PR:ELY ja Talvivaara ottivat oikeuden omiin käsiinsä

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Tiedote 12.2.2013 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote12022013.html


ELY ja Talvivaara ottivat oikeuden omiin käsiinsä

Kantavatko Solidium ja omistajat vastuun?

Kainuun ELY-keskus antoi luvan johtaa vesiä luontoon 0,9 miljoonaa kuutiota molempiin purkusuuntiin kesäkuun loppuun mennessä. Yhteisvesimäärä vastaa Pekka Perän toiveita.

Kainuun Ely toteuttaa yhtiön toiveet laista ja muista viranomaisista piittaamatta.

Päästöt sisältävät noin 4000 tuhatta tonnia happamoitumista aiheuttavaa sulfaattia. Talvivaaran ilmoituksen perusteella arvioiden kadmiumia on 25-50 kiloa (18 kg), uraania sekä kobolttia satoja kiloja (18 kg), ja arseenia ainakin 18 kg. (Sulkeissa Talvivaaran erheellisen ilmoituksen luvut päästömäärää kohden. Nekin täysin kohtuutomia.) Vaarallisimpien aineiden rajaksi ilmoitetaan 10 mikrog/litra, kun ympäristöturvallisuuden raja on luokkaa 0.1 mikrogrammaa litra. Talvivaaran ilmoituksessa pitoisuudet on mainittu suodatettuina liuospitoisuuksina, joka tarkoittanee moninkertaisia happamassa luonnonvedessä liukenevia pitoisuuksia. Monet luvanvaraiset aineet kuten fluoridi, radium, asbesti, beryllium ja torium puuttuvat täysin, vaikka ne ovat mahdollisia aikaisemman tiedon perusteella.

"Jäteveden on laadultaan noudatettava metallipitoisuuksien osalta ympäristöluvan lupamääräysten ehtoja.", kerrotaan KaiELY:n tiedotteessa. Talvivaaran ympäristöluvassa ei sallita esim. uraani- tai kadmiumpäästöjä. KaiELY ei valvo Talvivaaralle täysin luvattomia aineita ja metalleja, vaikka lupaehdot edellyttävät lain noudattamista.

Uusi päästö huuhtoisi edellisen päästön pahoin saastuttamia vesiä ja sedimenttejä lähijärvistä, joista kaikkia ei kierretä suunnitelmassa. Edellinen päästö on aiheuttanut veden voimakkaan happamoitumisen lähijärvissä ainakin etelän juoksutussuunnassa Kivijärveä myöten. Uusi päästö tulee levittämään happamoitumista aiheuttavaa sulfaattia, rautaa, alumiinia ja mangaania alas vesistöjä. Pyhäjärven 570 hehtaarin Junttiselkä happamoitui kalakuolematasolle vuonna 2004. Talvivaara ja KaiELY levittävät nyt paljon suurempia saastepitoisuuksia.

Talvivaaran juoksutussuunnitelma sisältää vakavia virheitä. Lähialueiden viranomaiset vastustivat juoksutusta yksimielisesti ja moittivat ilmoituksen puutteista. Viranomaiset ja ympäristöministeriön kansliapäällikkö ovat myös tehneet selväksi, että hätätilapykälä ei sovellu tilanteeseen. Talvivaaran vesisuunnitelman virheistä on valitettu ympäristöviranomaisten ja luonnonsuojelujärjestöjen tiedotteissa. KaiELY ei ole piitannut huomautuksista

Vertailun vuoksi pääkaupunkiseutu päästää vuodessa 2.2 kiloa kadmiumia, Talvivaaran edellinen päästö oli 4 kg. Lähivesistöt ovat jo pilaantumassa yli EU laatunormien Laakajärvessä ja Jormasjärvessä edellisistä päästöistä johtuen. Uudesta päästöstä seuraa merkittäviä vahinkoja, joista Talvivaara ja Kainuun Ely ovat vastuussa.

Kyse on taloudellisesta "hätä"-tilasta, jossa Talvivaara ja sen omistajat säästävät miljoonia euroja. Uusi varastoallas voidaan rakentaa ennen kevättulvia, kuten Talvivaara näytti marraskuussa, ja vedet voidaan puhdistaa. Hinta ympäristölle, naapureille ja osakkeenomistajille tulee olemaan kertaluokkaa suurempi. Haluavatko valtion Solidium, Varma, Ilmarinen, ja Outokumpu pilata vesistöt uudella päästöllä? Vetoamme Talvivaaran omistajiin vaarallisen ja vastuuttoman vesipäästön pysäyttämiseksi.

Lisätietoja:

KaiELY tiedote ja päätös:

http://www.stoptalvivaara.org
mediadesk AT stoptalvivaara.org[1]


  1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.