PR:Finska regeringens förslag om två nya reaktorer: "galet och ansvarslöst"

From Nuclear Heritage
Revision as of 12:01, 17 April 2015 by ATOMI (talk | contribs) (+cat)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Pressmeddelande - för omedelbar publicering
Fredag 23.4.2010


Finska regeringens förslag om två nya reaktorer: "galet och ansvarslöst"

Infoturné för att upplysa om kärnhoten runt Östersjön


På onsdag offentliggjorde Finlands regering sitt förslag till riksdagen om att bygga två nya kärnreaktorer i Finland: en reaktor till vid Olkiluoto, samt ett nytt kärnkraftverk åt "Fennovoima", tyska E.ONs samarbete med ett antal finska företag med målet att inrätta en tredje kärnanläggning i Finland utöver Olkiluoto och Lovisa. Ingen förutom kärnindustrin behöver flera kärnkraftverk i Finland. Det är skamligt att de finska myndigheterna verkar dela säng med kärnkraftsföretagen.

Finska regeringens obegripliga beslut att stödja flera reaktorer har mötts med hård kritik av kärnkraftsmotståndare runtom Europa och resten av världen. Regeringen är tydligen villig att offra människors hälsa och miljön för kärnindustrins ekonomiska vinning. Grupper mot kärnkraft i östersjöregionen planerar en informationsturné i sommar, med syfte att informera om kärnindustrianläggningarnas inverkan på miljö och invånare i området och öka medvetenheten om farorna med kärnkraften.

Kampanjmedverkande och aktivist Falk Beyer: "Det är galet och ansvarslöst att efterfråga flera kärnkraftverk, som ökar de radioaktiva utsläppen i Östersjön och risken för allvarliga olyckor. Reaktorerna skulle också producera stora mängder kärnavfall, och det är omöjligt att förvara det här avfallet säkert på längre sikt. Det skandinaviska slutförvaringskonceptet är skandalöst: att dumpa det giftiga och radioaktiva avfallet vid havet, och hoppas att deras artificiella mätningar ska förhindra utsläpp av dessa farliga ämnen, är hasardspel med hela Östersjöregionens framtid."

En informationsturné om följderna av kärnkraftverken, avfallslagren och uranområden runt Östersjön kommer att besöka tretton städer i åtta länder mellan 22 juni och 21 augusti. Turnén kommer att erbjuda information om den radioaktiva föroreningen av Östersjön genom öppna informationstillfällen, ge publicitet åt farorna med kärnkraften genom gatuaktioner, och stärka nätverk mellan organisationer och aktivister som är emot kärnkraft i Östersjöregionen genom regionala nätverksmöten.

Infoturnén "Stoppa kärnkraften - Östersjöturné 2010" startar i Finland, på Åland, för att lyfta fram den internationella medvetenheten om kärnkraftsutbyggnaden i Finland. Turnén skall stödja lokala antikärnkraftsrörelser i deras kamp mot en mäktig global kärnindustri som försöker få med hela världen i en såkallad "kärnkraftsrenessans" genom att använda Finland som ledande exempel. Rörelserna mot kärnkraft kommer att göra klart för den finska regeringen att de har starkt motstånd att vänta mot kärnkraftsutbyggnad.

"Vi inleder infoturnén i Finland i slutet av parlamentssäsongen, före politikerna åker på sommarlov. Och vi kommer tillbaka till Finland i slutet av 'Stoppa Kärnkraften - Östersjöturnén 2010' i slutet av augusti för att försäkra att kärnkraftsmotståndet är på plats när parlamentet börjar jobba igen. Vi låter dem inte åka på lov och sedan köra in kärnkraften i Finland senare."

Östersjön är enligt experter i de omkringliggande länderna det mest radioaktiva havet i hela världen. Vid sidan av nedfallet från Tjernobyl och utsläppen från kärnanläggningen Sellafield i Storbritannien, är Sveriges, Finlands och Rysslands kärnkraftverk de största förorenarna. De föreslagna nya kärnkraftverken, urangruvorna och slutförvaringsanläggningarna kommer att öka den ansvarslösa strålningsföroreningen av Östersjön.

Mer information om "Stoppa kärnkraften - Östersjö-infoturnén" finns på http://baltic-tour.nuclear-heritage.net . Bakgrundsinformation om kärnkraftsfrågor och motstånd i olika länder kan hittas på nätsidan http://nuclear-heritage.net .


Dear editor:
Contact us at media AT nuclear-heritage.net[1] or call Falk Beyer at +358 41 7243254 (English/German).


--

Nuclear Heritage Network
Am Bärental 6
D-04720 Ebersbach
GERMANY

Hemsida: http://nuclear-heritage.net
E-Mail: contact AT nuclear-heritage.net[1]

Detta mediamaterial tillhandahålles av "kärnkraftens arv-nätverket", "Nuclear Heritage Network". Det är ett internationellt nätverk av kärnkraftsmoståndare, och stöder det världsomfattande motståndsarbetet mot kärnkraft. "Nuclear Heritage Network" är inte en grupp, och har inte gemensama ståndpunkter eller representanter. Alla medverkande i nätverket talar för sig själva eller för grupperna de representerar.


  1. 1.0 1.1 For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.