Vláda schválila novou Surovinovou politiku – otevírá cestu k uranové těžbě

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this article

Vláda schválila novou Surovinovou politiku – otevírá cestu k uranové těžbě

Ačkoli byly části týkající se návrhu na těžbu uranu v Brzkově z nové Surovinové politiky vyňaty po veřejném projednání surovinové politiky v únoru 2017, politika stále obsahuje pro místní z Brzkova a jiných uranových lokalit důvody k obavám z těžby v budoucnosti.

Právní zástupce čtyř samospráv, soukromých vlastníků půdy a spolku „Naše budoucnost bez uranu“ vydal tiskovou zprávu „Surovinová politika definitivně schválena! Je jen otázkou času, kdy vypuknou uranové dostihy, a to nejen u nás varují Brzkovští“. Podle této tiskové zprávy umožňuje politika schválená vládou ČR 14. června 2017 „těžařským firmám požádat o průzkum ložiska, případně i rozšířit chráněné ložiskové území a v neposlední řadě zpracovat dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (EIA) a tím získat přednostní práva na budoucí těžbu“. Toto počínání je podmíněno například ekonomickými faktory jako jsou výkupní ceny uranu.

Zároveň stále platí vládní Usnesení č. 1086 z 22. prosince 2014, které rozhodlo o zahájení příprav k těžbě ložiska uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice. Podle starosty města Přibyslav Martina Kamarádabylo toto Usnesení odsouhlaseno na základě studie proveditelnosti otvírky ložiska Brzkov vypracované státním podnikem GEAM DIAMO, která neřešila některé zásadní dopady na samosprávy v případě těžby. Navíc studie požadovala na základě průzkumů z 80. let 20. století rozšířit stávající chráněné ložiskové území Brzkov-Horní Věžnice asi čtyřikrát. Původně navrhovaný text surovinové politiky tento požadavek zmiňoval, ale vzhledem k tlaku veřejnosti neprošel.

Olga Kališová, Calla (16. června 2017)