PR:Vládní výbor pro jádro – netransparentně o stamiliardách

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this press release

Tisková zpráva Calla - Sdružení pro záchranu prostředí ze dne 15. června 2017
http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2017&php=tz170615.php

Vládní výbor pro jádro – netransparentně o stamiliardách

Dnes se v Dukovanech koná další zasedání vládou zřízeného Stálého výboru pro jadernou energetiku (SVJ). Přestože se zabývá přípravou investice do nových reaktorů ve výši stamiliard korun s dopadem na veřejné rozpočty a peněženky obyvatel, provází jeho jednání neobvyklá netransparentnost. Od letošního roku přestaly být z těchto zasedání zpracovávány zápisy, pořizovány místo nich jsou jen souhrnné závěry – tisková komuniké určená pro veřejnost. Vyplývá to z odpovědí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na žádosti Cally o zpřístupnění zápisů [1].

Vzhledem k tomu, že SVJ má 10 stálých a 15 nestálých členů a jeho klíčovým úkolem je meziresortní koordinace orgánů státní správy a samosprávy při naplňování Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR, lze si jen těžko představit smysluplnost této práce bez pořízení zápisu či záznamu s úkoly a termíny plnění apod.

Edvard Sequens, energetický konzultant Calla – Sdružení pro záchranu prostředí řekl: „Utajování podrobností o práci vládního výboru pro jadernou energetiku je varující, protože se jedná o přípravu investičně nejnáročnější stavby v dějinách České republiky, která v případě realizace vytahá stamiliardy z peněženek občanů.“

Další informace Vám může doplnit:


Poznámky:

  • Calla 6. března 2017 požádala MPO podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o zpřístupnění „Zápisu ze 3. jednání Stálého vládního výboru pro jadernou energetiku“, které se konalo 19. ledna 2017.
  • MPO 21 března 2017 tuto informaci odmítlo poskytnout s odůvodněním: „Třetí zasedání Stálého vládního výboru pro jadernou energetiku se uskutečnilo dne 19. ledna 2017. Zápis z 3. zasedání nebyl vyhotoven. Z tohoto zasedání byly zpracovány „Závěry z 3. zasedání stálého výboru pro jadernou energetiku“, které jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách ministerstva (http://www.mpo.cz/cz/energetika/novy-jaderny-zdroj/zavery-z-3--zasedani-staleho-vyboru-pro-jadernou-energetiku--226632/). Požadovaná informace neexistuje.“
  • Calla 27. března 2017 požádala MPO podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací: „Kdo rozhodl a s jakým odůvodněním, že z jednání Stálého vládního výboru pro jadernou energetiku nebudou pořizovány zápisy? Jakým konkrétním způsobem jsou zaznamenávána přijatá rozhodnutí, úkoly, argumentace nebo zodpovědnosti za plnění rozhodnutí na těchto jednáních?“
  • MPO 7. dubna 2017 Calle sdělilo: „Podle informací ministerstva se Stálý výbor pro jadernou energetiku rozhodl zpracovávat a zveřejňovat z jednání souhrnné závěry.“
  • Korespondenci v té věci lze zaslat zájemcům v případě zájmu kompletní.
 1. For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").