat odstawiono. Poczynając od lutego 2019 roku, znowu
aktywowano 9 bloków. 21 z 54 reaktorów, pracujących w Japonii przed
Fukushimą, zostało zamkniętych na stale. Rząd jednak próbuje ponownie
uruchomić wszystkie pozostałe reaktory.

Więcej w komunikacie Atom-Lobby:
http://www.world-nuclear-news.org/NP-Japanese-Cabinet-approves-new-basic-energy-plan-0307184.html


----------------------------------------------------------------------
8. Raport ze zwiedzania obszarów ewakuowanych po awarii w Fukushimie
----------------------------------------------------------------------
Współpracownicy organizacji „Przyjaciele Ziemi” z Japonii niedawno
temu opublikowali raport ze zwiedzania niektórych obszarów, które
musiały zostać ewakuowane po wybuchach w elektrowni jądrowej Fukushima
w 2011 roku. Raport przyniósł zdjęcia, odczucia oraz podstawowe
informacje. Jest on napisany w języku japońskim, jednak za pomocą
tłumacza online można go zrozumieć.

Więcej tu:
https://foejapan.wordpress.com/2018/11/16/hamadoori_visit/


----------------------------------------------------------------------
9. Pierwszy kontakt ze stopionym paliwem w Fukushimie
----------------------------------------------------------------------
Na początku 2019 roku, sonda badawcza, w ogóle po raz pierwszy od
nieszczęsnego momentu katastrofy, mogła dotknąć stopionych resztek
paliwa jądrowego. Według firmy Tokyo Electric Power Co. chodzi o
„długo oczekiwany moment w dążeniu do rozebrania reaktora”. Sonda
odsłoniła część ruiny na dnie drugiego bloku elektrowni Fukushima
spółki Daiichi oraz dokonała pomiarów jej twardości, temperatury i
poziomu promieniowania. Te dane są niezbędne do tego, aby można było
skonstruować pojemniki i inny sprzęt do usunięcia stopionego paliwa.
Poza tym sonda zrobiła zdjęcia wnętrza zbiornika reaktora. Ta
względnie niepozorna wiadomość przypomina o trwających problemach w
Fukushimie, gdzie nadal jest do dyspozycji bardzo mało wiedzy, jak
również metod usuwania konsekwencji awarii jądrowej. W powszechnym
mniemaniu przy tym panuje przekonanie, że następstwa katastrofy są już
pod kontrolą...

Więcej tu:
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201902140041.html


----------------------------------------------------------------------
10. Japońskie projekty jądrowe za granicą odrzucone
----------------------------------------------------------------------
Ze względu na rosnące koszty, sięgające nawet dwukrotnej wartości
początkowo szacowanej ceny, japoński producent sprzętu jądrowego
Mitsubishi Heavy Industries zrezygnował ze swojego udziału w projekcie
elektrowni jądrowej w tureckim mieście Synopa. Poinformowano o tym na
początku grudnia 2018 roku. Swoje plany dotyczące udziału w budowie
elektrowni jądrowych w innych krajach anulowali także inne podmioty
japońskie (w Wietnamie w 2016 roku, na Tajwanie w 2014 roku). Obecnie
jedynym projektem zagranicznym planowanym przez japońskie lobby
jądrowe jest Wylfa Newydd na brytyjskiej wyspie Anglesey (Hitachi
Ltd.) Jednak tu także wstrzymano wszelkie prace. BBC w lutym
poinformowała, że walijski minister chce spotkać się z
przedstawicielami firmy Hitachi, aby omówić z nimi możliwości
finansowania i uratowania projektu. Także w tym przypadku chodziło o
wysokie koszty budowy. Tylko kilka tygodni przed przerwaniem prac na
Anglesey, japońska firma Toshiba z powodów finansowych odstąpiła od
projektu elektrowni jądrowej Moorside w brytyjskiej Kumbrii.

Źródła w online wersji artykułu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Japanese_NPP_projects_abroad_canceled


----------------------------------------------------------------------
11. 40 lat od pomyślnego referendum przeciwko austriackiej elektrowni
  jądrowej Zwentendorf
----------------------------------------------------------------------
5 grudnia 2018 roku minęło już 40 lat, odkąd austriackie inicjatywy
przeciwjądrowe mogą obchodzić historyczny sukces: referendum z 1978
roku. Na podstawie wyrównanego wyniku głosowania, gdy udział wzięło
tylko niewiele ponad 50% głosujących, Austria przerwała budowę
elektrowni jądrowej Zwentendorf. Poprzedzające ten moment debaty, jak
również późniejsze wydarzenia w Austrii, stały się kamieniem milowym w
historii demokracji oraz podejścia do odnawialnych źródeł energii. Od
tamtych czasów austriaccy aktywiści blisko współpracują ze swoimi
kolegami i koleżankami w Czechach, i innych krajach sąsiednich.
Stowarzyszenie pozarządowe „Sonne und Freiheit” (Słońce i Wolność)
podjęło się teraz tłumaczenia tekstów na temat tej pomyślnej walki, i
zamierza stopniowo publikować je online. Planowane są (i częściowo też
już gotowe) wersje w językach: czeskim, słoweńskim, chorwackim i
polskim. Główne źródło stanowi książka „Nie chcemy elektrowni jądrowej
w Zwentendorf: 30 lat później”.

https://www.bibliothekderprovinz.at/buch/5573/


----------------------------------------------------------------------
12. Konferencja o energetyce jądrowej (NEC) 2019: przedłużanie
  żywotności reaktorów i ryzyka z tego wynikające
----------------------------------------------------------------------
NEC w dniu 8 maja 2019 roku w Linz analizował problem przedłużania
żywotności reaktorów jądrowych z różnych punktów widzenia. Po
zaprezentowaniu konkretnych planów w różnych krajach odbyła się debata
na temat ryzyk technicznych oraz (nie)efektywności ekonomicznej. Mowa
była o strategii politycznej, jak również o ramach prawnych możliwych
środków, jakie powinny zostać przedsięwzięte. Prezentacje fachowców z
rozmaitych krajów powinny wzmocnić świadomość realnych zagrożeń oraz
otworzyć debatę o stosownych strategiach ich przeciwdziałania.

Więcej tu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Energy_Conference_2019


----------------------------------------------------------------------
13. Aborygeńskie kobiety oskarżają firmę Cameco – chcą zabronić
  wydobyciu uranu w zachodniej Australii
----------------------------------------------------------------------
W zachodniej Australii odbywa się obecnie zasadnicza sprawa sądowa w
celu zabronienia kanadyjskiej firmie uranowej Cameco wydobycia uranu w
regionie Yeelirrie. Trzy aborygeńskie kobiety z tego regionu wraz z
najbardziej liczącym się ugrupowaniem środowiskowym w Australii
Zachodniej Conservation Council of WA złożyły pozew przeciwko
regionalnemu rządowi oraz firmie Cameco, aby uczciwie bronić praw
tradycyjnych „Ownerów” – mieszkańców z czasów przed kolonizacją, oraz
aby ochronić święte miejsca we wrażliwej krainie Australii Zachodniej
przed wydobyciem uranu.

Więcej tu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Aboriginal_women_take_Cameco_to_court_to_stop_uranium_mining_in_Western_Australia


----------------------------------------------------------------------
14. Problemy związane z rosyjskimi odpadami promieniotwórczymi
----------------------------------------------------------------------
Rosja jest jednym z niewielu krajów na świecie, który rozporządza
kompletnym łańcuchem jądrowym (obejmującym: wydobycie uranu, jego
wzbogacanie, produkcję ogniw paliwowych, elektrownie jądrowe, łodzie
podwodne, lodołamacze, broń, urządzenia do przetwarzania uranu,
gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi itp.). Odpady
promieniotwórcze powstają w każdym stopniu powyższego łańcucha. Ze
względów historycznych (mocne powiązania z sektorem wojskowym) oraz z
powodu dzisiejszej sytuacji politycznej (brak wolności słowa i
zgromadzeń, szykanowanie aktywistów ekologicznych), stowarzyszenia
obywatelskie nie mają tu zbyt wiele do powiedzenia. Nie mają dostępu
do informacji oraz nie mogą uczestniczyć w procesie podejmowania
decyzji.

Więcej tu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Russian_radioactive_waste_issues_and_challenges


----------------------------------------------------------------------
15. Apel o solidarność z rosyjskimi pozarządowymi organizacjami
  ekologicznymi
----------------------------------------------------------------------
W lipcu 2014 roku rosyjskie ministerstwo sprawiedliwości
zakwalifikowało organizację ekologiczną „Ecodefence” jako tzw. agenta
zagranicznego. W pierwszym tygodniu lutego 2019 roku sytuacja jeszcze
się zaostrzyła: ministerstwo udzieliło trzem osobom mandatu, kolejnych
dwóch mandatów w wysokości 2 milionów rubli (28 000 eur) udzieliło
organizacji, i do tego zablokowało jej konto.

Więcej tu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Call_for_solidarity_with_the_Russian_environmental_organization_Ecodefense


----------------------------------------------------------------------
16. Problematyka jądrowa w Belgii
----------------------------------------------------------------------
Belgia jest bodajże w najgorszej sytuacji wśród krajów
zachodnioeuropejskich – jej flota jądrowa licząca siedem reaktorów
stanowi własność Francuzów. Trzy reaktory mają ponad 40 lat, a ich
eksploatacja jest planowana na okres 50 lat. Reaktory często bywają
nieplanowo wyłączane z eksploatacji z powodu problemów technicznych.
Na innych dwóch reaktorach (Tihange 2 i Doel 3) z kolei ciążą różne
błędy, a budynków, w których znajdują się, nie poddano dokładnej
kontroli. Organizacja kontroli FANC widocznie nie jest w stanie
zabronić awariom w firmie ENGIE zagrażającym bezpieczeństwu. Politycy
z dobiegającej właśnie końca koalicji rządowej MR i NVA chcą wybudować
kolejny nowy reaktor oraz zachować eksploatację obecnych przez
zaplanowany okres 50 lat.

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_waste_in_Belgium


----------------------------------------------------------------------
17. Międzynarodowy przeciwjądrowy obóz letni
----------------------------------------------------------------------
Z przyjemnością zawiadamiamy, że w tym roku po raz kolejny odbędzie
się Przeciwjądrowy obóz letni w Döbeln w Saksonii, w dniach od 12 do
18 sierpnia 2019 roku. Jak pokazały poprzednie obozy w Niemczech
(2017) i Francji (2018), jest to doskonała okazja dla osób z różnych
krajów i kontynentów, aby spotkać się, nawiązać kontakty, uczyć się
wzajemnie od siebie oraz wymieniać się informacjami. Mogliśmy
przywitać gości z Ameryki Północnej, jak i Południowej, oraz uzyskać
bardziej szczegółowy wgląd w pracę ruchów przeciwjądrowych w Stanach
Zjednoczonych, Turcji, Indii i Japonii. Mamy nadzieje, że w
tegorocznym obozie weźmie udział jeszcze więcej osób z wszystkich
części świata.

Więcej tu:
http://camp2019.nuclearheritage.net


----------------------------------------------------------------------
18. Opublikowano angielskie tłumaczenie orzeczenia sądu szwedzkiego
  przeciwko projektowi stałego składowiska
----------------------------------------------------------------------
Orzeczenie szwedzkiego sądu ds. gruntów i ochrony środowiska z dnia 23
stycznia 2018 roku, przeciwko użyciu modelu KBS dla ostatecznego
składowiska wysoko napromieniowanych odpadów w Szwecji, jest teraz
dostępne także w języku angielskim. Aczkolwiek nie chodzi o decyzję
ostateczną, stanowi ona duży cios dla przemysłu jądrowego. Sprawa jest
o tyle interesująca, że identyczny model, tylko o jeszcze mniej
zaostrzonych parametrach bezpieczeństwa, ma zostać zastosowany także w
fińskim projekcie Onkalo dla ostatecznego składowiska wysoko
radioaktywnych odpadów z reaktorów w elektrowni Olkiluoto. Mimo iż sąd
w Szwecji, gdzie opracowano wspomniany model, w swoim istotnym wyroku
podkreśla niewystarczające parametry bezpieczeństwa, urzędy ani firmy
w Finlandii nie przejawiają chęci do poddania rewizji tych
technologii. Zamiast tego oświadczają z dumą, iż Onkalo będzie
„pierwszym ostatecznym składowiskiem wysoko napromieniowanych odpadów
na świecie”.

http://www.nonuclear.se/files/mmd20180123summary-statement-case-m1333-11spent-fuel.pdf


----------------------------------------------------------------------
19. Wznowienie budowy elektrowni jądrowej w Brazylii
----------------------------------------------------------------------
Współczesny rząd brazylijski, sprawujący władze od 2019 roku,
kontynuuje plany swojego poprzednika odnośnie powrotu do budowy
trzeciej w Brazylii elektrowni jądrowej Angra 3. Budowę przy tym
wstrzymano już dwa razy (1983 i 2016). Rząd opiera się na
przestarzałych planach z lat 70. Organizacje społeczeństwa
obywatelskiego, przeciwstawiając się tej absurdalnej sytuacji,
zorganizowały z tego powodu petycję wzywającą do rewizji
zapowiedzianych planów.

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Resumption_of_the_construction_of_a_nuclear_power_plant_in_Brazil


----------------------------------------------------------------------
20. Globalne przeciwjądrowe forum społeczne w Madrycie
----------------------------------------------------------------------
W dniach od 31 maja do 2 czerwca 2019 roku (termin aktualizowany)
odbędzie się spotkanie setek aktywistów oraz tysięcy innych osób,
które z różnych powodów przeciwstawiają się zagrożeniom jądrowym.
Będzie mowa o wszystkim, co uczestników będzie interesowało –
poczynając od wydobycia uranu aż po przypadki zgonów związanych z
korzystaniem z energii jądrowej. Dlatego zwracamy się z prośbą o
przysłanie propozycji tematów Twoich wykładów. Aby zapewnić
wystarczające możliwości dla wszystkich prezentacji, zorganizujemy,
poza dyskusją plenarną, także oddzielne rozmowy, warsztaty itp.

Więcej tu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Global_Anti-nuclear_Social_Forum_in_Madrid


----------------------------------------------------------------------
21. Finlandia: Olkiluoto 3 może dostarczać energię elektryczną do
  sieci
----------------------------------------------------------------------
Fiński rząd w dniu 7 marca 2019 roku udzielił zezwolenia na
eksploatację nowo wybudowanej elektrowni jądrowej Olkiluoto 3 (OL3) w
zachodniej części kraju. Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego STUK już 25
lutego dał zielone światło elektrowni pod warunkiem, że operator,
firma TVO, usunie problem techniczny w obwodzie pierwszym. Po
spełnieniu tego warunku, nowo wybudowany europejski reaktor wodny
ciśnieniowy EPR może zostać przyłączony do sieci w styczniu 2020 roku.

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Finland:_Olkiluoto_permitted_to_add_electricity_to_the_grid


----------------------------------------------------------------------
22. Wydarzenia w nadchodzących miesiącach
----------------------------------------------------------------------
Ucieszymy się z przysłanych informacji o organizowanych przez Ciebie
wydarzeniach lokalnych, a także międzynarodowych! Opublikujemy je na
szczegółowej liście wydarzeń Nuclear Heritage Network, a w skróconej
wersji także w NukeNews.
http://upcoming.nuclear-heritage.net


przewidywane w 2019 roku: przewóz odpadów nuklearnych do Ahaus
          (Niemcy) 
26.03.-09.08.2019: kampania „20 tygodni przeciw 20 bombom atomowym”
          Büchel (Niemcy)
27.04.2019 o godzinie 12: „Surround Springfields-Umrundet
          Springfields” przeciwko fabryce na paliwo jądrowe
          w Salwick (Lancashire, Wielka Brytania)
08.05.2019:    Konferencja nt. energii jądrowej poświęcona
          przede wszystkim na przedłużanie żywotności
          elektrowni jądrowych (Linz, Austria)
25.05.-02.06.2019: Festiwal filmowy Uranium w Rio de Janeiro
          (Brazylia)
31.05.-02.06.2019: Międzynarodowe przeciwjądrowe forum społeczne w
          Madrycie
08.-16.07.2019:  Międzynarodowy obóz akcji przeciwko broni jądrowej
          w Büchel (Niemcy)
09.08.-11.08.2019: festiwal polityczno-kulturalny „Les Bure'lesques”
          w Bure (Francja)
12.08.-18.08.2019: Międzynarodowy obóz przeciwjądrowy w Dübeln
          (Niemcy)
06.09.-08.09.2019: Międzynarodowy festiwal filmowy Uranium w Viseu
          (Portugalia)


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus
https://buechel-atombombenfrei.jimdo.com/kalender/
https://www.facebook.com/events/320014861963078/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Energy_Conference_2019
http://uraniumfilmfestival.org
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Global_Anti-nuclear_Social_Forum_in_Madrid
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Action_Camp_against_nuclear_weapons
https://burefestival.org/AU-PROGRAMME
http://camp2019.nuclearheritage.net
http://uraniumfilmfestival.org


----------------------------------------------------------------------
23. Co to są NukeNews
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny newsletter wydawany przez Nuclear Heritage
Network. Zajmuje się działaniami, tematami i wydarzeniami
protestacyjnymi aktywistów przeciwjądrowych, połączonych w
społeczności międzynarodowej. Wiadomości są pisane i tłumaczone przez
aktywistów, obok ich zwykłych działań przeciwjądrowych. Newsletter ma
na celu informowanie aktywistów i innych zainteresowanych osób oraz
pośredniczenie w dostarczaniu im wiadomości o aktualnych wydarzeniach.

NukeNews są mile widziane! Prosimy o ich przesyłanie pocztą
elektroniczną na adres: "newsletter AT nuclear-heritage DOT net".
Tekst powinien być krótki i napisany w języku angielskim. Prosimy nie
pisać więcej niż jednego akapitu. Każdy artykuł musi mieć także
lapidarny tytuł. Możesz dodać także odsyłacz na stronę, gdzie
zainteresowana osoba dowie się więcej. Zamknięcie numeru 30 nastąpi w
dniu 17 maja 2018 roku.

Dowiedz się więcej i przekazuj NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET

Zobacz, jakie dane osobowe od czytelników są przez nas zbierane i w
jaki sposób przetwarzamy je, oraz jakie przysługują Ci prawa w związku
z ochroną danych osobowych:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage:Privacy_policy