PR:Missä on Talvivaaran rikastama uraani?

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Tiedote 15.3.2013 / www.stoptalvivaara.org


Missä on Talvivaaran rikastama uraani?

Talvivaaran kaivosta perustettaessa vain yhtiön sisäpiiri tiesi että bioliuotusprosessi irrottaa malmista myös uraanin. Myöhemmin, kun uraanin talteenottolupaa haettiin, kerrottiin että uraania kertyy 350-500 tonnia vuodessa.

Pekka Perältä kysyttiin viime marraskuussa Kajaanin lähistökatsauksessa kuinka paljon uraania toiminta-aikana on kertynyt kipsisakka-altaaseen ja paljonko siellä allasturman jälkeen on. Pekka Perä ei tiennyt näitä lukuja silloin.

Tämänpäiväisessä Talvivaaran avoimet ovet-tapahtumassa videotoimittaja Hannu Hyvönen kysyi asiaa uudestaan Perältä, mutta vastausta ei vieläkään saatu. Pekka Perä lupasi selvittää uraanin kertymisen ja tuoda mahdollisen tiedon ensi tiistain Sonkajärven lähistökatsaukseen.

Perä kertoi että uraania on mennyt muuallekin kuin kipsisakka-altaaseen. Osa uraanista on mennyt kontaminaationa nikkelirikasteen mukana Harjavallan tehtaalle. Perä ei osannut kertoa, kuinka paljon uraania on mennyt Harjavaltaan.

Stop Talvivaara-liikkeen mielestä on erittäin omituista ja huolestuttavaa se, ettei millään taholla tunnu olevan tietoa kaivoksen uraanin liikkeistä ja määristä. Asian luulisi huolestuttavan myös kaivosyhtiön osakkeenomistajia.


Toivomme saavamme ensi tiistain lähistökatsaukseen seuraavat tiedot joko yhtiöltä, Säteilyturvakeskukselta tai Kainuun Ely-keskukselta:

  1. Paljonko uraania kertyi prosessiliuokseen ennen marraskuun kipsisakka-altaan vuotoa?
  2. Mihin tämä uraani siirtyi metallitehtaan saostusprosesseissa?
  3. Paljonko uraania oli ennen ja jälkeen vuodon kipsisakka-altaassa?
  4. Kuinka paljon uraania on tällä hetkellä kipsisakka-altaiden ulkopuolella kaivosalueella varoaltaissa ja louhoksessa?
  5. Kuinka paljon uraania on virranut kaivosalueen ulkopuolelle Oulujoen vesistöön ja Vuoksen vesistöön?
  6. Kuinka suuri osa vesistöihin päässeestä uraanista on pysäytetty tilapaisesti kalkkisaostuksilla latvavesiin?


Talvivaaran allasturma on Suomen ensimmäinen laaja uraanionnettomuus ja ilmeisesti myös maailman mittakaavassa suuri.

Turma ja sen vaikutukset eivät katoa sillä, ettei yhtiö eikä mikään muukaan taho tunnu tietävän uraanin määriä ja liikkeitä kaivoksen hallituissa ja hallitsemattomissa prosesseissa.

Stop Talvivaara-kansanliike odottaa saavansa vastauksia kysymyksiin Talvivaara-yhtiön lähistökatsauksessa Sonkajärvellä tiistaina 19.3.2013.

Pekka Perän haastattelu tämän päivän Talvivaaran avoimet ovet-tapahtumassa julkaistaan Stop Talvivaaran YouTube-kanavalla tänään n. klo 20:00.


Lisätietoja:  1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.