PR:Östersjöländernas invånare är oroliga över kärnkraftssituationen i Finland

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Kan publiceras direkt
Onsdagen 23.6.2010


Kallelse till informationstillfälle i riksdagens infocentrum:

Östersjöländernas invånare är oroliga över kärnkraftssituationen i Finland

Tisdagen 29.6. klo 12 kommer ett antal organisationer från länder runt Östersjön, tillsammans med riksdagsledamoten Pentti Tiusanen, att hålla en presskonferens i den finländska riksdagens infocentrum. De kommer att diskutera faror och problem med kärnkraftsutvecklingen i Finland och i andra Östersjöländer. De kommer att presentera ”Baltic Sea Info Tour”, en stor informations och utbildnings turné, som reser 6000 kilometer runt Östersjön under de kommande två månaderna. I 13 städer kommer turnén att informera om kärnkraftens risker för Östersjön. Enligt data från Helcom är Östersjön redan världens mest radioaktiva hav. Talare från flera länder ska berätta varför de är oroade över kärnkraftsprojekten.

Talare vid presskonferensen:

  • Andrey Ozharovskiy, Venäjä
  • Falk Beyer, Saksa
  • Jason Marshall, Iso-Britannia
  • Tanya Novikova, Valko-Venäjä
  • Tapio Solala, Suomi
  • Birgitta Norrvik, Ahvenanmaa


Riksdagen besluter torsdagen den 1 juli om regeringens förslag att bygga 2-3 nya reaktorer (1 till TVO och 1 eller 2 till Fennovoima). Dessa nya kraftverk skulle inte bara släppa ut mera radioaktivstrålning till omgivningen än de gamla, utan de skulle också öka riskerna för en storolycka, och producera ännu mera farligt kärnavfall – avfall som ingen kan ta hand om på ett tryggt sätt.

Kärnavfallet måste förvaras säkert för så länge (minst 1 miljon år) att det är omöjligt att garantera säkerheten för ett slutförförvar. Även med industrins sätt att hantera kärnavfallsfrågan har det föreslagna slutförvaret i Olkiluoto (och under östersjön) stora problem och frågetecken. Det får inte räknas som en genomförbar och mogen lösning. Till exempel den skandinaviska berggrunden är opasslig för ett slutförvar som ska vara säkert en lång tid och de föreslagna tekniska barriärena, kopparkapslarna och bentonitleran, är benägna att korridera repektive errodera. Eventuellt radioaktivt läckage från det föreslagna slutförvaret kommer snabbt ut i Östersjön.

Om kärnkraftsindustrins planer för uranbrytning i Finland förverkligas, kommer det att bli enorma utsläpp av radioaktivitet till miljön. Det kommer inte bara att vara ett hot för Östersjön, utan också för befolkningens hälsa och för naturen över stora områden. Stora avfallsdammar av radioaktivt och giftigt vatten kommer att lämnas kvar tillsammans med enorma mängder uran som inte kan utvinnas. Sammanlagt kommer 85% av den ursprungliga radioaktiviteten att lämnas kvar på ytan, där det kommer att skada naturen och befolkningen.


Infoturnén utmanar den Finländska Kärnkraftsindustrin

”Stoppa kärnkraften! Baltic Sea Info Tour” började den 22 juni i Mariehamn på Åland. Åland är redan omringat av kärnkraftverk och med anledning av hotet av ännu flera reaktorer och både det finska och det svenska slutförvaret för högaktivt kärnavfall vid Östersjön har Ålands Landskapsregering tagit ställning emot kärnkraft.

Följande plats för infoturnén är Lovisa, ett av två ställen i Finland där det finns kärnkraftverk i dag. Operatören Fortum vill ha en till reaktor här också.

När riksdagen besluter om regeringens förslag för nya reaktorer ska Baltic Sea Infotour vara i Helsingfors. De ska samla kärnkraftmotståndare från Finland och från andra Östersjöländer, informera om kärnkraftens risker och sätta tryck på riksdagen att inte godkänna den farliga utbyggnaden av kärnkraft. Bara kärnkraftsindustrin kommer att vinna på regeringens förslag. Första juni kommer att vara en aktionsdag på gatorna i Helsingfors.

Presskonferensen kommer att vara öppen för allmänheten. Talarna ska uttala sig om dessa viktiga kärnkraftsfrågor, informera om aktiviterna mot kärnkraft under de kommande månaderna och svara på frågor.

Bäste jornalist!
Ni är varmt välkomna till presskonferensen i riksdagens infocentrum. Om ni har frågor är ni välkomna att höra av er till oss på media AT nuclear-heritage.net[1] eller +358 417243254.


--

Nuclear Heritage Network
WebSite: http://nuclear-heritage.net
E-Mail: contact AT nuclear-heritage.net[1]

This media release is provided by the "Nuclear Heritage Network". It is an international network of anti-nuclear activists. This informal alliance supports the worldwide anti-nuclear work. The Nuclear Heritage Network is no label, has no standard opinion and no representatives. All activists of the network speak for themselves or for the groups they represent.


  1. 1.0 1.1 For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.