PR:Kansalaisten kaivosseminaari - Talvivaaraa ei valvo kukaan

From Nuclear Heritage
Revision as of 19:33, 9 December 2012 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Kansalaisten kaivosseminaari - Talvivaaraa ei valvo kukaan": spam protection (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 9.12.2012
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote09122012.html


Kansalaisten kaivosseminaari - Talvivaaraa ei valvo kukaan

Iisalmessa lauantaina järjestetty Kansalaisten Kaivosseminaari kokosi salintäydeltä huolestuneita kansalaisia Raatihuoneelle. Suurimmaksi huolenaiheeksi nousi Talvivaaran valvonnan tilanne. Ari Kananen totesi omassa alustuksessaan, ettei tilanne kaivoksella täytä alkuunkaan voimassaolevan ympäristöluvan ehtoja.

- Kaikki altaat ovat täynnä, myös varoaltaat. Nesteitä on sijoiteltu paikkoihin, jonne ne eivät kuulu, kiteytti Kananen akuuttia tilannetta.

Yleisön joukossa ollut Ari Korhonen muistutti mieleen kokemukset kipsisakka-altaan vuodon alkaessa. - Kun pyysin, että Ely-keskus ottaisi näytteitä myös etelän suunnasta vuotavasta nesteestä, minulle sanottiin, ettei Ely-keskus voi mennä kaivosalueelle ilman kaivosyhtiön pyyntöä.

Ensimmäiset näytteet vuodosta ottikin Ari Korhonen, joka joutui suunnistamaan kaivospiirin alueelle ottaakseen näytteen etelään vuotavasta nesteestä.


Säteilyturvakeskukselta hukassa uraanivuodon lähtötilannetiedot

Eniten seminaariyleisöä hämmästytti Säteilyturvakeskuksen (STUK) rooli. Kävi ilmi, ettei STUK ole selvittänyt edes sitä, paljonko uraania olisi pitänyt olla kipsiin sitoutuneena, jos kipsisakka-altaaseen ei olisi pumputtu happamia metalliliuoksia jotka muuttivat kipsiin sitoutunutta uraania liukoiseen muotoon. - Vesistöihin virranneen vuotoveden uraanimäärien arviot perustuvat nyt vain yhtiön omiin virtausilmoituksiin ja muutamiin vuotoveden pitoisuusmittauksiin, totesi STUK:n puhelinhaastattelun tallentanut videotoimittaja Hannu Hyvönen.


Työsuojelun laiminlyönnit huolestuttavat

Tilaisuudessa kuultiin myös useita puheenvuoroja kaivoksen työsuojelukulttuurista. Useista lähteistä saatujen tietojen mukaan vaarallisimpiin hätätöihin on palkattu kouluttamattomia duunareita sekä Suomesta että Virosta.

- Tällaiseen on totuttu kehitysmaissa, mutta kuinka tämä hyväksytään suomalaisella työpaikalla, ihmetteli paikalla ollut ay-lakimies Mikko Vartiainen.

Saatujen tietojen mukaan vakinaistenkaan työntekijöiden altistumista raskasmetalleille, uraanille ja sen tytärnuklideille, ei ole seurattu eikä mitattu.

- Kaivos rikastaa omien sanojensa mukaan 300000-500000 kiloa uraania vuodessa ja tämän toiminnan vaiheita ei ole arvioitu sen enempää ympäristönsuojelun kuin työterveydenkään kannalta, kummasteli Lasse Flöjt.


Työntekijän puheenvuoro: Lantrataanko kaivoksella vesinäytteitä?

Kansalaisten kaivosseminaari venyi viisituntiseksi. Jatkoajalla katsottiin vielä nimettömänä pysyttelevän työntekijän videohaastattelu. Hän kuvasi täsmällisesti alueen ilmakuvista osoittaen kuinka näytteiden ottopaikalle etelän suuntaan olisi rakennettu järjestelmä, jolla tarvittaessa vesinäytteitä on voitu "lantrata".


Oikea rikostutkinta aloitettava

Kaivosseminaarissa oltiin myös huolissaan poliisin kyvystä selvittää kipsisakka-altaan vuodon syitä ja tapahtumien kulkua ennen vuotoa, sen aikana ja sen jälkeen. Kaivos on saanyt Ely-keskukselta valtuudet alueensa omavalvontaan ja yhtiö on ilmoittanut tilanneensa selvityksen teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä vuodon syistä. - Suuren ympäristörikoksen vastuullinen ja epäilyksen alainen taho valvoo itseään ja selvittää tapahtunutta itse. Yhtiölle annetaan ehdoin tahdoin mahdollisuus peitellä jälkiään ja hankaloittaa tutkintaa, ihmeteltiin puheenvuoroissa ja vaadittiin Keskusrikospoliisia ryhtymään työhön. KRP:n avuksi tarvittaisiin asiantuntijaryhmä, sillä Suomessa ei ole yhtään ympäristörikoksiin erikoistunutta poliisia.


Lisätietoja:

STUK:n puhelinhaastattelu

Tilaisuudessa esitetty työntekijän videohaastattelu ei ole vielä youtube-kanavalla mutta on epäilys, että myös uuden hätäpadon alapuolella on harrastettu lantrausta. Kts:

Ari Korhonen otti ensimmäiset näytteet kipsisakka-altaan vuotovedestä:

Ensimmäiset maaperänäytteet eteläisen hätäpadon alapuolelta otti Sotkamon Luonnonsuojelupiirin kaivosvastaava Antti Lankinen kaksi viikkoa vuodon jälkeen.

Kuvia median vapaaseen käyttöön:

  • http_//www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote09122012.html


  1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.