PR:Správa úložišť nadále tají informace - vysloužila si tak negativní nominaci do soutěže Otevřeno x Zavřeno

From Nuclear Heritage
Revision as of 12:27, 1 July 2016 by Tesla (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this press release

Tisková zpráva ze dne 28. června 2016
http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2016&php=tz160628.php

Správa úložišť nadále tají informace - vysloužila si tak negativní nominaci do soutěže Otevřeno x Zavřeno

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Deklarovaná transparentnost jednání Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) dostala další trhlinu. Ředitel SÚRAO Jiří Slovák opakovaně, když s předchozím rozhodnutím neuspěl u soudu, poskytl Calle žádané informace pouze v omezené podobě se začerněnými klíčovými pasážemi. Konkrétně se jedná o zápisy z jednání Rady SÚRAO z let 2011 a 2012 a o Zprávu o kontrole tvorby rezerv na vyřazování jaderných zařízení za rok 2010 (v příloze ukázka z poskytnutých dokumentů). Calla se proto rozhodla Správu úložišť nominovat do letošního ročníku soutěže Otevřeno x Zavřeno v kategorii Zavřeno [1].

Městský soud v Praze letos 10. května na základě žaloby Cally zrušil rozhodnutí ředitele SÚRAO z roku 2012, protože Správa úložišť nepředložila takové důvody, které by ji opravňovaly k utajování částí požadovaných dokumentů.

Veřejnost by podle Cally měla dostat informaci, zda finanční rezervy, které ČEZ odkládá na budoucí vyřazování svých jaderných elektráren, jsou v potřebné výši. V opačném případě by pak desítky miliard korun museli v budoucnu zaplatit daňoví poplatníci.

Rovněž přístupné by měly být zápisy z jednání Rady Správy úložišť radioaktivních odpadů, která je orgánem i veřejné kontroly nad SÚRAO a má dohlížet nad hospodárností vynakládaných prostředků ze státního jaderného účtu. Jak ukázal například poslední vývoj v případě Podzemního výzkumného pracoviště Bukov, rozhodnutí o investici do jeho stavby v dnešní výši 94 milionů korun v rozporu s vládní „Koncepcí nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady v ČR“ neučinila vláda, ale na počátku roku 2013 právě Rada. Prvotní investice pak vyvolávají požadavky na další – náklady z veřejných prostředků na vybudování, provoz a výzkum v podzemním výzkumném pracovišti do roku 2030 tu mají podle představ SÚRAO činit bezmála 1,8 miliardy korun [2].

Edvard Sequens z Cally sdělil: „Výběr místa pro konečné hlubinné úložiště vzhledem k dopadům do životů tisíců lidí musí být vysoce transparentní. Stejně tak nakládání s financemi – pokud nashromážděné prostředky nezaplatí projekt s plánovanou cenou 110 miliard korun, dopadne dluh na daňové poplatníky. Co tedy tak urputně skrývá Správa úložišť?“

Další informace mohou poskytnout:

Přílohou:


Poznámky:

  1. Soutěž Otevřeno x Zavřeno organizuje Otevřená společnost o.p.s., viz http://oz.otevrenaspolecnost.cz/
  2. Dokument „Návrh řešení sociálních důsledků uzavírky uranového dolu Rožná v Dolní Rožínce“, který projednala vláda 13. ledna 2016, obsahuje návrhy na další rozvoj podzemního výzkumného pracoviště v Bukově z veřejných prostředků
  3. 3.0 3.1 For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").