Protiuranové akce v Praze a Brzkově/CZ

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this article

Ve středu 4. listopadu se konaly dvě zajímavé akce, které propojovaly dva prvky: těžba uranu a přítomnost starosty obce Brzkov, kde česká vláda 18. prosince 2014 vydala povolení k přípravě procesu těžby uranu.

Dopolední pražský seminář uspořádaly Centrum pro dopravu a energetiku (CDE), Calla a česká pobočka CEE Bankwatch Network. Moderoval a tlumočil Ondřej Pašek z CDE. Přednášejícími byli: Bertschen Kohrs (německá epidemioložka a zakladatelka EarthLife Namibia (ELN)), Josef Jadrný (náměstek hejtmana Libereckého kraje a zakladatel spolku Naše Podještědí), Miroslav Šuta (doktor a spoluzakladatel Centra pro životní prostředí a zdraví) a Edvard Sequens (energetický konzultant a předseda Cally). Paní Kohrs odprezentovala výsledky studie z března 2015, která například zjistila, že hodnoty radioaktivity v okolí odkaliště a dolu Rössing těžařské společnosti Rio Tinto vysoce překračují povolené limity Světové zdravotnické organizace (WHO) pro kvalitu pitné vody. Podle WHO je povolená koncentrace uranu v pitné vodě 30 µg/l (mikro gramů na litr). Pro srovnání, naměřená koncentrace uranu 238 ve spodních vodách několik kilometrů od hornické vesnice Arandis v hloubce pod odkalištěm byla 3 164 µg/l (!). O zkušenostech se znečištěním spodních vod ve Stráži pod Ralskem po těžbě uranu in situ (ISL) v letech 1967 až 1996 se podělil pan Jadrný. Pan Šuta mluvil o nulovém monitoringu efektu radonu na zdraví obyvatel v blízkosti uranových dolů v České republice. A pan Sequens věnoval většinu prezentace plánované těžbě uranu v Brzkově.

Na večerní besedu v Brzkově, kterou zorganizovaly obce Brzkov a Věžnice a města Polná a Přibyslav ve spolupráci se spolkem Naše budoucnost bez uranu (NBBU, z.s.), dorazila asi polovina vlastníků, jejichž pozemky leží v nově rozšířeném chráněném ložiskovém území (CHLÚ) Brzkov-Horní Věžnice. Přišli si poslechnout, jaké právní možnosti mají, když se rozhodnou v zastoupení právníka Luboše Klimenta, spolu se starosty Bořilem, Málkem, Skočdopolem a Kamarádem a předsedkyní Lucií Stránskou (NBBU,z.s.) bránit se proti rozhodnutí vlády těžit po roce 2022. Radní Martin Hyský, zastupující Kraj Vysočina, je stejně jako ostatní proti těžbě uranu, neboť není podle studie proveditelnosti ekonomicky výhodná a sama studie neobsahuje informace o vlivu na zdraví, na životní prostředí, na ceny nemovitostí a na sociální dopady v komunitě. Hodně se také řešilo téma, že současný platný horní zákon z roku 1988 nedovoluje vlastníkům pozemků, obcím a spolkům vstoupit do správního řízení dříve než v procesu EIA, kdy je pozdě. Druhé nejvíce diskutované téma bylo k hranicím rozšířeného chráněného ložiskového území, které s.p. DIAMO navrhlo ve studii proveditelnosti. Například starosta Věžnic Málek řekl, že mu DIAMO nikdy nevysvětlilo, proč vedou hranice CHLÚ i tam, kde nikdy nebyl proveden žádný průzkumný vrt. Také se ozvalo, že jedním z možných argumentů proti těžbě uranu stále zůstává odkazovat se na platnou surovinovou politiku z roku 1999, která zakazuje novou těžbu uranu na území České republiky.

Prezentace z pražského semináře také na: http://cde.ecn.cz/tiskovka.shtml?cmd[3213]=i-3213-2451558.

Olga Kališová, Calla (6. listopadu 2015)