PR:Kalendář pro Správu úložišť: Naše bezpečná budoucnost bez hlubinného úložiště

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this press release

Společné tiskové prohlášení zástupců obcí a spolků ze 17. prosince 2015
http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2015&php=tz151217.php

Kalendář pro Správu úložišť: Naše bezpečná budoucnost bez hlubinného úložiště

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) dostane k letošním Vánocům nezvyklý kalendář pro rok 2016[1]. Věnují jej zástupci obcí a spolků ze všech sedmi lokalit, které si Správa vytipovala jako potenciálně vhodné pro vybudování trvalého hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Snímky v něm jí každý měsíc připomenou, že dárci nesouhlasí s postupem státu při hledání místa pro konečné ukládání jaderného odpadu, protože:

1. Rozhodují proti vůli občanů. SÚRAO postupuje proti názoru obyvatel v obcích ohrožených výstavbou úložiště a v roce 2016 hodlá začít s geologickými průzkumnými pracemi. Nerespektuje výsledky 28 platných místních referend [2] a názory samospráv i místních spolků. V důsledku toho jsou stanovená průzkumná území na všech sedmi lokalitách zpochybněna žalobami celkem 18 obcí a 6 spolků a další spolky se k žalobám připojují jako osoby zúčastněné.

2. Nejsou přijata lepší zákonná pravidla. V geologických průzkumech SÚRAO pokračuje, aniž by bylo legislativně vyřešeno rovnoprávnější postavení obcí a státu. Návrh zákona, o posílení práv obcí, který připravila Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti [3], má před sebou ještě dlouhou a nejistou cestu vládou a Parlamentem.

3. Není jasné, podle čeho stát v roce 2017 rozhodne, které lokality vybere do užšího výběru a ani jak k tomu přispějí nyní plánované průzkumné práce. Jde přitom o klíčový výběr, po němž na některých z dnešních lokalit budou pokračovat práce směřující k vybudování úložiště a na jiných si oddechnou.

V problematice ukládání vyhořelého jaderného paliva neexistuje celospolečenská diskuse, do níž by se zapojili nejen obyvatelé dotčených lokalit, ale i vědci, novináři a široká veřejnost. Přenést důsledky nezodpovědného jednání státu na několik obcí, které nemají zákonnou možnost rozhodování o své budoucnosti ovlivnit, je nepřijatelné.


Další informace mohou doplnit:


Lokalita Březový potok


Lokalita Čertovka


Lokalita Čihadlo


Lokalita Horka


Lokalita Hrádek


Lokalita Kraví hora


Lokalita Magdalena


Podrobnosti:

  1. http://www.nechcemeuloziste.cz
  2. Výsledky místních referend k úložišti na http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/dokumenty/stanoviska-a-petice/vysledky-referend-v-jednotlivych-lokalitach.html
  3. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti: http://www.surao.cz/cze/Pracovni-skupina
  4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").