PR:Skončí jaderný odpad u Temelína a Dukovan?

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this press release

Tisková zpráva ze dne 21. července 2016
http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2016&php=tz160721.php

Skončí jaderný odpad u Temelína a Dukovan?

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Státní Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) začala prověřovat další místa pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a to jižně od Jaderné elektrárny Temelín a západně od Jaderné elektrárny Dukovany. V centru zkoumaného území „ETE – jih“ o ploše 31 km2 se ocitly obce Dříteň, Libív a Nová Ves, v těsné blízkosti jsou pak obce Jeznice, Chlumec, Velice, Malešice, Kočín a Knín [1]. V ploše území „EDU - západ“ o velikosti 40 km2 pak leží Lipník, Dolní Vilémovice, Zárubice, Ostašov a Klučov mezi Třebíčí a Jaroměřicemi nad Rokytnou [2].

Během dvou let má proběhnout geologický výzkum, na jehož konci budou studie proveditelnosti včetně vizualizace umístění podzemního i povrchového areálu, studie posouzení dopadů na životní prostředí a žádosti o stanovení průzkumných území pro další geologické práce [3]. Hlavním důvodem pro hledání nových lokalit, které dříve nebyly preferovány geology, je možnost získat „vyšší porozumění pro vybudování budoucího hlubinného úložiště“ vzhledem k existenci jaderných elektráren v jejich okolí [4].

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek minulý týden oznámil, že navrhuje zmrazit geologické průzkumy na pěti lokalitách, kde naráží na ostrý nesouhlas obcí a jejich občanů (Čihadlo v okolí Lodhéřova na Jindřichohradecku, Magdalena v okolí Jistebnice na Táborsku, Březový potok poblíže Pačejova u Nepomuka, Čertovka v blízkosti Lubence a Hrádek u Dolní Cerekve na sever od Jihlavy). Vyhledávání mělo pokračovat jen na lokalitách Horka u Velkého Meziříčí a Kraví hora poblíž Rožné na Žďársku [5], kde ministr „cítil politickou vůli k úložišti“. Avšak i starostové obcí v lokalitě Horka následně vydali své nesouhlasné prohlášení [6] a nesouhlas s tímto postupem se ozval i z Kraví hory.

Pokud v některé ze stávajících sedmi lokalit proběhnou nyní plánované geologické práce, nebudou jejich výsledky plně porovnatelné s výstupy právě zahajovaného geologického výzkumu u obou jaderných elektráren, protože zde budou práce, pro něž je nutné stanovit průzkumné území, teprve chystány. Jde také o zcela jiné horninové prostředí, než jaké bylo až dosud označováno za vhodné a dlouhodobě stabilní - zatímco na dnešních lokalitách jde o žulové podloží, u obou nových lokalit je to rula.

Edvard Sequens z Cally řekl: „Nejlepším řešením by bylo zastavit průzkumy všude tak, aby mohla být nejprve prodiskutována a přijata nová koncepce nakládání s radioaktivními odpady, jasně definována kritéria, podle kterých bude místo pro úložiště vybíráno a také upravena legislativa, zejména přijat zákon posilující práva obcí při výběru úložiště.“

Další informace mohou poskytnout:

Poznámky:

  1. Mapový podklad pro lokalitu ETE – jih je zde: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1gAiXM9tzBr-KJK-UUt3bPtOevkg
  2. Mapový podklad pro lokalitu EDU – západ je zde: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1uaNEM5Jq_YD4ulewNz7qoC2ieDE
  3. Smlouvy k zakázce „Zhodnocení geologických a dalších informací vybraných částí českého moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti pro umístění HÚ“ s popsaným rozsahem prací , které byly uzavřeny s českou geologickou službou (EDU – západ) a firmou AQUATEST a.s. (ETE – jih) viz https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/664218, má Calla k dispozici.
  4. Viz „Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem“, http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/dokumenty/odborne-studie/aktualizace-koncepce-nakladani-s-radioaktivnimi-odpady-a-vyhorelym-jadernym-palivem.html
  5. Bližší popis lokalit na www.nechcemeuloziste.cz.
  6. Prohlášení starostů lokality Horka ze 17. 7. 2016: http://www.rudikov.cz/news/prohlaseni-starostu-lokality-horka/
  7. For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").