PR:Koncepce nakládání s vyhořelým palivem – promarněné zpoždění

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this press release

Tisková zpráva Cally ze dne 13. července 2017

Koncepce nakládání s vyhořelým palivem – promarněné zpoždění

Přestože schvalování nové vládní koncepce nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady trvá již 4 roky, neproběhlo porovnání reálně proveditelných variant a poctivá veřejná debata o nich. Evropská komise dala nyní České republice a dalším čtyřem zemím dva měsíce na předložení vnitrostátního programu nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem [1]. Schválenou koncepci totiž měly jednotlivé země předložit do 23. srpna 2015 [2]. Zatím však v tuzemsku teprve probíhá proces hodnocení dopadů na životní prostředí [3]. Důvody zpoždění je třeba hledat na Ministerstvu průmyslu a obchodu - přestože koncepce byla napsána již v roce 2013, vláda ji vzala na vědomí až na konci roku 2014 a teprve v květnu 2017 bylo zveřejněno hodnocení dopadů na životní prostředí.

Calla, ale i řada dalších připomínkujících požadují vrácení k přepracování. Ministerstvo totiž v příkrém rozporu s požadavky ministerstva životního prostředí [3] odmítlo zpracovat a vyhodnotit další možné varianty nakládání s radioaktivním odpadem. Znemožnilo tak odborníkům i veřejnosti diskutovat např. o možnosti prodlouženého skladování v zabezpečených povrchových skladech, kde je možné (na rozdíl od hlubinné varianty) kontrolovat neporušenost ochranných obalů. Není možné porovnat ani variantu umožňující snadné vynětí a využití části odpadu v případě technologického pokroku či variantu spolupráce na mezinárodním řešení.

Hodnocený návrh koncepce navíc zastaral. Některé navržené cíle již měly být splněny v roce 2014 či 2015, jiné ztratily smysl. Například Pracovní skupina pro dialog o úložišti, s níž koncepce počítá, již přestala existovat. Harmonogram pro výběr místa pro finální uložení vysoceradioaktivních odpadů se také dostal do nerealistické podoby - všechny práce, které nabraly letitá zpoždění, by nyní měla Správa úložišť stihnout v průběhu pouhých sedmi let.

Edvard Sequens, energetický konzultant, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí řekl: „Tlak Evropské komise na urychlené předložení české koncepce by neměl být na úkor řádného procesu hodnocení dopadů na životní prostředí. Ten zůstává nevyužitou příležitostí pro potřebnou celospolečenskou debatu o problému vyhořelého jaderného paliva a různých možnostech jeho řešení.“

Další informace může doplnit:

Poznámky:

  1. Aktuálně „European Commission - Fact Sheet - July infringements package – Part 1: key decisions“, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1935_en.htm, řízení pro porušení evropského práva odstartovala Evropská komise dopisem české straně již v roce 2016
  2. SMĚRNICE RADY 2011/70/EURATOM ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0070
  3. 3.0 3.1 Posuzování Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP237K
  4. For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").