Why is the Working Group for Dialogue on a Geological Disposal Facility falling apart?/CZ

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this article

Proč se Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti rozpadá?

Na konci června 2016 vydaly Calla a asociace Zelený kruh sdružující 26 významných ekologických nevládních organizací tiskovou zprávu, ve které informovaly o odchodu 6 zástupců lokalit Březový potok a Hrádek z Pracovní skupiny (PS) pro dialog o hlubinném úložišti v průběhu dubna a května 2016. Starostové a spolky v obou lokalitách cítí, že PS je zneužívána a porušuje svůj statut tím, že nepřispívá k transparentnímu výběru vhodné lokality. Jaké proto mají důvody?

Starostové sedmi obcí lokality Březový potok odvolali své dva zástupce v PS na Den proti úložišti 23. dubna 2016, kdy vydali společné prohlášení [1], že PS „nedostatečně reprezentuje a hájí zájmy jednotlivých lokalit“ a že se stala „nástrojem v rukou Ministerstva průmyslu a obchodu, kdy SÚRAO záměrně ve svých vydávaných tiskovinách neobjektivně informuje obyvatelstvo lokalit o spolupráci se samosprávou obcí.” Nespokojené obce dále píší, že „po všech slibech stále nemají zajištěnou rovnocennou úlohu v rozhodovacím procesu.”

Lokalita Hrádek zaslala ministrovi průmyslu a obchodu dne 31. května 2016 otevřený dopis [2], ve kterém 5 obcí a 3 spolky odvolávají své tři zástupce v PS. Starostové a spolky se vyjádřili, že: „Zřejmou vůlí SÚRAO jakožto zástupce státu není vést s občany dialog, ale pomocí PR a netransparentních výzkumů veřejného mínění vytvořit dojem, že je s občany veden dialog a ti, v rozporu s výsledky místních referend, o úložiště vedle svých domovů stojí.” Dále jim vadí, že: „V Pracovní skupině SÚRAO jako hlavní hybatel procesu výběru finální lokality dlouhodobě ignoruje komentáře členů Pracovní skupiny k diskutovaným materiálům, ignoruje komentáře a výhrady geologa Pracovní skupiny a co víc, SÚRAO ignoruje i platná usnesení pracovní skupiny.”

Calla a Zelený kruh vyzvaly zodpovědné státní instituce, aby zastavily dosavadní process, přijaly zákon napravující postavení obcí, jasně stanovily, v jakém horninovém prostředí má úložiště být vybudováno, pro jaké množství odpadů a aby předem připravily i kritéria pro rozhodování při výběru vhodných lokalit.

Olga Kališová, Calla (17. července 2016)


  1. Společné prohlášení a společné rozhodnutí obcí z lokality „Březový potok" v Pačejově 23. dubna 2016 http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/aktuality/starostove-z-brezoveho-potoka-odvolali-sve-zastupce-z-pracovni-skupiny.html
  2. Otevřený dopis ministrovi průmyslu a obchodu ve věci zneužívání Pracovní slupiny pro dialog o hlubinném úložišti ze strany SÚRAO ze dne 31. května 2016 http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/lokality/hradek/zastupci-lokality-hradek-opustili-vladni-pracovni-skupinu-pro-dialog-o-ulozisti.html