PR:Piilotteleeko Talvivaara biokasaliuotuksen ongelmia?

From Nuclear Heritage
Revision as of 13:21, 22 January 2013 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Piilotteleeko Talvivaara biokasaliuotuksen ongelmia?": spam protection (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 16.1.2013 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote16012013.html


Piilotteleeko Talvivaara biokasaliuotuksen ongelmia?

Marraskuussa Seura-lehti julkaisi reportaasin, jossa nostettiin kaivosalan asiantuntijan suulla esille epäilys biokasaliuotustekniikan perustavista ongelmista Talvivaarassa.

Kirjoituksessa väitettiin, että hallitsemattoman korkealle noussut lämpötila olisi haitannut mikrobikantaa ja myös aiheuttanut kasojen kovettumista.

Yhtiö julkaisi lehdessä oikaisun, mutta ei puuttunut ollenkaan artikkelin pääkysymykseen kasaliuotukseen liittyvistä ongelmista.

Sijoittajille ja valvoville viranomaisille olisi tärkeää tietää mitä vaikutuksia näillä ongelmilla on ollut liuoskierron nopeuteen, metallien rikastusprosessiin ja haihduntaan.

Vesitaseongelmien syyksi on sanottu sateista kesää, mutta jos Pekka Perän puheet Kajaanin Lähistökatsauksessa pitävät paikkansa, toinen merkittävä syy onkin liuotuskasojen lämpötilojen ongelmat. Kasat ovat siis liian kylmiä tai liian kuumia. Teorian mukainen tilanne, jossa haidunta pitää yllä vesitasetta, on prosessiongelmien vuoksi heikentynyt.

Kiinnostavaa on sekin, että Talvivaara omassa YVA-selostuksessaan kumoaa myöhemmät puheensa sateisen kesän riskeistä vesitaseelle:

Vuoden 2005 YVA-selostuksesta sivulta 49 suora lainaus: "Vesien hallinnassa keskeisellä sijalla on ollut poikkeuksellisten sateiden huomioiminen. Kuitenkin on muistettava, että keskimääräinen vuosisadanta liuotuskasoihin on vain noin 0,5 - 1,4 % kastelun kokonaismäärästä. Esimerkiksi kesän 2004 poikkeuksellisen voimakkaiden rankkasateiden aikana satoi vuorokaudessa vähemmän vettä pinta-alayksikköä kohden kuin mitä kasojen kastelussa käytetään."


Lomaukset eivät johdu tekemättömän työn puutteesta

Stop Talvivaara-kansanliikkeessä ihmetellään lomautuksia, sillä onhan kaivoksella nyt akuuttia ja kiireellistä työsarkaa: saastuneiden maiden puhdistus, uusien altaiden teko, primääri- ja sekundäärikasojen parissa tehtävä kunnostustyö, varautuminen kevättulviin ja puhdistustekniikoiden kehittäminen.

Kansanliike korostaa, että maapohjaisiin varoaltaisiin vuotanut kipsisakka-altaan vesi ja kaivospiirin ulkopuolelle sakkaantunut metallimönjä ovat äärimmäisen ongelmallista jätettä, jota ei saa jättää kaivospiirin ulkopuolelle vaan sille on etsittävä turvallinen ratkaisu. Myös kaivospiirin sisäpuolelle säilötyt jätevedet pitää loppusijoittaa tai käsitellä asianmukaisella tavalla. Näiden valtavien jätevesimäärien laskemista vesistöihin ei voida hyväksyä ilman asianmukaista puhdistusta, eikä ennen pahoin saastuneiden alapuolisten järvien ja jokien puhdistamista.


Lisätietoja:


  1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.