PR:Solidarnost z ruskimi NGO, ki so tarča preganjanja. Okoljevarstveniki in aktivisti za človekove pravice niso »tuji agenti«

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Objava za medije
Torek, 8. julija 2014
Za neposredno objavo


Solidarnost z ruskimi NGO, ki so tarča preganjanja

Okoljevarstveniki in aktivisti za človekove pravice niso »tuji agenti«

RUSIJA/EVROPA - Aktivisti in organizatorji mreže Nuclear Heritage Network izražajo svojo solidarnost z nevladnimi organizacijami, ki jih ta trenutek v Rusiji preganjajo kot »tuje agente«. Danes sodijo »Humanističnemu mladinskemu gibanju« (GDM) na procesu, ki ga je sprožila ruska tajna služba FSB (nekdanji KGB), da bi ga označili za »tuje agente«. Vedno večji deli ruske družbe so pod pritiskom, ker zakonodaja o »tujih agentih« nudi instrument za utišanje katere koli nevladne organizacije, ki jo država šteje za »politično« in ki prejema podporo oz. donacije ali dotacije iz tujine. Ruske organizacije za človekove pravice kritizirajo ta zakon, da je v konfliktu s temeljnimi pravicami, ki jih zagotavlja ustava Ruske federacije.

Več organizacij, ki so kritizirale jedrsko politiko ruskih podjetij in vlade, so oblasti začele obravnavati že pred več kot enim letom. Nedavno je rusko Ministrstvo za pravosodje ekološko nevladno organizacijo »Ecodefense«, ki je uspešno nasprotovala baltski jedrski elektrarni pri Kaliningradu, razglasilo za »tujega agenta«. Aktivistična prizadevanja in izobraževalna dejavnost je bila vzrok za takšno klasifikacijo. Pred nekaj leti je ta organizacija skupaj s skupinami iz drugih držav ustavila transporte odpadkov urana iz večih evropskih dežel v Rusijo.

Aktivisti GDM so bili prav tako vključeni v proti jedrske mreže in so bili aktivni v projektih in akcijah, povezanih z mrežo »nuclear heritage«. Poleg tega sta dva predstavnika organizacij za človekove pravice izvoljena v Odbor za javno kontrolo in sta aktivno nadzirala zapore in zahtevala izboljšave položaja jetnikov. Po zakonu imata kot člana tega odbora pravico dostopa do zaporov ob katerem koli času, pravico pogovora z zaporniki in pravico poročanja o svojih ugotovitvah ustreznim oblstem, inštitucijam in javnosti. Ker so te aktivnosti pripeljale do aktualnih sprememb v načinu funkcioniranja nekaterih zaporov, uprava zaporniškega sistema ni bila navdušena nad tem prizadevanjem.

»Aktivisti, ki si prizadevajo opozoriti na senčne strani v družbi, - ne glede na to če gre za zadeve s področja človekovih pravic, ekološke, socialne ali druge vidike – niso »tuji agenti«, ugotavlja Gina Beck, aktivistka mreže Nuclear heritage. »Njihovo delo delo je pomembno za okolje in družbo. To prizadevanje ne bi smelo biti kaznovano, temveč bi moralo uživati podporo oblasti, kajti v številnih primerih opravljajo naloge, za katere bi dejansko morale skrbeti oblasti.«

Zakonodaja o »tujih agentih« je bila v Rusiji sprejeta leta 2012 po kritiki nepravilnosti, ki so se dogajalemed zadnjimi predsedniškimi volitvami. Oblasti so ocenile, da so nevladne organizacije igrale pomembno vlogo med monitoringom volitev, poročale o primerih manipulacij in o tem obveščale javnost.Zakon o »«tijuh agentih« je naperjen proti nevladnim organizacijam, ki imajo podporo iz tujine. Zaradi ekonomske in politične situacije v Rusiji so kritične aktivnosti pogosto odvisne od podpore gibanj in skupin iz tujine. Drugi kriterij za uvrstitev med »tuje agente« je »politična aktivnost«, - ki jo različne ruske ustanove arbitrarno opredeljujejo.

Primer Humanističnega mladinskega gibanja je nekaj posebnega, ker je videti, da je Rusko ministrstvo za pravosodje prvič pred sodiščem zavrnilo obtožbo, da je neka nevladna organizacija »tuji agent«. Dejansko je celo postavilo pod vprašaj zavajajoče dokaze tožilstva. Ti so sloneli na »izvedenskem mnenju« izvedenca lingvista, ki je v osnovi trdil, da so »ponavljajoče zahteve po 'svobodi' kot tudi zahteve po 'pravicah'« dejansko bile »prikriti pozivi za nasilno spremembo ustavnega reda in nasilje nad integriteto Ruske federacije.« Ministrstvo za pravosodje ni sledilo tej očitno kreativni analizi v tožilčevem strokovnem mnenju.

»Mreža Nuclear Heritage« je mednarodna neformalna mreža proti jedrskih aktivistov in lokalnih skupin in organizacij po svetu. Prizadevajosi za podporo proti nuklearnim aktivistom po vsem svetu. Mreža na ta način zagotavlja komunikacijska sredstva, informacijske materiale v večih jezikih o nuklearnih temah, s katerimi se ukvarjajo lokalne skupine in organizira mednarodna srečanja mreže. Mreža Nuclear heritage zagotavlja okvir za izboljšanje proti jedrskih aktivnosti in omogoča svojim aktivistom izvajanje skupnih projektov z medsebojnim sodelovanjem z viri, ki jih sami zagotavljajo.

Informacije o novinarjih in izdajateljih:
Dobrodošli za kontakte z nami, če imate vprašanja, za intervjuje, informacije o ozadjih in za fotografski material o proti jedrskih aktivnostih na fiksni telefon +49 3431 5894177 ali na e-mail pod "media AT nuclear-heritage DOT net"[1].

Bolj podrobne informacije najdete na naši spletni strani:


--

Nuclear Heritage Network
Am Bärental 6
D-04720 Döbeln
GERMANY

website: http://nuclear-heritage.net
email: contact AT nuclear-heritage DOT net[1]

phone: +49 3431 5894177

Skype: projekthaus.mannsdorf
(available only during office hours)

Jabber/XMPP: network.office - domain: jabber.ccc.de
(available only during office hours)

opening hours: Wednesdays at 2-4 PM CET


This media release has been provided by the "Nuclear Heritage Network". It is an international network of anti-nuclear activists. This informal alliance supports the worldwide anti-nuclear work. The Nuclear Heritage Network is no label, has no standard opinion and no representatives. All activists of the network speak for themselves or for the groups they represent.


  1. 1.0 1.1 For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").