PR:Důvěra v postup státu dostává další ránu, hledání úložiště potřebuje koncepční přístup

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this press release

Tisková zpráva ze dne 15. července 2016
http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2016&php=tz160715.php

Důvěra v postup státu dostává další ránu, hledání úložiště potřebuje koncepční přístup

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Ministr průmyslu Mládek provedl veletoč v procesu vyhledávání místa pro hlubinného úložiště vyhořelého paliva, když oznámil, že na pěti lokalitách (Čihadlo v okolí Lodhéřova na Jindřichohradecku, Magdalena v okolí Jistebnice na Táborsku, Březový potok poblíže Pačejova u Nepomuka, Čertovka v blízkosti Lubence a Hrádek u Dolní Cerekve na sever od Jihlavy) zmrazí další práce. Vyhledávání má pokračovat jen na lokalitách Horka v okolí Budišova na Třebíčsku a Kraví hora poblíž Rožné na Žďársku [1], kde podle svých slov „cítí politickou vůli k úložišti“.

Zmrazení průzkumů se však mělo týkat všech lokalit. Nejen, že pan ministr přehlédl výsledky místních referend, které se k problematice úložiště konaly v lokalitách Horka a Kraví hora [2]. Ale zejména se již stává tradicí, že každý ministr průmyslu a obchodu změní přístup státu k vyhledávání úložiště, ačkoliv jde o projekt, který se musí pečlivě připravovat desítky let a výsledek musí garantovat statisíciletou bezpečnost. To nabourává důvěru v postup státu. Navíc je to krok v rozporu nejen s platnou strategií, ale i s chystanou aktualizací Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, kterou připravil Mládkův úřad [3].

Zastavit průzkumy na všech lokalitách je potřeba, aby mohla být prodiskutována a přijata nová koncepce nakládání s radioaktivními odpady, jasně definována kritéria, podle kterých bude místo pro úložiště vybíráno a také upravena legislativa, zejména přijat zákon posilující práva obcí při výběru úložiště.

Edvard Sequens z Cally sdělil:„Rád bych především pogratuloval starostům a lidem, pro které ministr Mládek oprášil termín „samozvaní aktivisté“ a kteří roky dávají jasně najevo, že si svoji budoucnost nespojují s nebezpečným jaderným odpadem. Průzkumy však měly být zastaveny všude. Nejprve musí být přijata jasná a platná pravidla pro vyhledávání úložiště a pak teprve lze pokračovat. S každým ministrem ale přichází změna, která vzbuzuje vážnou nedůvěru, zda výsledné místo skutečně bude moci garantovat dlouhodobou bezpečnost.“

Další informace mohou poskytnout:

Poznámky:

  1. Bližší popis lokalit na http://www.nechcemeuloziste.cz.
  2. Proti umístění úložiště na katastru své obce se jednoznačně vyjádřili obyvatelé Budišova, Rudíkova, Hodova, Náramče a Rohů v lokalitě Horka a nesouhlas se spoluprací se SÚRAO při výběru úložiště vyjádřili obyvatelé Bukova v lokalitě Kraví hora. Podrobnosti zde: http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/dokumenty/stanoviska-a-petice/vysledky-referend-v-jednotlivych-lokalitach.html
  3. Text Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem na http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/dokumenty/odborne-studie/aktualizace-koncepce-nakladani-s-radioaktivnimi-odpady-a-vyhorelym-jadernym-palivem.html
  4. For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").