Vláda ČR chce těžit uran v Brzkově v roce 2022/CZ

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this article

Od června 2014 se spolek "Naše budoucnost bez uranu" (NBBU) z Brzkova snaží svými aktivitami přimět Radu Kraje Vysočina a ministerské úředníky pochopit nesmyslnost otevření uranového dolu v Brzkově a konat příslušná opatření k zamezení této těžby. Podle posledních informací, vláda v ČR stále těžit chce a Rada Kraje Vysočina ji v tom svými kroky i nadále podporuje. Na druhé straně, opoziční část zastupitelstva podporuje vedení dialogu se spolkem NBBU a místními samosprávami.

Členové spolku NBBU mají za sebou rušné jaro, léto a podzim. Tak nejdříve – na začátku června založili spolek. Tím přijali zodpovědnou roli obránce práv svých a svého domova. Následně uspořádali první besedu spolupořádanou Callou, na ní představili petici spolupořádanou Callou, na ní představili petici "NE TĚŽBA URANU NA VYSOČINĚ" adresovanou premiérovi Sobotkovi (1700 signatářů do poloviny října), sepsali "„Memorandum pro budoucnost bez uranu" se čtyřmi místními samosprávami, realizovali zářijový "Pochod proti uranu" a ve spolupráci s Callou výstavu "Tváře uranu" probíhající do konce října. Při říjnové exkurzi chemické úpravně v Dolní Rožínce navázali přímý kontakt i s vedením odštěpného závodu GEAM, státní podnik DIAMO, které bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) pověřeno vypracovat studii o proveditelnosti otvírky ložiska Brzkov-Horní Věžnice.

Tato studie byla dokončena, avšak MPO ani DIAMO s místními ani nadále nic veřejně neprojednává, spíše je obchází a staví je před hotovou věc. Jak byla veřejnost informována prostřednictvím "společné tiskové zprávy Cally a NBBU, z.s. a Edvardem Sequensem (energetický konzultant a předseda Cally) během "dvou listopadových besed"uskutečněných spolkem za přispění Nadace VIA, v záměrech MPO je rozšířit chráněné ložiskové území (CHLÚ) do srpna 2015, stanovit průzkumné území do října 2015, provést posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) do října 2016, schválit územní rozhodnutí do září 2017, rozhodnout o způsobu financování výstavby dolu (a rekonstrukce chemické úpravny a odkaliště v Rožné) do ledna 2018, vydat stavební povolení k výstavbě dolu do prosince 2018, realizovat výstavbu dolu od poloviny roku 2019 a konečně - těžit uran od roku 2022. Těžba je podmíněná výkupní cenou uranu, která nesmí jít pod 60 USD za libru U. Jediným pozitivním aspektem je, že necelý týden po besedách, na které dorazili dva opoziční zastupitelé Rady Kraje, zastupitelstvo Kraje požádalo MPO ČR o studii proveditelnosti týkající se těžby uranového ložiska v lokalitě Brzkov a doporučilo Kraji Vysočina zajistit průběžný partnerský dialog zástupců Kraje Vysočina s dotčenými obcemi (Brzkov, Polná, Přibyslav, Věžnice) v oblasti související ložisky uranu na jejich katastrálních územích. Členové spolku jsou si vědomi, že by se tak nestalo bez jejich aktivit. Ale také si uvědomují, že musí zapojit do svých snah širší českou (a pravděpodobně i mezinárodní) společnost, má-li být uranové těžbě opravdu zabráněno.

Olga Kališová - Calla (26. listopadu 2014)