Laboratoř Bukov - výzkum geologických podmínek v místě nevhodném pro hlubinné úložiště

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this article

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) nechce dát veřejnosti k dispozici technicko-ekonomickou studii realizace výzkumného programu Podzemního výzkumného pracoviště Bukov. Nelze tak ověřit, zda je lokalita Bukov nacházející se v prostředí bývalých uranových dolů v Dolní Rožínce opravdu vhodná pro výzkumnou činnost pro hlubinné úložiště. V srpnu 2017 na to upozornila Calla ve své tiskové zprávě.

Na zakázku SÚRAO buduje státní podnik DIAMO GEAM, zabývající se sanacemi po těžbě uranu, v dané lokalitě pracoviště Bukov. Stavba stála více než 100 milionů korun a v prosinci 2016 dala vláda souhlas k utracení dalších 313 milionů korun na zajištění provozu do konce roku 2019 bez zadání veřejné zakázky. Celkové náklady z veřejných prostředků na vybudování, provoz a výzkum do roku 2030 tu mají činit cca 1,8 miliardy korun.

S PVP Bukov je spojená řada pochybností, zda budou peníze investovány na správný účel (Calla na ně upozorňuje od ledna 2016). Další kontroverze je spojená s tím, že SÚRAO běžně prezentuje pracoviště Bukov jako podzemní výzkumnou laboratoř, která je nezbytná pro výběr úložiště. Podle Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem by laboratoř měla být stavěna až ve finální lokalitě vybrané pro hlubinné úložiště po roce 2030. Jenže drahá laboratoř Bukov se staví na geologicky nevhodném místě pro hlubinné úložiště teď, zatímco proces hledání finální lokality pro něj ještě není u konce.

Olga Kališová, Calla (3. září 2017)