PR:Talvivaara ei ratkea ajopuuteorialla - Laittomasti perustettu ja laittomasti toiminut kaivos on suljettava

From Nuclear Heritage
Revision as of 19:41, 3 July 2013 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Talvivaara ei ratkea ajopuuteorialla - Laittomasti perustettu ja laittomasti toiminut kaivos on suljettava": spam protection (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 3.7.2013 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta


Talvivaara ei ratkea ajopuuteorialla - Laittomasti perustettu ja laittomasti toiminut kaivos on suljettava

YLE uutisoi ansiokkaasti yhtiöllä olleen jo maaliskuun lopussa velkaa liki miljardi euroa:

Täysin mahdottomaksi käyneestä velkataakasta on onnistuttu vaikenemaan kuukausia ja epätoivoista taivalta on tuettu työllisyysperustein - Solidiumin taholta myös ympäristösyin. Muutamat sadat työpaikat ovat käyneet liian kalliiksi ja ennallistamistoimien loistaessa poissaolollaan Solidiumin argumentti on osoittautunut täydelliseksi sanahelinäksi. Ympäristövahingoista aiheutuvat kustannukset ja korvausvaateet tulevat korottamaan yhtiön tappiosaldoa entisestään.

Talvivaaran kaivoksesta ei tullut nikkelin tuotantoyhtiötä vaan ympäristösaastuntaa tuottava yhtiö. Toiminta on tehokasta ainoastaan päästö- ja jätevesimäärien osalta.

Velkataakka on mille tahansa kuviteltavissa olevalle pörssiyhtiölle mahdoton. Ympäristövahinkojen korjaaminen ja vesistöjen ennallistaminen käy sitä laaja-alaisemmaksi mitä kauemmin toiminnan sallitaan jatkua.


Kokeilukaivos ei toiminutkaan

Maailmanluokan pilottihankkeen ydintoiminnot eli bioliuotus ei toimi pohjoisissa olosuhteissa, eikä Talvivaaran malmin osalta odotetulla tavalla. Tuotanto jää vähäiseksi, mutta jätevesien määrä kasvaa yli äyräidensä. Lisäksi kaksi keskeistä ympäristöluvassa esitettyä elementtiä on toimintakelvottomassa tilassa:

Kipsisakka-altaat eivät voi palvella tehtävää joka niillä alkuperäisessä toimintakaaviossa oli. Ne ovat nyt turvallisuusriski.

Varoaltaat eivät voi palvella tehtävää joka niillä alkuperäisessä toimintakaaviossa oli. Varoaltaat ovat lähes täynnä erittäin metallipitoista, hapanta kipsisakka-altaasta vuotanutta nestettä. Varoaltaat eivät lisääkään turvallisuutta vaan ovat itsessään turvallisuusriski.


Vaikenemisen kierre

Kaivosta perustettaessa kaikilta asianosaisilta, valtiolta, hallitukselta, eduskunnalta, lupaviranomaisilta, valvovilta viranomaisilta, kansalaisjärjestöiltä, lähiseudun asukkailta sekä median edustajilta salattiin se, että bioliuotus rikastaa malmikivestä myös uraania ja tämä uraani päätyy kipsisakka-altaiden pohjalle. Silti Suomessa aloitettiin satojen tuhansien kilojen vuotuinen uraanintuotanto mutta ei tehty siitä minkäänlaista laillista päätöstä eikä minkäänlaista riskinarviointia tai kuulemista toteutettu.

Tämä perustavanlaatuinen laittomuus on jatkuvan ympäristön turmelemisen ohella äärimmäisen painava syy evätä kaivoslupa ja aloittaa toiminnan alasajo.


Lisämateriaalia - Greenpeacen julkaisuja uraanin louhintaan liittyen:

Uraanin louhinnan ympäristö- ja terveysvaikutukset Suomen ydinvoimaloiden hankinta-alueilla

- sivuaa myös Talvivaaran yhteistyökumppani Camecon edesottamuksia.

Uraanin louhinnan riskit, Tapaus Areva

- keskittyy Arevaan, mutta tuo esille yleisiä uraanimalmin louhintaan ja rikastamiseen liittyviä riskejä.  1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.