PR:Den finska regeringen vill ha mer kärnkraft – vårt svar: Fredlig blockad av kärnkraftverken vid Olkiluoto 28 augusti 2010

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

PRESSMEDDELANDE
Lördag 8 maj 2010


Den finska regeringen vill ha mer kärnkraft – vårt svar:

Fredlig blockad av kärnkraftverken vid Olkiluoto 28 augusti 2010

- Inbjudan till presskonferens lördag 8 maj kl. 16:00 -

För två veckor sedan föreslog den finska regeringen att ytterligare två kärnkraftverk skall få tillstånd att byggas i Finland: en reaktor för TVO i Olkiluoto och en för Fennovoima (som leds av det tyska energibolaget E.ON) på en ännu inte fastslagen ort i norra Finland. Anti-kärnkraftrörelsens svar på detta förslag är en allmän inbjudan till en fredlig blockad av Olkiluoto kärnkraftverk lördag 28 augusti 2010, några dagar innan riksdagen påbörjar sitt arbete efter sommarlovet.

Idag steg fem anti-kärnkraftgrupper fram och kallar till en fredlig blockad av kärnkraftverken i Olkiluoto, Eurajoki, lördag 28 augusti 2010. "Kärnkraften är farlig, förorenande, ohållbar, dyr och lämnar efter sig ett dödligt arv i form av högaktivt kärnavfall som det ännu inte finns något säkert sätt att omhänderta. Vi kan inte bara stå och titta på medan kärnkraftindustrin och politikerna spelar bort vår framtid. Den 28 augusti kommer vi att blockera vägarna till Olkiluoto kärnkraftverk med kreativa och färgglada aktioner – genom att sitta ned på vägen kan vi på ett fredligt sätt använda våra kroppar för att stoppa kärnkraften." sade aktivisterna.

De nätverk och organisationer som redan i dag stöder blockaden är Nuclear Free Finland (NUFF), Jordens vänner i Finland, Kvinnor mot atomkraft, Kvinnor för fred och Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland. Under de kommande veckorna kommer fler miljö-och anti-kärnkraftorganisationer att ansluta sig till aktionen. Finska aktivister efterlyser också internationellt stöd för denna symboliska aktion: "Multinationella företag försöker utnyttja vår region i eget syfte och för egna vinster – självklart måste också motståndet vara internationellt!"

"Kärnkraftindustrin vill att Finland skall vara försökskanin för deras påstående om "en världsomspännande kärnkraftsrenässans". I själva verket finns det ingen renässans: under de kommande tio åren kommer många fler reaktorer att stängas än att startas. Till och med industrins egna studier visar att det knappast är möjligt att ersätta alla dessa åldrande reaktorer under denna tid. Kärnkraftindustrin försöker skjuta upp den slutliga avvecklingen av denna föråldrade och farliga dinosaurie som kärnkraften i själva verket är".

Fredliga blockader där folk sitter i vägen är vanliga sätt att protestera i demokratier även om detta är första gången som ett kärnkraftverk i Finland blockeras genom en öppen och allmän aktion. "Vi kommer att göra samma sak vid Olkiluoto som anti-kärnkraftrörelser gjort i Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Det kommer att finnas många olika sätt att delta: de som inte vill sitta i vägen och blockera kan t.ex. delta i en anti-kärnkraft-picknick. Denna aktion vid Olkiluoto kommer att inspirera och stärka motståndet, vårt mål är att visa ett starkt motstånd mot utbyggnaden av kärnkraften. Alla kan delta i aktionen och skicka en kraftfull signal till riksdagen, industrin och resten av världen."

En hemsida med mer information om hur man kan delta i blockaden av Olkiluoto finns här: http://olkiluotoblockade.info .


INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Bästa journalist! Du är härmed inbjuden till den officiella presskonferensen om Olkiluoto-blockaden som kommer att äga rum lördag 28 augusti 2010. Presskonferensen äger rum i dag, lördag 8 maj 2010 kl. 16:00 i Sanomatalo lobby (Helsingfors, Postgränd 2, bottenplan). Du kommer att få en introduktion till den föreslagna fredliga aktionen och företrädare för de olika stöd-organisationerna kommer att berätta om varför de deltar i blockaden.

Kontakt: +358 41 7270620, epost: olkiluotoblockade AT riseup.net[1] (vi kommer inte att hinna svara på epostar under lördagen!)

Nuclear Free Finland
Jordens vänner i Finland
Kvinnor mot atomkraft
Kvinnor för fred
Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland  1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.