PR:Uraanin salaaminen synnytti ympäristökatastrofin - Talvivaaran perustajien omaisuus saatava hukkaamiskieltoon

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Tiedote 11.11.2013 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta


Uraanin salaaminen synnytti ympäristökatastrofin

Talvivaaran perustajien omaisuus saatava hukkaamiskieltoon

Stop Talvivaara - kansanliike katsoo, että Talvivaaran kaivosyhtiön perustajat ovat päävastuullisia kipsisakka-altaiden toistuvien vuotojen osalta.

Pekka Perä tunnusti heti vuodon jälkeen marraskuussa 2012, että he tiesivät kyllä että uraani irtoaa, rikastuu malmikivestä prosessinesteeseen, nikkelin, kuparin, sinkin, raudan tavoin.

Mutta viisi vuotta aiemmin kaivoslupaa hakevan yhtiön hallituksen jäsenet salasivat hakemusasiakirjoissa kokonaan sen että miljoonien kuutioiden kiertoliuokseen irtoaakin satoja tuhansia kiloja uraania vuodessa. Ei kerrottu myöskään sitä, että tämä uraani kertyy metallitehtaan tuottamaan kipsisakkaan 350-500 tonnin vuosivauhdilla.

On selvää, että uraanin rikastaminen ja uraanipitoisten liuosten ja sakkojen varastointi ja käsittely sisältävät suuria ympäristö- ja terveysriskejä. Kaikki nämä jätettiin arvioimatta, sillä kaivoslupaa hakeva yhtiö oli päättänyt salata asian.

Kipsisakka-altaat ovat kaivoksen toimintasuunnitelmassa syntyvän kipsin loppusijoituspaikka. Jos olisi tiedetty, että niihin aiotaan varastoida ikuisiksi ajoiksi yli kymmenen miljoonaa kiloa uraania, olisi altaiden kestävyyteen etsitty parhaat mahdolliset ratkaisut.

Näin voimme nähdä, että uraanin salaaminen johti puutteelliseen riskien arviointiin ja puutteelliseen rakentamisen suunnitteluun ja valvontaan. Näin salaamispäätöksen tehneet ovat päävastuussa ja syyssä tapahtuneisiin ympäristötuhoihin.

Olennaisen uraaniriskin salaaminen kaivoslupaa haettaessa on se ensimmäinen törkeä väärinkäytös.

Salaaminen jatkui, kun yhtiö listautui pörssiin. Listautumisen yhteydessä yhtiö joutuu esittämään markkinoille suunnatun paperin, johon on koottu kaikki tiedossa olevat olennaiset ja kuviteltavissa olevat riskit. Olennaisen riskin salaaminen listautumisen yhteydessä on vakava pörssirikos joka voi kyseenalaistaa koko annin legitimiteetin.

Listautumisen yhteydessä ei kerrottu sanallakaan prosessiliuoksesta kipsisakkaan rikastuvasta uraanista ja siihen liittyvistä riskeistä.

On mahdollista, että koko se osakehyöty, jonka kaivoksen perustajat saivat pörssiin listautumisen jälkeen on rikoshyötyä ja tulee palauttaa takaisin osakkeiden omistajille osakkuuksien suhteessa. Listautumisella ja osakeanneilla hankitut omaisuudet olisikin syytä laittaa välittömästi hukkaamiskieltoon.


Kaivoslupa on peruutettava

Stop Talvivaara liike katsoo, että uraanin salaaminen on jo yksistään riitävä syy koko kaivosluvan peruuttamiseen.

Toinen riittävä syy on itse bioliuotuksen toimivuus runsaasti rikkiä ja muita myrkyllisiä aineita sisältävässä mustaliuskemalmiossa Kainuussa vallitsevissa sääoloissa.

Olemassaolevien havaintojen pohjalta voidaan varmaksi sanoa, ettei prosessi ole toiminut odotetusti koko aikana. Sitä toimisiko menetelmä vähääkään paremmin tulevaisuudessa ei voida tietää kuin kokeilemalla, mutta kokeilua ei voida tehdä tuotantomittakaavassa. Talvivaaran kaivos on jättimäinen hallitsemattomassa tilassa oleva kokeiluhanke, eikä täytä olemassaolevan eikä minkään kuviteltavissa olevan kaivosluvan ehtoja.

Kaivoslupa on peruutettava ja kaivoksen hallittu alasajo on aloitettava viranomaisohjauksessa.


Lisätietoja:

Kansalaiskuuleminen 8.10.2012: Uraanin rikastamista vai talteenottoa?


  1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.