PR:Hätäistä juoksutusta ympäristöstä piittaamatta

From Nuclear Heritage
Revision as of 11:20, 13 February 2013 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Hätäistä juoksutusta ympäristöstä piittaamatta": spam protection (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Videotiedote 13.02.2013 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta
http://www.stoptalvivaara.org/fi/videotiedote13022013.html


Hätäistä juoksutusta ympäristöstä piittaamatta

Vaikka seudun ympäristölautakunnat vastustavat Talvivaara Sotkamo Oy:n lisäpäästöjä, Kainuun ELY myönsi tähän luvan eilen. Lupa aloittaa jätevesien hätätilajuoksutukset vesistöihin alkoi heti lausuntoajan päättyessä. Suomen ympäristökeskuksen tietoja ei ehditty julkistamaan ennen päätöstä.

Yhtenä luvan perusteena olivat sulfaattien leviämiseen liittyvät mallinnukset. Selvityksestä unohtui kokonaan se, että latvavedet vedenjakajan molemmin puolin ovat pahasti saastuneet marraskuun kipsisakka-altaan vuodon vuoksi.


Yhteishaittojen valvonta taas kansalaisten varassa

Kansalaisten ottamat sedimenttinäytteet kertovat, että pohjakerroksen päälle on kertynyt metallihydroksidisakkoja, jotka ovat valmiina lähtemään liikkeelle juoksutusten ja kevättulvien mukana. Yhtiö on koettanut väistää ongelman väittämällä että suurin osa vesistöön laskettujen kipsisakka-altaan päästöistä onnistuttiin kalkitsemalla sakkauttamaan Mourunpuroa ympäröivälle parin hehtaarin suoalueelle.

Sedimenttinäytteitä ei väitteen tueksi ole otettu. Ely-keskuksen ilmoituksen mukaan niitä ryhdytään mittaamaan vasta helmikuun lopussa.

Terve järki kertoo että marssijärjestyksen tulisi olla toinen. Ensin olisi katsottava juoksutusalueelle kertyneiden sakkojen esiintyminen ja ratkaistava mitä voidaan tehdä tilanteen korjaamiseksi.


Video

Oheinen video on kuvattu 12.2. ja siinä otetaan sedimenttinäytteitä Oulujoen vesistön puolelta. Myös siellä havaitaan sedimentin päällä sakkakerroksia jotka ovat lähdössä hätäjuoksutusten vaikutuksesta liikkeelle. Näytteenottajat kävivät kertomassa tilanteesta Kainuun Ely-keskuksessa ja luovuttivat näytteet.

  • Halusimme varmistaa, että varmasti tiedätte tämän tilanteen. Jos aiotte vielä tämän jälkeenkin antaa juoksutusten jatkua, syyllistytte tahallisen ympäristörikoksen toteuttamiseen, sanoi videotoimittaja.
  • Ei voida toteuttaa suurta huuhtelua jos ei ole vielä edes mitattu lähivesien sedimenttien tilannetta.


Kansalaiset jatkavat sedimenttihavainnointia tänään Vuoksen reitillä, Lumijoen suunnassa:

  • Monimetallihydroksidisakkaa löytyy Kivijärveen saakka. Näytteenotosta pyritään julkaisemaan video ja valokuvia myöhemmin iltapäivällä.


Kuvia median vapaaseen käyttöön:


http://www.stoptalvivaara.org
mediadesk AT stoptalvivaara.org[1]


  1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.