PR:Kuka enää uskoo Talvivaaraselityksiä? Jyrkkä EI lähialueen ihmisiltä

From Nuclear Heritage
Revision as of 19:15, 28 November 2012 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Kuka enää uskoo Talvivaaraselityksiä? Jyrkkä EI lähialueen ihmisiltä": spam protection (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 28.11.2012 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote28112012.html


Kuka enää uskoo Talvivaaraselityksiä?

Jyrkkä EI lähialueen ihmisiltä

Sonkajärveläisten ja kajaanilaisten mökkiläisten ja virkistyskäyttäjien retkikunta tarkasti tänään Talvivaarayhtiön turmelemaa Ylä-Lumijärven aluetta. He vaativat jyrkästi, että maat on siivottava. Kymmenien hehtaarien alaa ei saa jättää tulevien sukupolvien päästöpommiksi.

Maastossa oli noin 30 retkeläistä ja noin 3 median edustajaa.

Herää kysymys, minkä takia päästöjä ei sakkautettu varoaltaisiin? Näin toimiessaan yhtiö ehkä säästi varallisuuttaan, eikä turmellut kuin vesistöjä. Prosessiliuoksiaanko yhtiö eniten säästelee päästöillään?

Stop Talvivaara-liike muistuttaa, että ympäristörikoksen seuraamuksiin vaikuttaa olennaisesti sekä teon tahallisuus että asiaan liittyvä taloudellisen hyöty.

Yhtiö osoittaa miten ketjuuntuvia virheitä ei osata korjata. Sen voisi tehdä avaamalla tiedotusta suorapuheisemmaksi. Muuten kukaan ei usko yhtiön selityksiä.


Ely-keskuksen aineistot julkisuuteen

Miksi Kainuun ELY-keskus ei ole julkistanut saastuneiden alueiden vesinäytteiden tuloksia? Ainoa keksittävissä oleva selitys on, että ongelmajätepitoisuuksiin asti ympäristölle ja ihmisille haitallisia tuloksia pantataan yhtiön taloudellisen edun nimissä.

Valtion Ympäristönhallinnon verkkosivuilla ympäristörikoksista mainitaan mm. seuraavaa:
"Poliisi toimii esitutkinnassa yhteistyössä valvontaviranomaisen ja syyttäjän kanssa. Pääasiassa yhteistyö tapahtuu alueellisella tai paikallisella tasolla. Ympäristöviranomainen esimerkiksi auttaa poliisin tarvitsemien tietojen hankinnassa ja tuo esille syytteen nostamisen kannalta olennaisia seikkoja (esimerkiksi tuottaa tietoa tapaukseen liittyvien kemikaalien ominaisuuksista ja vaikutuksista), kertoo mitä seurauksia lain rikkomisesta olisi voinut syntyä, selittää mitä seurauksia tapahtumien aikana on syntynyt ja arvioi ovatko ilmenneet seuraukset voineet aiheutua tutkittavasta tapauksesta."
(http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=365207&lan=FI)

Oulun poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on kyllä aloittanut esitutkinnan Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodosta, mutta valvontaviranomainen ei näytteidensä ole tuloksia julkistanut eikä juurikaan "tuottanut tietoa tapaukseen liittyvien kemikaalien ominaisuuksista ja vaikutuksista".


http://www.stoptalvivaara.org
Kansanliike vesistöjen puolesta