PR:Uusi ympäristölupa ei tule muuttamaan tilannetta - Talvivaaran toiminta on keskeytettävä

From Nuclear Heritage
Revision as of 18:26, 29 May 2013 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Uusi ympäristölupa ei tule muuttamaan tilannetta - Talvivaaran toiminta on keskeytettävä": spam protection (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 29.5.2013 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote29052013.html


Uusi ympäristölupa ei tule muuttamaan tilannetta - Talvivaaran toiminta on keskeytettävä

Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta ei näe kaivoksen toiminnan jatkamiselle edellytyksiä sen enempää uuden kuin entisenkään ympäristöluvan puitteissa.

 • Vielä ei tiedetä, millaisia ehtoja Aluehallintoviraston uudessa ympäristöluvassa esitetään. Vaikea on kuitenkin nähdä toiminnalle mahdollisuuksia olipa päätös mikä tahansa, sanoo Lasse Flöjt.
 • Kaivoksen perusrakenteet ja toiminnot ovat siinä kunnossa ettei ajolupaa tässä katsastuksessa tulisi antaa.


Stop Talvivaara listaa useita syitä, jotka vaativat toiminnan välitöntä keskeyttämistä:

 1. Ympäristöluvan edellyttämät kipsisakka-altaat eivät ole toimintakunnossa.
 2. Varoaltaat eivät ole toimintakunnossa.
 3. Vesitasetta ylläpitävä bioliuotus ei sekään ole ympäristöluvan edellyttämässä kunnossa.
 4. Yhtiö ei ole esittänyt vesitasetta sen enempää nykytilanteesta kuin tavoitetilastakaan.
 5. Yhtiö ei ole useista pyynnöistä huolimatta kyennyt kertomaan kuinka paljon uraania on kertynyt kipsisakka-altaisiin ja muihin kohteisiin. Yhtiö ei ole kertonyt kuinka suuri osa uraanista karkasi ulos altaista kipsisakka-altaan vuodossa.
 6. Kaivoksen toiminnot ja rakenteet on suunniteltu, toteutettu ja niiden turvallisuus on arvioitu ilman tietoa suurista uraanimääristä prosessikierrossa. Kaivosta perustettaessa yhtiö harhautti lupaviranomaisia salaamalla harkitusti uraanimäärät ja siihen liittyvät riskit.

Stop Talvivaara liike katsoo, että näillä perusteilla toiminta on tässä vaiheessa keskeytettävä.

 1. On lopetettava rikkihapon ja veden lisääminen liuotuskiertoon.
 2. On keskeytettävä runsaasti jätevettä tuottavan metallitehtaan toiminta.

Kiertoliuoksen määrän kasvu oli syynä kipsisakka-altaan vuotoon - eli se että ylimääräisiä nesteitä varastoitiin korotettuun altaaseen. Toiminnan keskeyttäminen antaa mahdollisuuksia ryhtyä kunnostamaan sekä kipsisakka-altaita että puhdistamaan varoaltaita.

Vasta kun toiminnalliset perusrakenteet ovat kunnossa voidaan harkita edes osittaista toiminnan käynnistämistä uudelleen.

Uhkapelin vesistöjen kustannuksella on loputtava. Toivomme että tämä on se selkeä viesti jonka AVI:n päätös yhtiölle antaa.


Lisätietoja:


 1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.