PR:Kanadalainen uraanikaivosyhtiö panostaa nyt Suomeen “ydinvoimalle otollisen” ilmapiirin vuoksi

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Lehdistötiedote 6.5.2010
Vapaa julkaistavaksi heti

Ranua Rescue -kampanja


Kanadalainen uraanikaivosyhtiö panostaa nyt Suomeen “ydinvoimalle otollisen” ilmapiirin vuoksi

Ranua Rescue -kampanja on vastustanut ydinvoimayhtiö Arevan uraanin etsintään liittyvää toimintaa Ranuan kunnassa. Hiljattain tehtyjen kauppojen myötä Ranualla toimiikin nyt kanadalainen uraanikaivosyhtiö Mawson Resources Limited. Ranua Rescuelle yhtiön vaihtuminen ei merkitse toiminnan loppumista, vaan osoittaa miten arvokkaita etsintäalueet ovat kansainvälisille yhtiöille. Ranua Rescue vaatii uraanivaltaushakemusten hylkäämistä. Samalla ydinreaktorihankkeet tulisi haudata, Olkiluoto-3 reaktorin rakentaminen lopetettava ja toiminnassa olevat ydinvoimalat sulkea uraanikaivostoiminnan estämiseksi. Ranua Rescue- kampanjaa jatketaan Mawsonin toiminnasta tiedottaen.

- Suomen hallituksen runnoma ydinvoimapolitiikka sopii erittäin hyvin kaivosyhtiöiden tulevaisuudensuunnitelmiin. Mauri Pekkarisen luotsaamassa työ – ja elinkeinoministeriössä ei ole tehty päätöksiä uraanivaltaushakemuksiin viime syyskuun jälkeen. Päätöstä vailla olevat valtaushakemukset tullaan käsittelemään vanhan, esimodernilta ajalta periytyvän kaivoslain mukaan kaivoslain uudistuksesta huolimatta. Vaadimme, että kyseiset hakemukset hylätään, lisää Senni Luosujärvi Ranua Rescuesta

Kanadalainen uraanikaivosyhtiö Mawson Resources Limited löi vapun aattona 30.4.2010 lukkoon miljoonan euron arvoiset kaupat ydinvoimajätti Arevan kanssa. Areva luovutti Mawsonille kaikki Suomessa sijaitsevat uraanikaivosvaltaukset ja valtaushakemukset, sekä näihin liittyvän tutkimustiedon vastineeksi Mawsonin osakkeista. Näin Mawsonista sukeutui suurin Pohjoismaissa operoiva uraanin etsintäyhtiö. Arevasta puolestaan tuli kaupassa yksi Mawsonin suurimmista osakkeenomistajista 11 prosentin osuudella osakkeista. Mawson Resources Limited haluaa omien sanojensa mukaan auttaa turvaamaan ydinpolttoainemateriaalin saatavuuden “ydinvoimalle otolliseksi” luonnehtimassaan Suomessa ja Ruotsissa.

- Uskomme että näin Areva haluaa varmistaa itselleen Suomen uraanista saatavan hyödyn ilman pelkoa imagonsa ryvettymisestä uraanikaivostoimintaan liittyvien ympäristötuhojen yhteydessä. Arevan maine on Suomessa jo kärsinyt pahasti erityisesti Olkiluoto-3 prototyyppisen EPR-ydinreaktorin työmaalla esiintyneiden turvallisuus -ja laatuongelmien vuoksi. Nämä vastikään tehdyt miljoonakaupat osoittavat Pohjoismaisen uraanin arvon. Suomessa operoivilla monikansallisilla kaivosyhtiöillä ei ole halua luopua valtausalueista, vaan ne tarkentavat strategioitaan Suomen eduskunnan ydinvoimaäänestyksen alla, kertoo Tarna Kannisto Ranua Rescuesta

Uraanikaivostoiminta aiheuttaa aina mittavaa ympäristötuhoa, sekä kuluttaa ja saastuttaa elintärkeitä resursseja, kuten vettä. Uraanikaivosjätteen sisältämät radioaktiiviset ainekset säilyvät vaarallisina kymmenien tuhansien vuosien ajan ja kokemukset uraanikaivoksista ympäri maailman osoittavat, että kaivosjätettä on mahdotonta varastoida turvallisesti. Kymmenien tuhansien kaivostyöntekijöiden ja lähiseudun asukkaiden sairastuminen ja ennenaikaiset kuolemat voidaan esimerkiksi Wismutissa, Saksassa, sekä useilla kaivospaikkakunnilla Yhdysvalloissa ja Kanadassa linkittää suoraan uraanikaivostoiminnasta johtuvaksi.

Ranua Rescue -kampanja vaatii, että elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen on lopetettava mieletön ydinvoima – ja uraanikaivospolitiikkansa ja panostettava kestäviin ratkaisuihin, kuten uusiutuvaan energiaan ja luonnonvarojemme kestävään käyttöön!Lisätietoja:

  • Senni Luosujärvi, Ranua Rescue, p. +358 400-911891
  • Tarna Kannisto, Ranua rescue, p. +358 40-7319823

http://www.ranuarescue.blogspot.com
http://ranua.nuclear-heritage.net


Taustatietoa:
Koko Suomen kattava ja kansainvälinen Ranua Rescue on Suomen ensimmäinen maastoon jalkautunut kampanja uraanihankkeiden pysäyttämiseksi. Vuonna 2009 kampanja leiriytyi elokuun ja joulukuun väliseksi ajaksi Ranuan Isokankaalle tarkkailemaan Arevan toimia alueella. Kampanjan puitteissa on järjestetty mielenosoituksia, tiedotustilaisuuksia ja seminaareja eri puolilla Suomea sekä myös muualla Euroopassa.

Vanhentunut kaivoslaki yhdessä Suomen valtion (Geologian tutkimuskeskus) omaaman Suomen maaperää koskevan datan kanssa on tehnyt Suomesta kaivosyhtiöille auliin ja edullisen sijoituskohteen. Uusi kaivoslaki astuu voimaan vuonna 2011, mutta se koskee aikaisintaan ensi vuonna TEM:iin saapuvia hakemuksia.

Professori, lääketieteen tohtori Inge Schmitz-Feuerhake on tehnyt tutkimuksen Wismutissa, Saksassa, sijaitsevan uraanikaivoksen terveysvaikutuksista. Valtaosa uraanimalmin sisältämästä radioaktiivisuudesta jää uraanikaivosten tuottamaan kaivosjätteeseen. Uraanikaivosjätteen sisältämät radioaktiiviset aineet siirtyvät lähialueen asukkaisiin sisäänhengityksen ja juomaveden kautta sekä paikallisia elintarvikkeita, kuten lihaa, maitoa, marjoja, sieniä, nauttimalla. Kaivostyöntekijöillä on todettu normaaliväestöä huomattavasti enemmän kasvaimia, tunnistamattomia verisairauksia, sisäelinten syöpiä sappirakon syöpää, vatsasyöpää, leukemiaa ja synnynnäisiä epämuodostumia. Näistä kolmea viimeksimainittua on todettu normaaliväestöä enemmän myös lähiseudun asukkailla. Professori Schmitz-Feuerhake esitelmöi Ranualla 7.11.2009 Ranua Rescue järjestämässä uraanikaivosten terveysvaikutuksia käsittelleessä seminaarissa: