PR:Talvivaaran ympäristöpommi luultua vaarallisempi

From Nuclear Heritage
Revision as of 14:54, 13 August 2014 by Falk (talk | contribs) (Created page with "'''Tiedote/Stop Talvivaara 11.8.2014''' == <big><big>Talvivaaran ympäristöpommi luultua vaarallisempi - luvittamattomia myrkyllisiä aineita päästöjen joukossa</big></...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote/Stop Talvivaara 11.8.2014


Talvivaaran ympäristöpommi luultua vaarallisempi - luvittamattomia myrkyllisiä aineita päästöjen joukossa

Stop Talvivaara kansanliike järjesti viikonvaihteessa Sonkajärven Koirakoskella Kansalaisten kaivosleirin, jossa pohdittiin koko maan kaivospolitiikan suuntaa ja raportoitiin vesistöjen tilasta Talvivaaran vaikutusalueella. Stop Talvivaara otti kesäkuussa näytteitä sekä Oulujoen vesistön ja Vuoksen vesistön latvavesiltä.

"Viranomaiset eivät valvo lakia vaan puutteellista lupaa"

FT, biokemisti Jari Natunen esitteli hätkähdyttäviä tuloksia, joiden mukaan mm erittäin myrkyllistä talliumia esiintyy lähijärvien pohjien vesissä. Salmisen pohjan vedestä on mitattu jopa yli 10000 kertaa suurempi pitoisuus kuin Australiassa pidetään ympäristön laatunormina. -Näyttää siltä, että ympäristöviranomaiset eivät valvo ympäristöturvallisuutta vaan annettua puutteellista lupaa. Se, ettei myrkkyä ole huomioitu ympäristöluvassa, ei oikeuta myrkyn levittämiseen vesistöihin.

Tallium (engl. thallium, Tl) on mm. hermostolle hyvin myrkyllinen aine. Talliumin tiukin ympäristönormi Australiassa 0,03 mikrog/L. Sen tiedetään läpäisevän ihoa ja aiheuttavan iho-oireita Jo 0.1-1 mikrogrammaa/L talliumia sisältävien jokivesien on arvioitu olevan riskialtiita erityisesti lapsille suun kautta tulevassta altistuksessa (Alves RIS, et al. 2014). Viranomaisten tulee selvittää talliumiin ja muihin luvattomiin aineisiin liittyvät riskit veden uima-, pesu-, ja mun käytön yhteydessä.

Talliumin lisäksi vesistöistä on löytynyt merkittävinä pitoisuuksina myös muita luvittamattomia myrkkyjä mm: lyijy, seleeni, lantanoideja ja berylliym. Myös radioaktiivisia aineita havaitiin huolestuttavia määriä. Useat järvien sedimenttinäytteet ylittivät säteilyjätteen arviointirajan 1000 Bq/kg. Radioaktiivista lyijy-210:tä havaittiin rikastuneena useissa lähijärvien sedimenttinäytteissä.

Mutta ongelmia on luvassa myös luvitettujen aineiden osalta. Ammattikalastaja Raimo Tervonen sanoi, ettei usko yhtiön tekemiin mallinnuksiin sulfaattipäästöjen turvallisuudesta. Tervonen muistutti kokemuksista Oulujärveltä 60-luvulta. Otamäen kaivos ja Kajaanin sellutehdas laskivat molemmat sulfaatteja Oulujoen vesistöön sillä seurauksella, että Oulujärvi oli kuhaton kolmisenkymmentä vuotta. -Tämä onnistui paljon pienemmällä sulfaattimäärällä kuin nyt ollaan suunnittelemassa.

Tervonen on erityisesti huolissaan syvänteiden tilasta. -Syvänteet ovat olennainen osa järven ekologiaa ja kalantuotantoa ja syvänteisiin sulfaatit ja raskasmetallit kertyvät. Vuoksen vesistön puolella olisi hyvä seurata aktiivisesti syvänteiden tilaa ainakin Kuopioon saakka.


Ylä-Lumijärven vesi juomakelpoista

Sekä Kuopio että Oulu saavat juomavetensä Talvivaaran alapuolisista vesistä. Mahdollisia vesiongelmia on luvassa myös monille yksityisille talouksille ja vesiosuuskunnille. -On vaikea kuvitella että miljoonia kuutioita myrkyllisiä nesteitä pohjavesiyhteydessä olevassa kaivoslouhoksessa ja maavaraisissa patoaltaissa ei saastuttaisi pohjavesiä, sanoi Jari Natunen. -Pikemminkin näyttää siltä, että kaivosyhtiö on käyttämässä myös alapuolisia pohjavesia omana viemärijärjestelmänään.

Talvivaaran tuotantojohtaja oli Helsingin Sanomien jutun mukaan (kts: http://www.hs.fi/talous/a1406871703825 ) juonut Ylä-Lumijärven vettä, mutta tämä ei hälventänyt huolta Koirakoskella.

  • Tiedämme hyvin että Ylä-Lumijärvi on myrkyllisten aineiden jäteallas ja sen väittäminen, että viranomaistenkin käyttökieltoon asettama järvi olisi käyttökunnossa on hämmästyttävän vastuutonta.

Kansalaisten kaivosleirin päätteeksi ryhmä osallistujia teki näytteenottoretken puhtaaksi mainostetulle Ylä-Lumijärvelle. Tarkoitus on tutkia näytteestä nyt myös kaikki myrkylliset luvittamattomat aineet. Ylä-Lumijärvi on kaivospiirin ulkopuolella oleva erämaajärvi, joka on rajattu Sisäministeriön asetuksella osaksi laajaa yli 30 km2 liikkumakieltoaluetta. -Emme hyväksy kansalaistarkkailun rajoittamista ja tulemme jatkossakin ottamaan näytteitä ja tarkkailemaan tilannetta myös Ylä-Lumijärvellä, toteaa Hannu Hyvönen.

Näytteiden ottoa on rahoitettu kansalaisten avustuksilla ja työtä jatketaan kunnes viranomaisvalvonta on tyydyttävällä tasolla:

  • www.stoptalvivaara.org/tuki

Lisätietoja:

Savon Sanomat 9.8.2014:


Liitteenä Jari Natusen esitys Koirakoskella ja valokuva näytteenotosta Ylä-Lumijärvellä