PR:Talvivaaran kaivosyhtiö aiheuttaa itse ongelmansa

From Nuclear Heritage
Revision as of 20:54, 3 June 2013 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Talvivaaran kaivosyhtiö aiheuttaa itse ongelmansa": spam protection (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 31.5.2013 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote31052013.html


Talvivaaran kaivosyhtiö aiheuttaa itse ongelmansa

- vesimääriin, hulevesien sekoittumiseen ja aikatauluihinsa

Tänään (31.5.2013) on uutisoitu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (PSAVI) päätöksestä Talvivaaran lupaongelmissa. Myöhemmin on tulossa erilliset päätökset ympäristöluvan päivityksestä ja uraanin käsittelystä.

Tilanne on vasta välivaihe, etenkin vuonna 2013. Ensi vuoden tilanteen osalta ollaan vasta raamiratkaisussa. Vuosia lainvastaisena jatkunutta saastutusta on ollut mahdoton saada hallintaan kerralla. Stop Talvivaara-liike pitää päätöstä ensi askeleena tarkempaan säätelyyn. Kun Kainuun ELY ei ole asettanut määräaikoja ja uhkasakkoja tilanne on riistäytynyt normaalista lupakontrollista.

Puhe tiukennuksista on ennenaikaista. AVI:lla ei ollut käytössä tietoja todellisista vesimääristä, joten AVI:n ratkaisu sitoa purkumäärät pitoisuuksiin saattaa osoittautua tarpeelliseksi. (="muutti sen haitta-aineiden kokonaismäärärajoitteeksi")

Toistuvasti on paljastunut, että yhtiö ei edes halua nopeaa asioiden käsittelyä eikä siksi toimita riittäviä tietoja viranomaisille. PSAVI:n määräykset voivat johtaa siihen, että yhtiö itse ymmärtää määräaikojen loppuvan.

Monet asiat voivat edetä vähitellen kuten kansanliikekin on vaatinut: uusia patoaltaita & lähivedet kunnostettava. Lisäksi PSAVI:n määräämä päästöraja tarkoittaa, että yhtiön on varastoitava runsaasti ylimääräisiä vesiä kaivospiirille ja tehostettava vesien käsittelyä, vähennettävä p u h t a a n raakaveden ottoa ja lisättävä veden kierrätystä nopeasti.


Korvausvastuista tulossa eri päätös

Iso uutinen on se, että yhtiö joutuu selvittämään vahingot pohjoisessa Jormasjokisuuhun ja etelässä Nurmijoen Koirakoskelle saakka. Haitta-arviointi etenee siis Savoon, Sonkajärvelle. Stop Talvivaara-liike katsoo että päästötietojen ja uusien haitta-aineiden perusteella vahinkoa on todennäköisesti syntynyt myös Nuasjärvessä ja pidemmällä Savossa. Selvitys- ja haitta-alue on jokatapauksessa oleellisesti suurempi kuin mitä yhtiö on myöntänyt. On järkyttävää, että Kainuun ELY:n aloitteesta, ja PSAVI:n tukemana myrkyllisiä sulfaatti-metallijätevesiä aiotaan sekoittaa suoraan suurjärviin. YLE uutisoi tänään että yhtiön on heinäkuun alussa selvitettävä uusien jätevesien purkupaikkojen mahdollisuus sekä ELY-keskukselle että AVIlle. Käytännössä tämä tarkoittaa viemärin rakentamista joko Nuas- tai Laakajärveen, jossa sivuvedet laimentaisivat päästöjä eniten.


Keskeytys estäisi haittoja; jatkaminen pitkittää riittäviä ratkaisuja

Kipsisakka-altaiden käyttö vesien varastointiin ja happamana pitäminen on ollut yksiselitteisesti lupaehtojen vastaista. Yhtiö ei ole myöskään julkistanut tilaamaansa raporttia marraskuun suurturman syistä.

Lupauksistaan huolimatta yhtiöllä ei ole mitään julkistettua kunnostussuunnitelmaa. AVIn päätös kirjasi tällekin takarajan. YLE uutisoi tänään: "Yhtiön on selvitettävä heinäkuun alussa ELY-keskukselle, miten Salminen, Kalliojärvi, Kalliojoki, Ylä-Lumijärvi, Lumijoki, Lumijärvi ja Kivijärvi saadaan kunnostettua niin, että jätevesien aiheuttamat pilaantumishaitat saadaan vähennettyä. Luvat ja suunnitelmat kunnostustoimiin on haettava ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä."

Lupaviranomaiset ovat lähteneet siitä, että kaikki kaivospiirin läheiset vedet voidaan alistaa Talvivaaran päästöjen sekoittamistarkoituksiin:

Yhtiön lausunnot ovat yhä ristiriitaisia. Tänään Kainuun Sanomien verkkolehdessä "tj Perän mukaan Talvivaara pyrkii suljettuun kiertoon, jolloin juoksutuksia tarvitsee tehdä vain lähinnä keväisin ja syksyisin." Mahdollisuuksia edes päästöjen rajoittamiseen auttaisi kun yhtiö viimeinkin laittaisi haihduttamon tilaukseen. Osakkeenomistajat vaativat sitä myös yhtiökokouksessa, eikä asia ollut tuolloin tuntematon yhtiön johdollekaan.

Sulfaatin ja raskasmetallien poisto on kemianteollisuudessa edellytettävää parasta saatavilla olevaa teknologiaa ja myös Talvivaaran saatavilla. Viranomainen ei vaadi Talvivaaralta myöskään todellista lainmukaista vastuuta jätteistään vaan tekee näennäisiä kiristyksiä.

Lisätietoja:

AVIn juoksutuspäätös:  1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.