Difference between revisions of "PR:Zelený kruh odvolal své zástupce z Pracovní skupiny pro dialog o úložišti, důvodem je přístup státu"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
m
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
'''[[PR:Green Circle withdrew its representatives from the Working Group for Dialogue on Geological Disposal, the reason is the government's approach|=> ENGLISH version of this press release]]'''
+
'''[[PR:Green Circle has withdrawn its representatives from the Working Group for Dialogue on Geological Disposal, the reason is the government's approach|=> ENGLISH version of this press release]]'''
  
'''Tisková zpráva Cally a Zeleného kruhu ze dne 8. prosince 2016'''<br/>
+
'''Tisková zpráva Cally a Zeleného kruhu ze dne 8. prosince 2016'''
  
 
'''<u>Odborné kontakty:</u>'''
 
'''<u>Odborné kontakty:</u>'''

Latest revision as of 19:58, 9 December 2016

=> ENGLISH version of this press release

Tisková zpráva Cally a Zeleného kruhu ze dne 8. prosince 2016

Odborné kontakty:

Zelený kruh odvolal své zástupce z Pracovní skupiny pro dialog o úložišti, důvodem je přístup státu

Vládní pracovní skupinu pro dialog o hlubinném úložišti jaderného odpadu po obcích a spolcích z několika lokalit opouštějí také dva zástupci celostátní asociace ekologických organizací Zelený kruh. Důvodem je porušování dohodnutých pravidel a ignorování návrhů pracovní skupiny ze strany zodpovědných státních úřadů. Zelený kruh zároveň dopisem vyzval ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka k zahájení poctivě míněného dialogu o hledání řešení problému jaderného odpadu.

V Praze 8. prosince 2016

Návrhy starostů, nevládních organizací a expertů po šest let trpělivě vznášené v Pracovní skupině pro dialog o hlubinném úložišti (PS Dialog) neměly žádný konkrétní dopad na postup Správy úložišť radioaktivních odpadů, MPO či MŽP. Nevládní organizace sdružené v asociaci Zelený kruh proto po diskusi rozhodli o stažení svých zástupců Edvarda Sequense a Petry Humlíčkové z pracovní skupiny.

Stát požaduje, aby členové PS Dialog z obcí aktivně vysvětlovali jeho kroky, ale informace o nich poskytuje jen minimálně a selektivně. O svých zásadních krocích a obratech při vyhledávání úložiště informoval až následně. Geologické průzkumy stát v rozporu s dohodnutým postupem zahájil bez souhlasu obcí.

Kritéria výběru lokality pro hlubinné úložiště jsou účelově vágní. O letošním zahájení vyhledávání na dvou nových lokalitách EDU-západ a ETE-jih nebyla předem informována pracovní skupina ani obce, kterých se to přímo týká.

Nový zákon o zapojení obcí do výběru úložiště, jehož věcný záměr vzešel z několikaleté práce členů pracovní skupiny, je zdržován. Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii jej odsouhlasila v září 2015, vláda jej ale dodnes neprojednala. Parlament tedy zákon, s nímž počítá i nový atomový zákon, v tomto volebním období již neschválí.

Stát odmítá diskusi o jiných možnostech řešení problému jaderných odpadů, než je jejich trvalé uložení. Veřejná debata o variantách by přitom měla být nezbytnou součástí právě probíhajícího procesu posouzení dopadů (SEA) Aktualizace koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným odpadem.

Pracovní skupina byla zřízena v roce 2010 původně za účelem „transparentního procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště jaderného odpadu a vyhořelého jaderného paliva produkovaného na území České republiky s respektováním zájmů veřejnosti“. Zástupci Zeleného kruhu se velmi aktivně zapojovali do její práce i do práce zřízených pracovních podskupin pro přípravu návrhu zákona pro posílení práv obcí či návrhu socioekonomických kritérií výběru úložiště. Stát však tyto návrhy nebere vážně a vynaložená práce tím ztrácí smysl.

Edvard Sequens z Cally řekl: „Nadále trvá náš zájem vést se státem poctivě míněný dialog o hledání řešení problému jaderného odpadu. Předpokladem je ale přerušení dnes prováděných prací, protože nastavovat pravidla v průběhu vyhledávání, se opakovaně ukázalo jako velmi problematické.“

Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu řekl: „Je škoda, že stát odmítá vést férový dialog s dotčenými obcemi o tak závažné věci. Stále však věříme, že se nám to podaří změnit a dialog se státem nastartovat.“

Informace pro média
Zelený kruh je asociace, která sdružuje 26 významných ekologických nevládních organizací působících v České republice. Asociace se věnuje plošnému monitorování zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí. Zelený kruh se také věnuje koordinaci výběru nevládních expertů a expertek do mezioborových pracovních skupin a poradních orgánů a komisí vlády a koordinuje vznik společných připomínek, pozic a veřejných vyjádření ekologických organizací k významným situacím v ochraně životního prostředí.

Více informací naleznete na https://www.zelenykruh.cz/o-nas.


  1. 1.0 1.1 For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").