PR:YDINVOIMAN viikonLOPPU 18.10 – 20.10. 2008, Pernaja – Loviisa

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Lehdistötiedote – vapaa julkaistavaksi.

YDINVOIMAN viikonLOPPU 18.10 – 20.10. 2008, Pernaja – Loviisa

Ensi viikonloppuna Itä-Uudellamaalla järjestettävässä tapahtumassa ydinvoimaan krittisesti suhtautuvat kansalaistoimijat suunnittelevat uutta ydinvoiman vastaista verkostoa ja järjestävät sunnuntaina mielenosoituksen Loviisassa. Loviisan torilla ohjelma alkaa klo 12.00. Ohjelmassa on puheita, musiikkia, runon lausuntaa ja teemaan liittyvää ajankulua perheen nuorimmille. Karnevaalihenkinen mielenosoituskulkue lähtee torilta klo 14.30. Illalla ohjelma jatkuu hotelli Ziltonissa esitettävillä elokuvilla sekä elävällä musiikilla. Launtaina ja maanantaina järjestetään Pernajan Isnäsissä työryhmiä, joissa suunnitellaan tulevaa ydinvoiman vastaista toimintaa. Tapahtumaan odotetaan vieraita myös ulkomailta.

Tapahtumaa järjestäjät haluavat etsiä tapoja, joilla estää ydinvoiman lisärakentaminen Suomessa. Hallituksen valmistelemaan Ilmasto- ja energiastrategiaan ollaan mitä ilmeisemmin kirjaamassa lisäydinvoiman rakentaminen keinona torjua ilmastonmuutosta. Ydinvoima ei ole tehokas tapa vähentää hiilidioksiidipäästöjä. Runsas energiatuotannon lisääminen ei motivoi teollisuutta tehostamaan energiankulutustaan, eikä ydinvoima ole hiilidioksiidipäästötöntä, kun otetaan huomioon tuotantoon liittyvien prosessien vaatima energiankulutus. Ydinvoiman rakentamisen hitaus myös hidastaa fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopumista.

Ydinvoima ei ole sen vihreämpää kuin koskaan ennenkään. Uraaninlouhintaan ja käsittelyyn liittyvissä prosesseissa syntyvä radioaktiivinen jäte synnyttää jatkuvasti uusia ympäristöongelmia. Loppusijoitusongelmaa ei ole vieläkään ratkaistu. Loppusijoitusyhtiö Posiva ei ole vielä kyennyt kehittämään teknologiaa, jolla korkea-aktiivinen ydinjäte voitaisiin turvallisesti loppusijoittaa. Onnettomuusriskit eivät ole kadonneet. Olkiluoto 3:n rakentaminen tulisi keskeyttää välittömästi esiin tulleiden turvallisuusrikkomusten vuoksi. Rannikolla sijaitsevat ydinvoimalat rasittavat myös entisestään Itämerta. Voimaloiden lauhdevedet lämmittävät vettä, sekä aiheuttavat radioaktiivista säteilyä. Itämeri on jo nyt maailman radioaktiivisin meri.

Mikäli eduskunta tulee hyväksymään lisäydinvoiman rakentamisen, se osoittaa ettei se ole halukas todellisiin muutoksiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi, vaan antaa edelleen teollisuuden päättää millaiseen tilaan jätämme ympäristön tuleville polville.

http://www.ydinvoimanviikonloppu.org

ydinvoiman viikonloppu- toimikunta
Timo Kalanen
p. 046 641 1027
atomi ÄT hushmail.com[1]  1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.