PR:Otevře surovinová politika dveře pro těžbu uranu u Brzkova? Vyjádření k návrhu je možné podávat do 11. února

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this press release

Společná tisková zpráva spolků Naše budoucnost bez uranu a Calla - Sdružení pro záchranu prostředí ze dne 25. ledna 2017
http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2017&php=tz170125.php

Otevře surovinová politika dveře pro těžbu uranu u Brzkova?

Vyjádření k návrhu je možné podávat do 11. února

Lidé se mohou veřejně vyjadřovat (proces SEA) k návrhu nové surovinové politiky České republiky, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. V ní hodlá podstatným způsobem proměnit polistopadový kurz v postupném utlumování problematické těžby uranu a otevřít tak dveře k nové těžbě dalších ložisek, v první řadě toho u Brzkova [1]. Protože jsou důležitá vyjádření lidí, spolků, obcí či institucí, které s touto snahou ministerstva nesouhlasí, připravili jsme internetový formulář na zasílání vyjádření Ministerstvu životního prostředí [2]. Termín skončí 11. února 2017. Ještě před tím - 6. února proběhne na Ministerstvu průmyslu a obchodu veřejné projednání koncepce [3].

Spolky Naše budoucnost bez uranu a Calla – Sdružení pro záchranu prostředí nesouhlasí, aby surovinová politika umožňovala stavbu nových uranových dolů v České republice v minulosti již dosti postižené uranovým průmyslem. Problémem jsou budoucí citelné dopady do života obyvatel obcí okolo nového uranového dolu, které již v případě Brzkova zkušenosti s těžbou mají. Záměr přináší rizika v oblasti ztráty a znečištění podzemních vod, prašnosti, hluku, radonu, poškození krajinného rázu či podstatného navýšení těžké nákladní dopravy.

Přestože Ministerstvo životního prostředí požádalo zpracovatele hodnocení, aby vyhodnotil i variantu bez těžby uranu a aby byly „posouzeny vlivy možné nové těžby ložisek uranu Brzkov – Horní Věžnice na životní prostředí a veřejné zdraví a to včetně posouzení synergických a kumulativních vlivů“, nic takového se nestalo. Zpracovatel požadavky ignoroval s odůvodněním, že: „se zahájením těžby v návrhovém období surovinové politiky se neuvažuje z důvodů ekonomické nevýhodnosti těžby a nepřipravenosti nové lokality. V návrhovém období dojde pouze k prověření reálnosti těžby uranu na nové lokalitě.“ Ve skutečnosti podle usnesení vlády z r. 2014 probíhají přípravné kroky směřující k budoucí těžbě a v lednu 2018 má dojít k rozhodnutí vlády o formě financování výstavby dolu. Tedy v návrhovém období Surovinové politiky, která je zpracována na období 15 let.

Edvard Sequens z Cally řekl: „Přestože by dnes byla těžba uranu ekonomicky prodělečná, nemusí tomu tak být v budoucnu a nová surovinová politika by tak těžařům umetala cestu. Zachování špinavého uranového průmyslu má mít podle autorů surovinové politiky přednost před čistým životním prostředím a zdravím lidí.“

Lucie Drahošová Stránská za spolek Naše Budoucnost bez uranu řekla:„Dáme-li na misky vah - několik let provozu našich jaderných reaktorů a po několik desítek let trvající obnovu krajiny, znečištěné podzemní vody, kontaminovanou půdu, a náročnou sanaci po těžbě, tak my, jako obyvatelé, žijící v blízkosti plánovaného dolu víme, co zvolit. Věříme, že nová surovinová politika uranové těžbě nebude nakloněna, a ta tak zůstane jen vzpomínkou na minulost.“

Další informace mohou poskytnout:

Poznámky:

  1. Návrh „Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“, Ministerstvo průmyslu a obchodu, prosinec 2015
  2. Vzorové vyjádření k hodnocení „Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“: http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/aktuality/vyjadreni-se-ke-koncepci-surovinova-politika-ceske-republiky-v-oblasti-nerostnych-surovin-a-jejich-zdroju.html
  3. Informace k procesu SEA na koncepci “Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“ včetně samotného hodnocení zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP244K
  4. 4.0 4.1 For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").