Report: NEC2016 Conference: "Nuclear Energy - Expensive Gamble"/CZ

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this article

Konference NEC 2016: „Jaderná energetika – drahý hazard“

Na konferenci Nuclear Energy Conference pořádané 5. dubna v Praze byly odprezentovány tři úvodní proslovy a osm hlavních přednášek. Na webových stránkách konference najdete prezentace, profily přednášejících, fotografie a zvukové záznamy všech tří bloků ve třech jazycích.

Přednášející vyjádřili údiv nad tím, že je stále potřeba mluvit o nevyřešených problémech v oblasti bezpečnosti 30 let po Černobylu a pět let po Fukušimě. Bylo zdůrazněno, že energetická ekonomika se změnila: dnes potřebujeme flexibilitu v elektrické síti a malé jednotky, jako jsou obnovitelné zdroje energie. Ty jsou stále levnější, s téměř nulovými provozními náklady a zanedbatelnými náklady na likvidaci ve srovnání s jadernými elektrárnami. Také byla zmíněna naléhavá nutnost snížit rizika spojená s únikem radioaktivity do životního prostředí a s tím související rizika, která se zvyšují s prodlužováním životnosti jaderných elektráren. Ohledně toho byly vyjádřeny vážné obavy spojené s neomezeným [1] povolením k provozu prvního bloku jaderné elektrárny Dukovany, které bylo vydáno v březnu 2016.

Na příkladech havárií ve Three Mile Island a Černobylu (v diskuzi byla také krátce zmíněna nehoda elektrárny Jaslovské Bohunice v roce 1977) bylo konstatováno, že až dosud nikdy nefungoval management zvládnutí technologických problémů, neboť do analýz nemohl být začleněn lidský faktor. Bylo jasně řečeno, že vysoké standardy pro jadernou energii existují, ale jen na papíře a nejsou realizovány v praxi. Kultura bezpečnosti provozovatelů a jejich dohled ze strany státních orgánů chybí. Kromě toho se operátoři snaží ušetřit peníze na bezpečnostních opatřeních. Publikum diskutovalo tato témata vzhledem k prezentacím o nové směrnici EU o jaderné bezpečnosti a omezené odpovědnosti za jadernou škodu. Bylo prohlášeno, že účast občanské společnosti je nezbytná k tomu, aby se kultura bezpečnosti zlepšila. Také aby se předešlo katastrofám typu Černobyl, jehož důsledky jsou stále více zřejmé v dnešní době. Studie TORCH [2] ukázala, že alespoň dalších 40 000 úmrtí v Evropě je nevyhnutelných v důsledku radioaktivního spadu po Černobylu.

Jak bylo řečeno v úvodním projevu, příští dva roky ukáží, jakým směrem se bude evropská energetika ubírat. Zda budou investovány miliardy do podpory nových a stávajících jaderných projektů, zda bude žaloba proti projektu Hinkley Point C ve Velké Británii úspěšná a zda budou zakázány dotace pro jadernou energii, na základě právního - ne politického - rozhodnutí. Můžeme jen doufat, že do té doby nedojde k jaderné havárii způsobené stárnoucími jadernými elektrárnami. Existují vážné obavy kvůli stárnoucím reaktorům, jak bylo uvedeno v prezentacích věnovaných technologických parametrů belgických, francouzských a slovenských elektráren. Závažné nedostatky jaderných elektráren v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a České republice byly také okomentovány v prezentaci na téma bezpečnostních „zátěžových testů“.

Olga Kališová, Calla (18. dubna 2016)