PR:Přestane Správa úložišť utajovat informace?

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this press release

Tisková zpráva ze dne 12. května 2016
http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2016&php=tz160512.php

Přestane Správa úložišť utajovat informace?

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Městský soud v Praze na základě žaloby Calla – Sdružení pro záchranu prostředí zrušil rozhodnutí ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), kterým v roce 2012 omezil zpřístupnění některých žádaných dokumentů podle zákona o právu na informace. Konkrétně se jedná o zápisy z jednání Rady SÚRAO a o Zprávu o kontrole tvorby rezerv na vyřazování jaderných zařízení za rok 2011, resp. 2012, které byly Calle zpřístupněny pouze v cenzurované podobě.

Soud potvrdil názor Cally, že Správa úložišť nepředložila takové důvody, které by ji opravňovaly k utajování částí požadovaných dokumentů. Ředitel Správy úložišť tak bude moci při novém rozhodnutí přestat informace tajit anebo bude muset nalézt podstatně lepší zdůvodnění pro skrývání, které obstojí u soudního přezkumu.

Veřejnost by měla dostat informaci, zda finanční rezervy, které ČEZ odkládá na budoucí vyřazování svých jaderných elektráren, jsou odkládány v potřebné výši i žádaným způsobem. V opačném případě by pak desítky miliard korun museli v budoucnu zaplatit daňoví poplatníci.

Rovněž přístupné by měly být zápisy z jednání Rady Správy úložišť radioaktivních odpadů, která je orgánem i veřejné kontroly nad SÚRAO a má dohlížet nad hospodárností vynakládaných prostředků ze státního jaderného účtu. Jak ukázal například poslední vývoj v případě Podzemního výzkumného pracoviště Bukov, rozhodnutí o investici do jeho stavby v dnešní výši 94 milionů korun v rozporu s vládní „Koncepcí nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady v ČR“ neučinila vláda, ale na počátku roku 2013 právě Rada. Prvotní investice pak vyvolávají požadavky na další – náklady z veřejných prostředků na vybudování, provoz a výzkum v podzemním výzkumném pracovišti do roku 2030 tu mají podle představ SÚRAO činit bezmála 1,8 miliardy korun [1].

Edvard Sequens z Cally k rozhodnutí soudu sdělil: „Správa úložišť v poslední době zdůrazňuje otevřenost svého jednání, předpokládáme tedy, že se k dokumentům konečně dostaneme. Jen po oněch čtyřech letech, co trvala snaha o soudní nápravu, již budou poněkud neaktuální.“

Další informace mohou poskytnout:

Přílohou:


Poznámky:

  1. Dokument „Návrh řešení sociálních důsledků uzavírky uranového dolu Rožná v Dolní Rožínce“, který projednala vláda 13. ledna 2016, obsahuje návrhy na další rozvoj podzemního výzkumného pracoviště v Bukově z veřejných prostředků
  2. 2.0 2.1 For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").