Difference between revisions of "PR:Obce a spolky se spojily proti úložišti,chtějí změnit dosavadní postup státu"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
Line 28: Line 28:
 
Also, see: '''http://www.platformaprotiulozisti.cz''' .  
 
Also, see: '''http://www.platformaprotiulozisti.cz''' .  
  
'''<u>Annex:</u>'''
+
'''<u>Annex:</u>''''''[[PR:Municipalities and NGOs joined against Geological Disposal, they want to change the existing state’s approach|=> ENGLISH version of this press release]]'''
 +
 
 +
'''Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti ze 4. října 2016'''<br/>
 +
http://www.platformaprotiulozisti.cz/cs/aktuality/obce-a-spolky-se-spojily-proti-ulozisti-chteji-zmenit-dosavadni-postup-statu.html
 +
 
 +
== <big><big>Obce a spolky se spojily proti úložišti, chtějí změnit dosavadní postup státu</big></big> ==
 +
'''Božejovice – Obce a spolky dotčené přípravou hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a dalších vysoce radioaktivních odpadů a zároveň nespokojené s postupem zodpovědných státních institucí založily Platformu proti hlubinnému úložišti jako své dobrovolné neziskové společenství.  Cílem platformy je prosadit takový způsob hledání řešení problému, který bude otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy.'''
 +
 
 +
Členské shromáždění, které se konalo 4. října 2016 v Božejovicích, si zvolilo své mluvčí, kteří se vždy po šesti měsících prostřídají. Prvním se stal Petr Klásek (starosta obce Chanovice), vystřídá jej Jiří Popelka  (místostarosta města Jistebnice), třetím bude Petr Nohava (místostarosta obce Pluhův Žďár), čtvrtým by měl být Martin Schenk (spolek Nechceme úložiště Kraví hora). Aktuálně má platforma 25 členů (viz příloha) a další budou přistupovat.
 +
 
 +
'''Členové Platformy proti hlubinnému úložišti budou prosazovat:'''
 +
 
 +
'''Celospolečenskou debatu o problému vyhořelého jaderného paliva a různých způsobech řešení.''' Nelze se spokojit se situací, že doposud nebyly poctivě porovnány a zváženy přínosy a rizika různých možností, jak naložit s vyhořelým palivem, a jako jediné je připravováno právě konečné hlubinné úložiště. Upřednostňované rozhodnutí z konce minulého století o trvalém uložení odpadů na území České republiky bez možnosti budoucího vyjmutí nemusí být nutně nejbezpečnější variantou.  Mělo by být zhodnoceno, jaké řešení bude mít co nejmenší dopady na život lidí a životní prostředí.
 +
 
 +
'''Zastavení probíhajících průzkumných prací a přehodnocení dnešního harmonogramu pro vyhledávání úložiště.''' Průzkumná území na sedmi lokalitách byla stanovena nejen v rozporu s názorem obcí a jejich občanů, ale také na základě rychle se měnících představ odpovědných institucí, kde všude má být úložiště hledáno. Na vině je zastaralý, uspěchaný časový plán, který nedává záruky, že jeho cílem je vybrat nejlepší dlouhodobě bezpečnou lokalitu pro vysoce radioaktivní odpad, pokud se nenalezne jiné řešení. Předem musí být zcela jasné požadavky na takovou lokalitu a odsouhlasen koncepční postup, jak ji nalézt a ověřit.
 +
 
 +
'''Naprosto průhledný a otevřený proces hledání řešení.''' Všechny relevantní dokumenty musí být veřejně dostupné a podrobené odborné oponentuře i veřejné diskusi. Postupy, jakými má být nalezeno dlouhodobě bezpečné a veřejností akceptovatelné řešení, nemohou být předmětem skrývání.
 +
 
 +
'''Přijetí zákonů, které zajistí, aby obce i veřejnost mohly účinně hájit své oprávněné zájmy při rozhodování o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.''' Stavba a provoz zařízení, kde spočinou vysoce radioaktivní odpady, výrazně a prakticky natrvalo zasáhnou do života obyvatel žijících ve vybraném regionu. Vzhledem k výjimečnosti takového projektu je nezbytné, aby obyvatelé dotčené lokality byli s jeho realizací srozuměni a vyslovili s ní souhlas. Je to princip běžně používaný v mnoha demokraticky vyspělých státech. Rovněž (evropská) směrnice Rady 2011/70/EURATOM požaduje, aby se veřejnost mohla účinně účastnit rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.
 +
 
 +
S těmito požadavky budou zástupci platformy oslovovat zodpovědné politiky, úřady, ale i veřejnost a to nejen v České republice.
 +
 
 +
'''Petr Klásek''', mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti, řekl: ''' ''“Proces hledání řešení problému stále běží a naše občany stále znepokojuje.“'' '''
 +
 
 +
'''<u>Další informace může poskytnout:</u>'''
 +
* '''Petr Klásek''', starosta obce Chanovice a mluvčí platformy proti hlubinnému úložišti,  tel.: +420 606 745 795,[mailto:obecDOTchanoviceATemailDOTcz obec DOT chanovice AT email DOT cz]{{Nospam}}
 +
 
 +
Also, see: '''http://www.platformaprotiulozisti.cz''' .
 +
 
 +
'''<u>Annex:</u>'''<br/>
 
'''Členové Platformy proti hlubinnému úložišti'''
 
'''Členové Platformy proti hlubinnému úložišti'''
  

Revision as of 16:59, 6 October 2016

=> ENGLISH version of this press release

Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti ze 4. října 2016
http://www.platformaprotiulozisti.cz/cs/aktuality/obce-a-spolky-se-spojily-proti-ulozisti-chteji-zmenit-dosavadni-postup-statu.html

Obce a spolky se spojily proti úložišti, chtějí změnit dosavadní postup státu

Božejovice – Obce a spolky dotčené přípravou hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a dalších vysoce radioaktivních odpadů a zároveň nespokojené s postupem zodpovědných státních institucí založily Platformu proti hlubinnému úložišti jako své dobrovolné neziskové společenství. Cílem platformy je prosadit takový způsob hledání řešení problému, který bude otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy.

Členské shromáždění, které se konalo 4. října 2016 v Božejovicích, si zvolilo své mluvčí, kteří se vždy po šesti měsících prostřídají. Prvním se stal Petr Klásek (starosta obce Chanovice), vystřídá jej Jiří Popelka (místostarosta města Jistebnice), třetím bude Petr Nohava (místostarosta obce Pluhův Žďár), čtvrtým by měl být Martin Schenk (spolek Nechceme úložiště Kraví hora). Aktuálně má platforma 25 členů (viz příloha) a další budou přistupovat.

Členové Platformy proti hlubinnému úložišti budou prosazovat:

Celospolečenskou debatu o problému vyhořelého jaderného paliva a různých způsobech řešení. Nelze se spokojit se situací, že doposud nebyly poctivě porovnány a zváženy přínosy a rizika různých možností, jak naložit s vyhořelým palivem, a jako jediné je připravováno právě konečné hlubinné úložiště. Upřednostňované rozhodnutí z konce minulého století o trvalém uložení odpadů na území České republiky bez možnosti budoucího vyjmutí nemusí být nutně nejbezpečnější variantou. Mělo by být zhodnoceno, jaké řešení bude mít co nejmenší dopady na život lidí a životní prostředí.

Zastavení probíhajících průzkumných prací a přehodnocení dnešního harmonogramu pro vyhledávání úložiště. Průzkumná území na sedmi lokalitách byla stanovena nejen v rozporu s názorem obcí a jejich občanů, ale také na základě rychle se měnících představ odpovědných institucí, kde všude má být úložiště hledáno. Na vině je zastaralý, uspěchaný časový plán, který nedává záruky, že jeho cílem je vybrat nejlepší dlouhodobě bezpečnou lokalitu pro vysoce radioaktivní odpad, pokud se nenalezne jiné řešení. Předem musí být zcela jasné požadavky na takovou lokalitu a odsouhlasen koncepční postup, jak ji nalézt a ověřit.

Naprosto průhledný a otevřený proces hledání řešení. Všechny relevantní dokumenty musí být veřejně dostupné a podrobené odborné oponentuře i veřejné diskusi. Postupy, jakými má být nalezeno dlouhodobě bezpečné a veřejností akceptovatelné řešení, nemohou být předmětem skrývání.

Přijetí zákonů, které zajistí, aby obce i veřejnost mohly účinně hájit své oprávněné zájmy při rozhodování o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Stavba a provoz zařízení, kde spočinou vysoce radioaktivní odpady, výrazně a prakticky natrvalo zasáhnou do života obyvatel žijících ve vybraném regionu. Vzhledem k výjimečnosti takového projektu je nezbytné, aby obyvatelé dotčené lokality byli s jeho realizací srozuměni a vyslovili s ní souhlas. Je to princip běžně používaný v mnoha demokraticky vyspělých státech. Rovněž (evropská) směrnice Rady 2011/70/EURATOM požaduje, aby se veřejnost mohla účinně účastnit rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

S těmito požadavky budou zástupci platformy oslovovat zodpovědné politiky, úřady, ale i veřejnost a to nejen v České republice.

Petr Klásek, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti, řekl: “Proces hledání řešení problému stále běží a naše občany stále znepokojuje.“

Další informace může poskytnout:

Also, see: http://www.platformaprotiulozisti.cz .

'Annex:'=> ENGLISH version of this press release

Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti ze 4. října 2016
http://www.platformaprotiulozisti.cz/cs/aktuality/obce-a-spolky-se-spojily-proti-ulozisti-chteji-zmenit-dosavadni-postup-statu.html

Obce a spolky se spojily proti úložišti, chtějí změnit dosavadní postup státu

Božejovice – Obce a spolky dotčené přípravou hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a dalších vysoce radioaktivních odpadů a zároveň nespokojené s postupem zodpovědných státních institucí založily Platformu proti hlubinnému úložišti jako své dobrovolné neziskové společenství. Cílem platformy je prosadit takový způsob hledání řešení problému, který bude otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy.

Členské shromáždění, které se konalo 4. října 2016 v Božejovicích, si zvolilo své mluvčí, kteří se vždy po šesti měsících prostřídají. Prvním se stal Petr Klásek (starosta obce Chanovice), vystřídá jej Jiří Popelka (místostarosta města Jistebnice), třetím bude Petr Nohava (místostarosta obce Pluhův Žďár), čtvrtým by měl být Martin Schenk (spolek Nechceme úložiště Kraví hora). Aktuálně má platforma 25 členů (viz příloha) a další budou přistupovat.

Členové Platformy proti hlubinnému úložišti budou prosazovat:

Celospolečenskou debatu o problému vyhořelého jaderného paliva a různých způsobech řešení. Nelze se spokojit se situací, že doposud nebyly poctivě porovnány a zváženy přínosy a rizika různých možností, jak naložit s vyhořelým palivem, a jako jediné je připravováno právě konečné hlubinné úložiště. Upřednostňované rozhodnutí z konce minulého století o trvalém uložení odpadů na území České republiky bez možnosti budoucího vyjmutí nemusí být nutně nejbezpečnější variantou. Mělo by být zhodnoceno, jaké řešení bude mít co nejmenší dopady na život lidí a životní prostředí.

Zastavení probíhajících průzkumných prací a přehodnocení dnešního harmonogramu pro vyhledávání úložiště. Průzkumná území na sedmi lokalitách byla stanovena nejen v rozporu s názorem obcí a jejich občanů, ale také na základě rychle se měnících představ odpovědných institucí, kde všude má být úložiště hledáno. Na vině je zastaralý, uspěchaný časový plán, který nedává záruky, že jeho cílem je vybrat nejlepší dlouhodobě bezpečnou lokalitu pro vysoce radioaktivní odpad, pokud se nenalezne jiné řešení. Předem musí být zcela jasné požadavky na takovou lokalitu a odsouhlasen koncepční postup, jak ji nalézt a ověřit.

Naprosto průhledný a otevřený proces hledání řešení. Všechny relevantní dokumenty musí být veřejně dostupné a podrobené odborné oponentuře i veřejné diskusi. Postupy, jakými má být nalezeno dlouhodobě bezpečné a veřejností akceptovatelné řešení, nemohou být předmětem skrývání.

Přijetí zákonů, které zajistí, aby obce i veřejnost mohly účinně hájit své oprávněné zájmy při rozhodování o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Stavba a provoz zařízení, kde spočinou vysoce radioaktivní odpady, výrazně a prakticky natrvalo zasáhnou do života obyvatel žijících ve vybraném regionu. Vzhledem k výjimečnosti takového projektu je nezbytné, aby obyvatelé dotčené lokality byli s jeho realizací srozuměni a vyslovili s ní souhlas. Je to princip běžně používaný v mnoha demokraticky vyspělých státech. Rovněž (evropská) směrnice Rady 2011/70/EURATOM požaduje, aby se veřejnost mohla účinně účastnit rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

S těmito požadavky budou zástupci platformy oslovovat zodpovědné politiky, úřady, ale i veřejnost a to nejen v České republice.

Petr Klásek, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti, řekl: “Proces hledání řešení problému stále běží a naše občany stále znepokojuje.“

Další informace může poskytnout:

Also, see: http://www.platformaprotiulozisti.cz .

Annex:
Členové Platformy proti hlubinnému úložišti

Obec Božetice
Obec Cejle
Obec Hojkov
Obec Chanovice
Město Jistebnice
Obec Kvášňovice
Obec Maňovice
Město Nepomuk
Obec Okrouhlá Radouň
Obec Olšany
Obec Pačejov
Obec Pluhův Žďár
Obec Světce
Obec Velký Bor
Spolek Bezjaderná vysočina
Spolek Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Spolek Jaderný odpad, děkujeme nechceme
Spolek Nechceme úložiště Kraví hora
Spolek Severočeský OCELOT
Spolek SOS Lubenec
Spolek Zachovalý kraj
Spolek Za Radouň krásnější
Spolek Za záchranu kostela Sv. Jiljí
Spolek Zdravý domov Vysočina
Spolek 2. Alternativa  1. 1.0 1.1 For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").