PR:Savolaisille ei annettu lausuntomahdollisuutta pilaantuneiden vesien kunnostussuunnitelmasta

From Nuclear Heritage
Revision as of 20:47, 8 March 2015 by ATOMI (talk | contribs) (Created page with "Hyvä toimitus Talvivaara on teettänyt konsultillaan kunnostussuunnitelmia pilaantuneiden järvien osalta. Asian osalta muistusaika loppui eilen. On pakko myöntää, ett...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Hyvä toimitus

Talvivaara on teettänyt konsultillaan kunnostussuunnitelmia pilaantuneiden järvien osalta. Asian osalta muistusaika loppui eilen.

On pakko myöntää, että tämä kuulutus meni myös stop talvivaara-liikkeeltä ohi silmien.

Asia tuli esille vasta sunnuntaina ja teimme asiasta kirjelmän Ely-keskukselle vaatien uutta kuulemista Savon puolen haitankärsijöille. Savolaiset vedettiin kölin ali kun Savon puoli sivuutettiin kaivoslupaa haettaessa. Nyt Savon puoli sivuutettiin myös näiden pilaantuneiden vesien kunnostusasian osalta.

tervehtien

Hannu Hyvönen


Tiedote 3.3.2015


Kainuun Ely unohti taas savolaiset

Pilaantuneiden järvien kunnostussuunnitelma lausuntokierroksella

Stop Talvivaara- kansanliike protestoi Kainuun Elyn toimintaa pilaantuneiden vesialueiden kunnostussuunnitelmien lausuntokierroksen osalta. Kainuun Ely:n kuulutuksen viimeinen määräaika muistutusten tekoon umpeutui eilen 2.3.2015.

Määräaikaan mennessä kertyi vain 6 muistutusta ja kolme lausuntoa. Selitys pieneen määrään löytyy Kainuun Ely-keskuksen tiedottamispolitiikasta.

Stop Talvivaara paheksuu sitä, että tiedottaminen hankkeesta on sivuuttanut Savon puolen haitankärsijät ja julkisen tiedottamisen Savossa. Kansanliike vaatii uutta kuulutusta niin, että myös savolaisille kerrotaan ja heille annetaan muistutusmahdollisuus.

Kunnostussuunnitelm koskee olennaisesti myös muita kuin Kainuun puolella asuvia vesioikeuksien haltijoita.

Vuoksen vesistön latva-alueet ovat muuttuneet suuriksi jätevesivarastoiksi. Ylä-Lumijärvi on jopa säteilyjätettä sedimentin korkeiden uraanipitoisuuksien vuoksi. Myös Lumijärvi ja suvantoalueet Lumijoessa ovat raskaasti saastuneet. Kivijärvi on runsaasti myrkyllisiä aineita sisältävä kerrostunut ja pohjaeläimistön osalta kuollut sulfaattijärvi. Laakajärven pohjoispään syvänteet ovat myös vahvasti kuormittuneet.

Vuoksen latvavesistöjen kunnon kannalta on olennaista mitä näille jätemäärille kerrostuneissa vesissä ja sedimenteissä tapahtuu.

Kainuun Ely sivuutti savolaiset kaivosta perustettaessa YVA-menettelystä, sillä uskottiin ja uskoteltiin, että vaikutusalueet rajoittuvat Kainuun puolelle. Tuo oli suuri erehdys. Suurin osa vaikutuksista ja päästöistä on tullut Savon puolelle vedenjakajaa ja on levinnyt ja on leviämässä pitkälle Savon vesiin.

Kainuun Ely ei kuitenkaan vieläkään tunnu tiedostavan sitä, että vedenjakajalla tehtävät toimenpiteet voivat vaikuttaa alapuolisten vesialueiden tilaan.

Ely ei ole lähestynyt Vuoksen latvavesien ranta-asukkaita ja alueen väestöä pyytäessään lausuntoja kaivosyhtiön kunnostussuunnitelmista pilaantuneiden järvien osalta.


Stop Talvivaara ihmettelee menettelyä ja aikoo antaa oman muistutuksensa tutustuttuaan aineistoihin.

Kansanliike ilmaisee jo tässä vaiheessa avoimen luottamuspulan sekä kaivosyhtiötä että sen tilaustyönä tehtyä kunnostussuunnitelmaa kohtaan.

  • Yhtiön liikesuhteessa olevan Rambollin selvitystyö ei nähdäksemme ole vakava yritys sen enempää tilannekuvan hahmotuksen kuin ratkaisuehdotustensakaan osalta, sanoo kansalaisten näytteidenottoa ja seurantaa videinut dokumentaristi Hannu Hyvönen.

Kts video tarkkailuretkeltä alueelle, jonne Rambollin mielestä ei ole kunnostustarvetta:


  • Tuntuu siltä, ettei tilanteen vakavuutta ja haastavuutta ole haluttu tunnustaa. Ne ongelmat, joita vesistöjen kunnostuksessa tulee ratkaista ovat uusia. Koko tilanne on uusi, kommentoi kalastaja Raimo Tervonen, joka on seurannut päästökuorman leviämistä Laakajärveen.

Stop Talvivaara katsoo, että pilaantuneiden vesialueiden ja pohjavesien osalta kunnostussuunnitelmat tulisi tehdä puolueettoman tahon toimesta.

  • Lähtökohtana ei tule olla etsiä ratkaisuja, joihin konkurssipesällä olisi varaa, vaan ratkaisuja, jotka palauttavat vesialueiden kuntoa lähelle entistä.
  • Uskomme, että kunnostussuunnitelmia on viisasta tehdä avoimessä yhteistyössä maan parhaiden asiantuntijoiden ja myös paikallisten asukkaiden kanssa. Nyt on menetelty päinvastoin.

Lisätietoja: