PR:Konsultti kaivosyhtiön etujen vartijana?

From Nuclear Heritage
Revision as of 15:25, 18 July 2013 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Konsultti kaivosyhtiön etujen vartijana?": spam protection (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 18.7.2013 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta
http://www.stoptalvivaara.org/tiedote18072013.html


Konsultti kaivosyhtiön etujen vartijana?

Stop Talvivaara arvostelee Ramboll-yhtiön selvitystä vesistöjen kunnostustarpeesta

Talvivaara on teettänyt Ramboll-yhtiöllä selvityksen vesistöjen kunnostustarpeesta niillä alueilla, jonne kalkkia levitettiin.

  • Ramboll-yhtiön mukaan Lumijoesta ei löytynyt kuin yhdestä kohteesta muutaman kuutiometrin verran pohjaan kertynyttä kalkkisakkaa. Ihmettelimme onko virta vienyt ne sakat, jotka keväällä vielä joen uomassa ja suvannoissa olivat, kertoo sonkajärveläinen Pekka Rönkkö. Pekka Rönkkö, Reino Rönkkö ja Hannu Hyvönen tekivät 16.7.2013 uuden tarkastusmatkan alueelle.
  • Ramboll-yhtiön maastohavainnoijilla on ilmeisesti ollut suodattavat aurinkolasit silmillään, kun eivät ole nähneet niitä punertavia sakkakerroksia, jotka veden alta selvästi näkyivät, arvelee Reino Rönkkö.

Maastokäynnin perusteella sakkaa löytyy joen pohjasta kaikista suvantopaikoista ja hitaan virtauksen alueilta. Sakkaa löytyy myös tulva-alueilta rannoilta ja sivuojista. Myrkyllisten kaasujen haju leijuu joen yllä.

  • Tämä sakka on höytyväisenä kerroksena joen pohjassa ja ulottuu laajasti vielä Kivijärveen jokisuistossa, kertoo Reino Rönkkö.
  • Mielestämme on mahdoton ajatus tämä Rambollin suositus, että alueella ei olisi sanottavaa kunnostustarvetta.

Etelän puolella saastuneita sedimenttikerroksia löytyy Ylä-Lumijärvestä, Lumijoesta virtaavien paikkojen ulkopuolella. Lumijokeen laskeva Lumijärvi on myös laajalta alueelta sedimentin osalta sakan peitossa. Myös Kivijärven jokisuu vaatii toimenpiteitä.

Stop Talvivaara- liike ihmettelee Ramboll-yhtiön tekemää selvitystä ja kyseenalaistaa nykykäytännön, jossa kaivosyhtiö teettää ympäristötarkkailua ja kunnostussuunnitelmia omilla konsulteillaan. Stop Talvivaara-liike ei yhdy Rambollin näkemykseen, että Rambollin mittaamat yli 40 mg/kg uraanipitoisuudet, korkeimmillaan 140 mg/kg, olisivat "pieniä". 40 mg/kg on STUK:in säteilyjätteen raja. Kevyistä sedimenteistä vapautuva uraani voi saastuttaa laajoja vesialueita yli alustavan raja-arvon 0.1 mikrogrammaa/litra eli yksi kilo saastuttaisi 10 miljoonaa kuutiota, joka on esimerkiksi noin Kolmisoppijärven koko. Rambollilla on näyttänyt olevan myös vaikeuksia havaita uraanipitoisia sedimenttejä. Rambollin konsulttitoiminnan laatu ja/tai puolueettomuus vaikuttaa kansanliikkeen näkemyksen perusteella erittäin kyseenalaiselta.

  • Tämä ristiriita todellisuuden ja yhtiön selvitysten välillä kertoo siitä, että tarvittaisiin riippumatonta ympäristön tilan ja kunnostustarpeen arviointia. Yhtiön palkkaamat konsultit ovat pukkeja kaalimaan vartijoina, sanoo dokumentaristi Hannu Hyvönen, joka kuvasi kansalaisten tarkastusretkeä.

Stop Talvivaara otti retkeltä sedimenttinäytteitä. Kansanliike on talven ja kevään aikana tehnyt jatkuvaa seurantaa ja teettänyt runsaasti analyysejä vesistöistä. Kustannukset on katettu kansalaisten lahjoitusvaroilla. Pekka Rönkkö toivoo tuen jatkuvan.

  • Näyttää siltä, että joudumme yhä edelleen tekemään sitä valvontaa, joka kuuluisi viranomaisille. Yhtiön varaan vesistöjen tarkkailua ja kunnostusta ei voi ainakaan jättää.


Katso kuvat maastosta, 16.7.2013:

Katso video: Talvivaaran saasteet - puhdistus vai puhallus?

Rambollin selvitys, liitteet:  1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.