PR:Těžba uranu skončila, škody jdou do desítek miliard korun

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this press release

Tisková zpráva spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí ze dne 27. dubna 2017
http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2017&php=tz170427.php

Těžba uranu skončila, škody jdou do desítek miliard korun

Vyvezením posledního vozíku smolince z uranového dolu Rožná I dnes finálně skončila těžba uranu v České republice. Těžba a upracování uranové rudy po sobě zanechaly škody velkého rozsahu, Česká republika byla nucena na jejich sanace od roku 1989 vynaložit již více než 40 miliard korun a dalších 60 miliard ještě vydá [1]. Jen na odstraňování následků chemického loužení ve Stráži pod Ralskem se vláda zavázala během následujících třiceti let uhradit 31,3 miliardy korun [2]. Plány Ministerstva průmyslu na budoucí těžbu dalších ložisek, jak jsou obsaženy v návrhu Surovinové politiky ČR, by již jen z těchto důvodů měly být nadobro opuštěny.

Ve správě státního podniku DIAMO je dnes devatenáct radioaktivním rmutem a nebezpečnými odpady naplněných odkališť o celkové ploše skoro 600 ha a o objemu 53 mil. m3 . Také 67 odvalů, na nichž je navršeno přes 38 milionů m3 materiálů obsahujících zbytky uranové rudy a zabírajících 470 ha [1], [3].

Za třicet let chemické těžby uranu na ložisku Stráž pod Ralskem bylo do podzemí vtlačeno téměř 4,1 milionů tun kyseliny sírové, 320 tisíc tun kyseliny dusičné, 111 tisíc tun čpavku a 26 tisíc tun kyseliny fluorovodíkové. V současné době zůstává v oblasti na 260 milionů m3 zamořených podzemních vod. Zbytkové chemické roztoky ohrožují plochu o velikosti 160 km2 a mohou ohrozit významné zásoby podzemní pitné vody v české křídové pánvi [1],[2].

Práce v uranovém hornictví měla také významné dopady na zdraví pracovníků a náhrady tak budou navyšovat sociální výdaje bývalým horníkům uranového průmyslu [4].

Edvard Sequens, energetický konzultant Cally řekl: „Ukončení těžby uranu v České republice je výborná zpráva vzhledem ke škodám, které působí na životním prostředí a zdraví lidí. Přejeme si, aby to byla finální tečka a veřejné prostředky směřovaly do rychlé a důkladné nápravy škod na životním prostředí.“

Další informace může doplnit:

Poznámky:

  1. 1.0 1.1 1.2 Uranium 2016: Resources, Production and Demand, NEA a IAEA 2016, http://www.oecd.org/publications/uranium-20725310.htm.
  2. 2.0 2.1 Usnesení vlády České republiky ze dne 11. ledna 2012 č. 34 ke Zprávě o výsledcích aktualizace analýzy rizik a jejích dopadů do celkových nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a způsob jejich financování pro období let 2012 až 2042.
  3. SOUHRNNÁ INFORMACE o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí DIAMO, s. p., za rok 2015, ke stažení http://www.diamo.cz/download-document/246-informace-o-zp-2015.
  4. Informační list “Dopady těžby a zpracování uranu na lidské zdraví“, Mudr Miroslav Šuta, srpen 2015, http://www.temelin.cz/images/PDF/uran%20a%20zdravi.pdf.
  5. For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").