PR:Hätäjuoksutukset olisivat harkittu ympäristörikos

From Nuclear Heritage
Revision as of 21:10, 11 February 2013 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Hätäjuoksutukset olisivat harkittu ympäristörikos": spam protection (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 11.02.2013 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote11022013.html


Hätäjuoksutukset olisivat harkittu ympäristörikos

Viime viikolla otetut kansalaisrahoitteiset sedimenttinäytteet osoittivat, että Ylä-Lumijärven pohjasedimentin päällä lilluu kymmenien senttimetrien metallihydroksidisakka.

Tänään kaivosyhtiö ilmoitti pyrkivänsä toteuttamaan suunnitellut eteläisen reitin ns. hätäjuoksutukset ohittamalla Ylä-Lumijärven kanavalla.

ELY-keskuksien ja PSAVI:n tulee huomata yhteishaitat. Nämä ympäristö- ja luontovahingot ovat jatkuneet usean vuoden, myös toistuvina raskasmetallitulvina. (katso http://suomenluonto.blogit.fi/tag/talvivaara/) Kalkkikäsittely sakkauttaa, mutta ei puhdista vesiä tässä mittakaavassa.


Ylä-Lumijärven ohitus ei ratkaise päästöongelmaa

Stop Talvivaara-liike ja Kainuun Luonnonsuojelupiiri eivät hyväksy varastoitujen jätevesien päästämistä vesistöihin.

  • Metallimönjää on todennäköisesti kaikkialla minne kalkituksia suunnattiin eli paljon laajemmalla alueella, toteaa Kainuun Luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja Janne Kumpulainen
  • Sen huuhtelu sulfaattipitoisella jätevedellä alavirtaan olisi ympäristörikos.

Yhtiö on ilmoittanut aloittavansa sedimenttien näytteenotot helmikuun lopussa mutta luontojärjestöt lähtevät liikkeelle lähipäivinä.

  • Koetamme kartoittaa metallihydroksidisakan leviämistä lähivesistöjen pohjassa vielä tämän viikon kuluessa.

Kansanliike kyseenalaistaa suunnitelman laskea hätätilanimikkeellä liki neljä miljoonaa kuutiota jätevettä vesistöihin.

  • Jos siellä ei ole riittävästi varoaltaita pidättelemään syntyneitä jätevesiä, tehtäköön niitä lisää. Alapuolisia vesistöjä ei voida ottaa kaivosyhtiön varoaltaiksi, jonne ylimääräisiä vesiä lasketaan.
  • Edellytämme jätevesien varastointia siihen saakka että kaivoksella on riittävästi metallit- ja sulfaatit erottavaa puhdistamokapasiteettia.

Kainuun Luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja Kumpulainen ihmettelee, että yhtiöllä on ollut 5 vuotta aikaa järjestää kaksitoiminen vesienpuhdistuskapasiteetti, eikä sitä ole vieläkään käytössä. Tässä näkyy valvonnan hyödyttömyys.


Lisätietoja:

  • Janne Kumpulainen, toiminnanjohtaja, Kainuun Luonnosuojelupiiri: jku AT sll.fi[1], +358 50-552 4426, +358 50-448 4710


Yhteishaitat luonnonvesille

Biokemisti FT, Jari Natunen:

Talvivaaran ilmoitusten perusteella vesissä on vaarallisia määriä sulfaattia, kadmiumia, uraania, arseenia, kobolttia ja kromia. Lisäksi on tiedossa, että vesissä on epämääräinen määrä muita luvanvaraisia aineita kuten fluoridia, berylliumia, radiumia ja toriumia. Talvivaaran ilmoituksessa on merkittäviä puutteita ja erheellisyyksiä. Osalle luvanvaraisista aineista Talvivaaralla ei ole mitään lupaa. Aineista ei ole ympäristövaikutusten arviointia. Kainuun ELY ei ole lupaviranomainen asiassa, eikä pätevä käsittelemään asiaa. Vesiä ei voi laskea mihinkään ilman kunnollista puhdistusta. Ongelmallista on myös yhteishaitta aikaisempien myrkyllisten ja happamoitumista aiheuttavien aineiden kanssa.


Päästöjen oikeutus

Kyseessä on pidempään ennakoitavissa ollut Talvivaaran varastoimisella aiheuttama tilanne taloudellisen hyödyn tavoittelemiseksi ja tulevan ympäristöluvan normien kiertämiseksi. Marraskuun vuodossa käsiteltävän veden määrä väheni 220 000 kuutiota. Sen sijaan veden määrä tai laatu ei ole vuodosta johtuva asia, eikä se oikeuta lisäsaastuttamiseen. Marraskun vuoto osoitti että vedet voidaan varastoida. Tekniikka niiden puhdistamiseen on olemassa. Talvivaaran toiminta johtaisi väistämättä Vuoksen ja Oulujoen vesistöjen huomattavan laaja-alaiseen lisäpilaantumiseen.

Onko tällainen toiminta omistajien kuten valtion Solidium, eläkevakuutusyhtiöt Varma ja Ilmarinen ja Solidiumin rahoittaman Outokumpu Oyj:n yhteiskuntavastuun mukaista?

Kaikki ympäristöviranomaiset joilta lausuntoa on pyydetty, vastustavat Talvivaaran "hätä"-juoksutusilmoitusta, kuten myös ympäristöministeriö (HS 2.2.2013 s. A16). Kainuun Ely ja Talvivaara ovat soveltamassa omankädenoikeutta, johon laillisuutta valvovien viranomaisten pitää puuttua


Lisätietoja:


  1. 1.0 1.1 For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.