PR:Ydinvoiman vastainen tiedotuskiertue painottaa ydinvoiman uhkia

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Lehdistötiedote - julkaisuvapaa välittömästi
Tiistaina, 29.6.2010

Ydinvoiman vastainen tiedotuskiertue painottaa ydinvoiman uhkia

Loppu Itämeren säteilyttämiselle - loppu ydinvoimalle!

Loppu ydinvoimalle! Itämeren tiedotus- ja koulutuskiertue 2010, Baltic Sea Infotour, on alkanut lehdistötilaisuudella Suomen eduskunnassa. Samalla kun ydinvoimateollisuus ja hallitukset Itämerta ympäröivissä maissa edistävät vaarallisia ydinvoimasuunnitelmia, tiedotuskiertue pyrkii pysäyttämään ydinvoimapainajaista. Mukana on kriitikkoja ja aktivisteja, ja kiertue matkaa yli kahden kuukauden ajan noin 6000 kilometriä ja pysähtyy 15:ssa paikassa eri Itämeren ympärysvaltioissa. Yhdessä paikallisten liikkeiden kanssa toteutetaan tapahtumia, verkostoidutaan toisiin aktivisteihin ja jaetaan tietoa Itämeren radioaktiivisesta saastumisesta.

Ympärysvaltioiden yhteisen Itämeren suojelukomission HELCOM:in tutkijoiden raportoinnin mukaan Itämeri on radioaktiivisin merialue maailmassa. Huolestuneet aktivistit ja organisaatiot kiertävät tänä kesänä nostaakseen esille paikkoja, joissa ydinvoima on ihmisten ja ympäristön uhkana nyt ja tulevaisuudessa.

Osallistujat tulevat painostamaan Suomen päätöksentekijöitä, jotka haluavat päättää ydinvoimaloiden määrän lisäämisestä heinäkuun ensimmäisenä päivänä. Osallistujat tulevat korostamaan Ruotsin uhkaavia suunnitelmia, joihin kuuluu uusien, vaarallisempien ydinvoimaloiden rakentaminen kuukautta ennen kuin ruotsalaiset äänestävät eduskuntavaaleissa. He tukevat Pohjois-Saksan alueellisia ryhmiä, jotka valmistelevat vastustusta pian tapahtuvalle korkea-aktiivisen jätteen kuljetukselle loppusijoituspaikkaan Itämeren ääreen Greifswaldiin. He protestoivat yhdessä puolalaisten aktivistien kanssa paikalla, johon on esitetty ensimmäistä puolalaista reaktoria. He tapaavat venäläisiä aktivisteja tiedottaakseen uusien reaktoreiden vaikutuksista Leningradin ydinvoimaloissa Pietarissa. He tukevat ydinvoiman vastaista liikettä Valko-Venäjällä heidän taistelussaan ydinvoimaa vastaan. Lopulta tiedotuskiertue palaa takaisin Suomeen elokuun puolessavälissä näyttääkseen "ydinvoimarenessanssiin" pyrkivälle ydinvoimateollisuudelle ja maan hallitukselle, että he eivät pääse eroon ydinvoiman vastaisesta protestoinnista. Kansainvälinen ydinvoiman vastainen liike haluaa tukea suomalaisten toimintaa, jolla vastustetaan heidän omien seutujensa luovutusta ydinvoimalle.

Kiertue on alkanut Suomesta, koska Suomen eduskunta päättää torstaina, heinäkuun ensimmäisenä päivänä, hallituksen esityksestä rakentaa kaksi uutta ydinvoimalaa Suomeen. "Suomen hallitus haluaa lisävoimalan Olkiluotoon Eurajoen alueella sekä Fennovoiman Olkiluodon ja Loviisan lisäksi perustettavan kolmannen ydinvoimalan sijoituspaikan toteuttajaksi. Fennovoima on saksalainen yhteisyritys useiden suomalaisten yritysten kanssa", saksalainen ydinvoiman vastaisen kampanjan vetäjä Falk Beyer selittää. "Kukaan muu kuin ydinvoimateollisuus ei tarvitse enempää ydinvoimaloita Suomeen. On häpeällistä, että suomalaiset viranhaltijat ovat yhtyneet ydinvoimayhtiöiden kanssa."

"Maailman katse on jo nyt kohdistunut Suomeen Olkiluoto 3:n rakentamisen ja siihen liittyvän uskomattoman ongelmavyyhdin vuoksi. Ongelmat kertovat ydinvoimateollisuuden kykenemättömyydestä selvitä korkean riskin teknologiasta. On absurdilta harkita lisäreaktoreita kaikkien näiden epäonnistumisten valossa - käsistä karkaavat kustannukset, massiiviset viivästykset ja turvallisuuskysymykset. Hallitus on ilmiselvästi valmis uhraamaan ihmisten terveyden ja ympäristön ydinvoimateollisuuden voitonteon vuoksi."

Elokuussa tiedotuskiertue vierailee pohjoisessa Suomessa tukeakseen paikallista ydinvoiman vastaista liikettä heidän puolustaessa Pohjois- ja Itä-Suomea uraaniteollisuuden suunnitelmilta saastuttaa laajoja alueita. Tarna Kannisto, suomalainen uraanikaivosten vastustaja ja aktivisti huomauttaa: "uraanikaivokset aiheuttavat aina tuhoa suurille luonnonalueille. Se jättää valtavia määriä myrkyllistä ja radioaktiivista jätevettä ja suuria kasoja hyödyntämätöntä uraanimalmia. Ympäristö ja ihmiset - erityisesti työntekijät - saastuvat pahoin ja kärsivät terveysongelmista."


Baltic Sea Info Tour, Itämeren kiertue, on merkittävä, koska se antaa vastapainon muutaman vahvan yrityksen ydinvoimamyönteiselle propagandalle. Yritykset levittävät valheita ihmisille, väittäen että ydinvoima olisi puhdasta, turvallista ja tarpeellista ilmaston suojelulle. Totuus on päinvastainen: ydinenergialla tuotettu sähkö tuottaa enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin kaasuvoimalla, uraanin prosessointivälineistön vaatiman energiamäärän vuoksi. Vaaralliset onnettomuudet, kuten Tshernobylin katastrofi tai Harrisburgin onnettomuus, ovat mahdollisia päivittäin - lukuisat onnettomuudet ja tapaukset, joita sattuu vuosittain, kertoo tästä uhasta. Ydinvoima tuottaa myös suuria määriä ikuisesti vaarallista ydinjätettä, jonka turvalliselle lopulliselle sijoitukselle ei ole toiveita. Vaikka onnettomuuksia ei sattuisikaan, pysyvä ydinvoimaloiden radioaktiivinen säteily on todettu olevan syy huomattavasti kohonneille syöpätapauksille voimaloiden läheisyydessä.

Nykyisen Itämeren on todettu olevan radioaktiivisesti saastunein meri maailmassa. Tämä johtuu sotilaallisesta ja siviilikäytön ydinvoimateollisuudesta - Tshernobylin onnettomuuden vaikutuksista, ydinpommikokeista, Iso-Britannian Sellafieldin ydinvoimalan vaikutuksista ja Itämerta ympäröivien voimaloiden vaikutuksesta. Säteily, jota mereen kohdistuu, ei jakaudu vaan tiivistyy, koska veden vaihtuvuus on Itämeressä vähäinen. Lisäuhkia Itämerelle tuovat uraanin, ydinjätteen ja polttoaine-elementtien kuljetukset. Ehdotetut loppusijoituspaikat meren alla Suomessa ja Ruotsissa, sekä uudet reaktorisuunnitelmat Venäjällä, Valko-Venäjällä, Puolassa, Ruotsissa ja Suomessa kasvattaisivat radioaktiivisen säteilyn vaikutusta koko alueeseen.

Tiedotuskiertue toivottaa tervetulleeksi kaikki kiinnostuneet mukaan tapahtumiin ja toimintaan Itämeren ympärillä. Tietoa päivämääristä, aiheista ja tapahtumapaikoista on esillä verkkosivuilla http://baltic-tour.nuclear-heritage.net


Toimitukselle:
Kunnioittaen pyydämme julkistamaan tietoa kiertueesta ja sen kohteista. Kiertueen toiminnasta ja Teitä lähimmästä pysähdyspaikasta löytyy tietoa verkossa http://baltic-tour.nuclear-heritage.net

Mikäli kysyttävää, pyydämme olemaan yhteydessä

media[at]nuclear-heritage.net tai +358 41 7243254.


--

Nuclear Heritage Network
WebSite: http://nuclear-heritage.net
E-Mail: contact AT nuclear-heritage.net[1]

Tämä on "Nuclear Heritage Networkin" tiedote. Se on kansainvälinen ydinvoimaa vastustavien kansalaisaktiivien verkosto. Tämä epämuodollinen liitto tukee maailmanlaajuista ydinvoiman vastaista työtä. Verkostolla ei ole tunnusta, yhteistä mielipidettä ja edustajia. Kaikki verkoston aktiivit puhuvat omasta tai edustamansa järjestön puolesta.


  1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.